Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# CheckBox Özellikleri 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım RehberC# CheckBox: Bütün Özellikleri ve Kullanımı

C# programlama dili, kullanıcının bir uygulama üzerinde seçim yapmasını sağlayan pek çok grafiksel kontrol sunar. Bu kontrollerden biri olan CheckBox, kullanıcının bir veya birden fazla seçeneği işaretleyebilmesine olanak tanır. Bu makalede, C# CheckBox kontrolünün bütün özelliklerini ve kullanımını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

1. Giriş

CheckBox Nedir?

CheckBox, kullanıcının seçenekleri işaretlemesine veya işaretlememesine olanak tanıyan bir kontroldür. Genellikle "evet/hayır", "doğru/yanlış" gibi iki seçeneği temsil eder. Kullanıcı, CheckBox'ı işaretleyerek veya işaretini kaldırarak seçenekleri belirler.

CheckBox'ın Kullanım Alanları

CheckBox kontrolleri, kullanıcının tercihlerini belirtmesi gereken durumlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir form üzerinde "Kabul Ediyorum" veya "Abone Ol" gibi seçenekler sunmak için CheckBox kullanılabilir. Ayrıca, uygulamaların ayarlarında belirli seçeneklerin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için de CheckBox'lar kullanılabilir.

2. CheckBox Oluşturma

CheckBox kontrolünün bir Windows Forms uygulamasına eklenmesi oldukça kolaydır. İlk olarak, CheckBox kontrolünü formun üzerine sürükleyip bırakmanız gerekmektedir. Form üzerindeki CheckBox, tasarım zamanında özelleştirilebilir.

CheckBox Kontrolünün Eklenmesi

CheckBox kontrolünü formunuza eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Visual Studio'da formunuzu açın.
 2. Toolbox panelinden CheckBox kontrolünü sürükleyin ve form üzerine bırakın.
 3. CheckBox'ın yerleştirileceği konumu ve boyutunu ayarlayın.

CheckBox Özellikleri

CheckBox kontrolü, çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler, kontrolün görünümünü, davranışını ve etkileşimini değiştirmek için kullanılabilir. İşte CheckBox'ın bazı önemli özellikleri:

Text Özelliği

CheckBox'ın Text özelliği, CheckBox'ın yanında görünen metni temsil eder. Kullanıcıya seçenek hakkında açıklama sağlamak için kullanılabilir.


checkBox1.Text = "Kabul Ediyorum";

Checked Özelliği

CheckBox kontrolünün Checked özelliği, CheckBox'ın işaretlenmiş olup olmadığını belirtir. True değeri, CheckBox'ın işaretlendiğini gösterirken, False değeri işaretin kaldırıldığını gösterir.


if (checkBox1.Checked) { // CheckBox işaretlendiğinde yapılacak işlemler }

Enabled ve Disabled Özellikleri

CheckBox kontrolünün Enabled özelliği, kontrolün etkin veya devre dışı olmasını sağlar. True değeri, kontrolün etkin olduğunu, kullanıcının kontrolü işaretleyebileceğini gösterirken, False değeri kontrolün devre dışı olduğunu gösterir.


checkBox1.Enabled = false; // CheckBox devre dışı bırakılıyor

Appearance Özelliği

CheckBox kontrolünün Appearance özelliği, CheckBox'ın görünümünü değiştirmek için kullanılır. Default olarak CheckBox olarak görünür, ancak Button olarak da değiştirilebilir.


checkBox1.Appearance = Appearance.Button; // CheckBox Button olarak görünecek

TextAlign Özelliği

CheckBox kontrolünün TextAlign özelliği, CheckBox'ın metnini hizalamak için kullanılır. Metni sol tarafa, sağ tarafa veya ortaya hizalayabilirsiniz.


checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleRight; // CheckBox metni sağa hizalanacak

CheckBox Diğer Bütün Özellikleri

AccessibleDescription: "AccessibleDescription" özelliği, bir CheckBox kontrolünün engelli kullanıcılar için daha ayrıntılı bir açıklamasını temsil eder. Bu özellik, engelli kullanıcılar için ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılabilir.

AccessibleName:"AccessibleName" özelliği, bir CheckBox kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik adını temsil eder.

AccessibleRole: "AccessibleRole" özelliği, bir CheckBox kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü temsil eder.

Engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolü, bir kontrolün belirli bir işlevi veya rolü olduğunu belirtir. Bu rol, ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılarak kontrolün anlamını ve işlevini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

C# CheckBox sınıfının "AccessibleRole" özelliği, "System.Windows.Forms.AccessibleRole" numaralandırma türüne ait değerleri kabul eder. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü belirtir. Aşağıda, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerlerinin bir listesi bulunmaktadır:

 • None: Kontrol, erişilebilirlik rolüne sahip değil.
 • TitleBar: Kontrol, bir pencerenin başlık çubuğunu temsil eder.
 • MenuBar: Kontrol, bir menü çubuğunu temsil eder.
 • ScrollBar: Kontrol, bir kaydırma çubuğunu temsil eder.
 • Grip: Kontrol, bir tutamacı temsil eder.
 • Sound: Kontrol, bir sesi temsil eder.
 • Cursor: Kontrol, bir imleci temsil eder.
 • Caret: Kontrol, bir imleci veya göstergeyi temsil eder.
 • Alert: Kontrol, bir uyarıyı temsil eder.
 • Window: Kontrol, bir pencereyi temsil eder.
 • Client: Kontrol, bir istemci alanını temsil eder.
 • MenuPopup: Kontrol, bir açılır menüyü temsil eder.
 • MenuItem: Kontrol, bir menü öğesini temsil eder.
 • ToolTip: Kontrol, bir araç ipucunu temsil eder.
 • Application: Kontrol, bir uygulamayı temsil eder.
 • Document: Kontrol, bir belgeyi temsil eder.
 • Pane: Kontrol, bir paneli temsil eder.
 • Chart: Kontrol, bir grafik veya diyagramı temsil eder.
 • Dialog: Kontrol, bir iletişim kutusunu temsil eder.
 • Border: Kontrol, bir sınırı temsil eder.
 • Grouping: Kontrol, bir gruplamayı veya bölümü temsil eder.
 • Separator: Kontrol, bir ayırıcıyı temsil eder.
 • ToolBar: Kontrol, bir araç çubuğunu temsil eder.
 • StatusBar: Kontrol, bir durum çubuğunu temsil eder.
 • Table: Kontrol, bir tabloyu temsil eder.
 • ColumnHeader: Kontrol, bir sütun başlığını temsil eder.
 • RowHeader: Kontrol, bir satır başlığını temsil eder.
 • Column: Kontrol, bir sütunu temsil eder.
 • Row: Kontrol, bir satırı temsil eder.
 • Cell: Kontrol, bir hücreyi temsil eder.
 • Link: Kontrol, bir bağlantıyı temsil eder.
 • HelpBalloon: Kontrol, bir yardım balonunu temsil eder.
 • Character: Kontrol, bir karakteri temsil eder.
 • List: Kontrol, bir liste veya liste öğesini temsil eder.
 • ListItem: Kontrol, bir liste öğesini temsil eder.
 • OutlineButton: Kontrol, bir açılır düğmeyi temsil eder.

Yukarıda belirtilen değerler, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerleridir. İhtiyaçlarınıza göre uygun olan erişilebilirlik rolünü seçebilirsiniz.

AllowDrop: "AllowDrop" özelliği, bir kontrolün üzerine başka bir kontrol veya veri öğesinin sürüklenip bırakılabilmesini belirler. Bir kontrolün AllowDrop özelliği true olarak ayarlandığında, sürüklenen nesneler bu kontrol üzerine bırakılabilir.

İşte "AllowDrop" özelliğinin doğru tanımı:

AllowDrop: Bu özellik, CheckBox'ın üzerine bir nesnenin sürüklenip bırakılmasına izin verip vermediğini kontrol eder.

Anchor:Anchor özelliği, bir kontrolün, kapsayıcısı içindeki yerleşimini ve boyutunu nasıl ayarlayacağını belirler.

Anchor özelliği, Control sınıfından miras alınır ve "System.Windows.Forms.AnchorStyles" numaralandırma türünden değerler kullanır. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün dört köşesini veya dört kenarını temsil eder.

Anchor özelliğine atanabilen değerler aşağıdaki gibidir:

 • None: Kontrol, kapsayıcısı ile bağlantılı olarak boyutlandırılmaz veya yerleştirilmez.
 • Top: Kontrol, üst kenarına kapsayıcısının üst kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken yükseklik değeri değiştirilmez.
 • Bottom: Kontrol, alt kenarına kapsayıcısının alt kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken yükseklik değeri değiştirilmez.
 • Left: Kontrol, sol kenarına kapsayıcısının sol kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik değeri değiştirilmez.
 • Right: Kontrol, sağ kenarına kapsayıcısının sağ kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik değeri değiştirilmez.
 • TopLeft: Kontrol, sol üst köşesine kapsayıcısının sol üst köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • TopRight: Kontrol, sağ üst köşesine kapsayıcısının sağ üst köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • BottomLeft: Kontrol, sol alt köşesine kapsayıcısının sol alt köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • BottomRight: Kontrol, sağ alt köşesine kapsayıcısının sağ alt köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • All: Kontrol, kapsayıcısının her dört kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
Appearance:CheckBox kontrolünün Appearance özelliği, CheckBox'ın görünümünü değiştirmek için kullanılır. Varsayılan olarak CheckBox olarak görünen kontrolü, Button olarak da ayarlayabilirsiniz.


checkBox1.Appearance = Appearance.Button;

Yukarıdaki kodda, checkBox1 CheckBox kontrolünün Appearance özelliği Button olarak ayarlanmıştır. Bu durumda CheckBox, bir düğme gibi görünecektir.

Appearance özelliğine aşağıdaki değerler atanabilir:

 • Normal: Varsayılan olarak CheckBox olarak görünür.
 • Button: CheckBox, bir düğme gibi görünür. İşaretlenme durumu düğme üzerinde görüntülenir ve düğme üzerine tıklanarak işaret durumu değiştirilebilir.

checkBox1.Appearance = Appearance.Button;

Appearance özelliğini Button olarak ayarladığınızda, CheckBox'ın görünümü değişir. Artık CheckBox bir düğme gibi görünecektir ve üzerine tıklandığında işaret durumu değiştirilebilecektir.

CheckBox'ın Appearance özelliğini kullanarak görünümünü değiştirerek, kullanıcı dostu bir arayüz oluşturabilir ve uygulamanızın tasarımını geliştirebilirsiniz.

 • AutoCheck: CheckBox'ın işaret durumu değiştiğinde CheckedChanged olayını tetikleyip tetiklemeyeceğini belirler. True olarak ayarlanırsa, CheckedChanged olayı tetiklenir. Varsayılan değeri True'dır.

checkBox1.AutoCheck = true;
 • AutoEllipsis: CheckBox'ın metni çok uzun olduğunda otomatik olarak kırpılıp kırpılmayacağını belirler. True olarak ayarlanırsa, metin otomatik olarak kırpılır ve elips (...) işareti eklenir. Varsayılan değeri False'dır.

checkBox1.AutoEllipsis = true;
 • AutoSize: CheckBox kontrolünün otomatik boyutlandırılıp boyutlandırılmayacağını belirler. True olarak ayarlanırsa, CheckBox kontrolü içindeki metin boyutuna göre otomatik olarak boyutlandırılır. Varsayılan değeri False'dır.

checkBox1.AutoSize = true;
 • BackColor: CheckBox kontrolünün arka plan rengini belirler. Örnek olarak, aşağıdaki gibi bir renk kullanılabilir:

checkBox1.BackColor = Color.LightBlue;
 • BackgroundImage: CheckBox kontrolünün arka plan resmini belirler. Örnek olarak, aşağıdaki gibi bir resim kullanılabilir:

checkBox1.BackgroundImage = Image.FromFile("background.png");
 • BackgroundImageLayout: CheckBox kontrolünün arka plan resminin yerleşimini belirler. Örnek olarak, Stretch, Tile veya Center gibi değerler kullanılabilir.

checkBox1.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;
 • CausesValidation: CheckBox kontrolünün, formdaki geçerlilik denetimi sırasında geçerlilik olaylarını tetikleyip tetiklemeyeceğini belirler. True olarak ayarlanırsa, geçerlilik olayları tetiklenir. Varsayılan değeri True'dır.

checkBox1.CausesValidation = true;
 • CheckAlign: CheckBox kontrolündeki metnin ve işaretin hizalanacağı yerin belirtilmesini sağlar. Örnek olarak, MiddleLeft, MiddleCenter veya MiddleRight gibi değerler kullanılabilir.

checkBox1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleRight;
 • Checked: CheckBox kontrolünün işaret durumunu belirler. True olarak ayarlanırsa, CheckBox işaretlenmiş olarak görünür. False olarak ayarlanırsa, CheckBox işaretsiz olarak görünür.

checkBox1.Checked = true;
 • CheckState: CheckState, CheckBox kontrolünün işaret durumunu ve belirsizlik durumunu belirtmek için kullanılan bir enum'dur. Aşağıdaki parametreler, CheckState enum'u içinde bulunan değerlerdir:
  • Checked: CheckBox işaretli durumda olduğunda kullanılır. Bu durumda CheckBox işaretlenmiş olarak görünecektir.

  checkBox1.CheckState = CheckState.Checked;
  • Unchecked: CheckBox işaretsiz durumda olduğunda kullanılır. Bu durumda CheckBox işaretsiz olarak görünecektir.

  checkBox1.CheckState = CheckState.Unchecked;
  • Indeterminate: CheckBox'ın durumu belirsiz olduğunda kullanılır. Bu durumda CheckBox, üçüncü bir durumu temsil eden çizgili bir işaret gösterecektir.

  checkBox1.CheckState = CheckState.Indeterminate;

  CheckState parametrelerini kullanarak, CheckBox kontrolünün işaret durumunu ve belirsizlik durumunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu, kullanıcının CheckBox'ı işaretlemesi veya işaretini kaldırması durumunda farklı görsel geribildirimler sağlamak için kullanışlı olabilir.

  ContextMenuStrip:Bu özellik, bir CheckBox kontrolüne bir bağlam menüsü (context menu) atamak için kullanılır.

  Cursor:Cursor özelliği, bir kontrolün üzerine fare imleci (cursor) yerleştirildiğinde görüntülenecek olan imlecin türünü belirler. Cursor özelliği, "System.Windows.Forms.Cursor" türünden bir değer kabul eder.

  İşte Cursor özelliğinin bazı yaygın kullanılan değerleri:

  • Default: Varsayılan imleç tipini temsil eder.
  • Arrow: İmlecin ok şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Cross: İmlecin haç şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Hand: İmlecin el şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Help: İmlecin yardım şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • IBeam: İmlecin metin yazma (metin seçme) şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeAll: İmlecin tüm yönlerde (tüm kenarlarda) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeNS: İmlecin yalnızca dikey (üst ve alt kenarlar) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeWE: İmlecin yalnızca yatay (sol ve sağ kenarlar) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • WaitCursor: İmlecin bekleme (yükleniyor) şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Dock:Dock özelliği, bir CheckBox kontrolünün bir kapsayıcının içindeki yerleşimini belirler.

   Dock özelliği, "System.Windows.Forms.DockStyle" numaralandırma türünden değerler alır. Bu değerler, kontrolün yerleşimini belirlemek için kullanılır.

   Aşağıda, Dock özelliğinin kabul ettiği değerlerin bir listesi bulunmaktadır:

   • None: CheckBox kontrolü hiçbir yöne bağlı olmadan kapsayıcının içinde serbestçe yer alır. Boyutları ve konumu ayrıca belirlenmelidir.
   • Top: CheckBox kontrolü, kapsayıcının üst kenarına bağlı olarak yerleşir ve genişlik otomatik olarak kapsayıcının genişliğiyle eşleşir. Yükseklik ayarlaması yapılır.
   • Bottom: CheckBox kontrolü, kapsayıcının alt kenarına bağlı olarak yerleşir ve genişlik otomatik olarak kapsayıcının genişliğiyle eşleşir. Yükseklik ayarlaması yapılır.
   • Left: CheckBox kontrolü, kapsayıcının sol kenarına bağlı olarak yerleşir ve yükseklik otomatik olarak kapsayıcının yüksekliğiyle eşleşir. Genişlik ayarlaması yapılır.
   • Right: CheckBox kontrolü, kapsayıcının sağ kenarına bağlı olarak yerleşir ve yükseklik otomatik olarak kapsayıcının yüksekliğiyle eşleşir. Genişlik ayarlaması yapılır.
   • Fill: CheckBox kontrolü, kapsayıcının tamamını kaplayacak şekilde genişlik ve yükseklik ayarlaması yapar.

   Enabled:Enabled özelliği, bir CheckBox kontrolünün etkinleştirilip etkisizleştirilmesini belirler.

   Enabled özelliği, bir bool değer kabul eder. Varsayılan olarak, CheckBox kontrolünün Enabled özelliği true olarak ayarlanmıştır, yani kontrol etkin durumdadır. Bu durumda, kullanıcı etkileşimde bulunabilir ve CheckBox kontrolü normal şekilde görüntülenir.

   Eğer Enabled özelliği false olarak ayarlanırsa, CheckBox kontrolü etkisiz hale gelir. Bu durumda, kontrol üzerindeki kullanıcı etkileşimi devre dışı bırakılır ve kontrol grileştirilerek devre dışı olduğu belirtilir. Özellikle etkisiz hale getirilen kontrol üzerindeki CheckBox , CheckBox girişi veya diğer etkileşimlerin olayları tetiklenmez.

  • FlatAppearance:CheckBox kontrolünün FlatAppearance özelliği, CheckBox'ın düz görünümünü ve düğme tarzını özelleştirmek için kullanılır. FlatAppearance özelliği, birçok alt özelliği içerir ve CheckBox'ın görünümünü isteğinize göre yapılandırmanıza olanak tanır.

   İşte FlatAppearance özelliğinin bazı alt özellikleri:

   • BorderColor: CheckBox'ın kenarlık rengini belirler.

   checkBox1.FlatAppearance.BorderColor = Color.Red;
   • BorderSize: CheckBox'ın kenarlık kalınlığını belirler.

   checkBox1.FlatAppearance.BorderSize = 2;
   • CheckedBackColor: CheckBox işaretlendiğinde arka plan rengini belirler.

   checkBox1.FlatAppearance.CheckedBackColor = Color.LightGreen;
   • MouseDownBackColor: CheckBox'a fare tıklandığında arka plan rengini belirler.

   checkBox1.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.LightGray;
   • MouseOverBackColor: Fare işaretçisi CheckBox üzerine geldiğinde arka plan rengini belirler.

   checkBox1.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Yellow;

   Bu örneklerde görüldüğü gibi, FlatAppearance özelliğinin alt özelliklerini kullanarak CheckBox'ın kenarlık rengi, kenarlık kalınlığı, işaretlendiğindeki arka plan rengi ve fare etkileşimleri sırasında arka plan rengi gibi özellikleri belirleyebilirsiniz. Bu sayede CheckBox'ın görünümünü tamamen özelleştirebilirsiniz.

   Örnek kullanım:


   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.Flat; checkBox1.FlatAppearance.BorderColor = Color.Red; checkBox1.FlatAppearance.BorderSize = 2; checkBox1.FlatAppearance.CheckedBackColor = Color.LightGreen; checkBox1.FlatAppearance.MouseDownBackColor = Color.LightGray; checkBox1.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.Yellow;

   Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün düz görünümü etkinleştirilmiş ve düğme özellikleri belirlenmiştir. Siz de FlatAppearance özelliğini kullanarak CheckBox kontrolünün görünümünü özelleştirebilir ve uygulamanızın tasarımına uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • FlatStyle:CheckBox kontrolünün FlatStyle özelliği, CheckBox'ın düz görünüm tarzını belirlemek için kullanılır. FlatStyle özelliği, CheckBox kontrolünün nasıl görüneceğini ve nasıl tepki vereceğini kontrol eder.

   FlatStyle özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:

   • Flat: CheckBox düz bir stil kullanır. Kenarlık çizgisi olmadan düz bir görünüme sahip olur.
   csharp
   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
   • Popup: CheckBox, fareyle etkileşim sırasında yükselen bir görünüme sahip olur. Kenarlık ve arka plan rengi değişir.
   csharp
   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.Popup;
   • Standard: CheckBox, varsayılan stil kullanılarak çizilir. Kenarlık ve arka plan rengi, sistem ayarlarına göre belirlenir.
   csharp
   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.Standard;
   • System: CheckBox, kullanılan işletim sisteminin stilini takip eder. Kenarlık ve arka plan rengi, sistem ayarlarına göre belirlenir.
   csharp
   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.System;

   FlatStyle özelliğini kullanarak CheckBox kontrolünün düz görünüm tarzını belirleyebilirsiniz. Bu şekilde CheckBox'ın tasarımını uygulamanızın genel görünümüne uygun hale getirebilirsiniz.

   Örnek kullanım:

   csharp
   checkBox1.FlatStyle = FlatStyle.Flat;

   Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün düz bir stil kullanacağı belirtilmiştir. Siz de FlatStyle özelliğini kullanarak CheckBox'ın görünümünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • Font Özelliği:Font özelliği, bir CheckBox kontrolünün metin fontunu belirler.Font özelliği, "System.Drawing.Font" türünden bir değer alır. Bu değer, metin fontunu, boyutunu, stilini ve diğer özelliklerini içerir.

  • ForeColor:"ForeColor" özelliği, bir CheckBox kontrolünün metin rengini belirler. ForeColor özelliği, "System.Drawing.Color" türünden bir değer alır. Bu değer, metin rengini temsil eden bir renk değerini içerir.


  • Image Özelliği:CheckBox kontrolünün Image özelliği, CheckBox yanında görüntülenecek bir resmi belirtmek için kullanılır. Bu özellik sayesinde CheckBox'a özel bir simge veya sembol ekleyebilirsiniz.


   checkBox1.Image = Image.FromFile("image.png");

   Yukarıdaki örnekte, "image.png" adlı bir resim dosyası CheckBox kontrolünün Image özelliğine atanmıştır. Böylece CheckBox'ın yanında belirtilen resim görüntülenecektir.

   ImageAlign Özelliği:ImageAlign özelliği, CheckBox üzerindeki resmin hizalamasını belirlemek için kullanılır. Bu özellik ile resmin CheckBox içinde nasıl hizalanacağını kontrol edebilirsiniz.


   checkBox1.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;

   Yukarıdaki örnekte, CheckBox üzerindeki resmin sol üst köşede hizalandığı belirtilmiştir. ContentAlignment enum'una ait değerler kullanılarak resmin hizalaması belirlenebilir.

   ImageIndex ve ImageKey Özellikleri:ImageIndex ve ImageKey özellikleri, CheckBox'ın ImageList ile ilişkili resimlerden hangisini kullanacağını belirlemek için kullanılır. ImageList kontrolü, bir dizi resmi içeren bir koleksiyondur ve CheckBox gibi kontrollerin üzerinde görüntülenecek resimleri sağlar.


   ImageList imageList1 = new ImageList(); imageList1.Images.Add("check", Image.FromFile("check.png")); checkBox1.ImageList = imageList1; checkBox1.ImageKey = "check";

   Yukarıdaki örnekte, bir ImageList kontrolü oluşturulmuş ve "check" adıyla bir resim koleksiyonuna "check.png" adlı bir resim eklenmiştir. CheckBox'ın ImageList özelliği, oluşturulan ImageList kontrolüne atandı ve ImageKey özelliği "check" olarak belirtildi. Böylece CheckBox, ImageList'teki "check" resmini kullanacak şekilde ayarlandı.

   Bu özellikleri kullanarak CheckBox kontrolüne bir resim ekleyebilir, hizalamasını belirleyebilir ve ImageList ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu sayede CheckBox'ı daha görsel olarak çekici hale getirebilirsiniz.

   • Location: CheckBox'ın konumunu belirler veya alır. Konum, CheckBox'ın üst sol köşesinin form içindeki koordinatlarını belirtir.

   • Locked: CheckBox'ın içeriğini veya seçimini değiştirilmez hale getirir veya geri alır. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, kullanıcı CheckBox içindeki öğeleri seçemez veya düzenleyemez.

   • Margin: CheckBoxetrafındaki boşluğun boyutunu belirler. Bu özellik, CheckBox'ın etrafına eklenen boşluğu kontrol etmenizi sağlar.

   • MaximumSize: CheckBox'ın maksimum boyutunu belirler veya alır. Bu özellik, CheckBox'ın en fazla ne kadar büyüyebileceğini sınırlar.

   • MinimumSize: CheckBox'ın minimum boyutunu belirler veya alır. Bu özellik, CheckBox'ın en az ne kadar küçülebileceğini sınırlar.

   • Modifiers: Klavye veya fare girişlerinde kullanılan özel tuş kombinasyonlarını belirler. Bu özellik, bir tuşa Shift, Ctrl veya Alt tuşları ile birlikte basıldığında yapılacak işlemi kontrol etmenizi sağlar.

   • RightToLeft: CheckBox'ın sağdan sola doğru düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirler. Bu özellik true olarak ayarlandığında, CheckBox içeriği sağdan sola doğru görüntülenir.

   • Size: CheckBox'ın boyutunu belirler veya alır. Boyut, genişlik ve yükseklik özelliklerinden oluşur.

   • TabIndex: CheckBox'ın sekme dizilimindeki sırasını belirler. Bu özellik, formda klavye ile seçilebilir öğeler arasında geçiş yapılırken CheckBox'ınsırasını kontrol eder.

   • TabStop: CheckBox'ın tab duraklarında gezinilebilir olup olmadığını belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, Listbox klavye tab tuşuna basıldığında seçilebilir hale gelir.

   • Tag: CheckBox'ın özel veri veya nesneleri iliştirmek için kullanılan bir özelliktir. Herhangi bir veriyi Listbox ile ilişkilendirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

   • Text: CheckBox kontrolünde görüntülenecek metni belirler. TextAlign:CheckBox kontrolünün TextAlign özelliği, CheckBox üzerindeki metnin hizalanacağı konumu belirlemek için kullanılır. Bu özellik, metnin CheckBox içinde nasıl hizalanacağını kontrol etmenizi sağlar. TextAlign özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:

   • TopLeft: Metin, CheckBox'ın sol üst köşesinde hizalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.TopLeft;
 • TopCenter: Metin, CheckBox'ın üst orta kısmında yatay olarak ortalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.TopCenter;
 • TopRight: Metin, CheckBox'ın sağ üst köşesinde hizalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.TopRight;
 • MiddleLeft: Metin, CheckBox'ın sol orta kısmında dikey olarak ortalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
 • MiddleCenter: Metin, CheckBox'ın tam ortasında yatay ve dikey olarak ortalanır.
csharp
checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;
 • MiddleRight: Metin, CheckBox'ın sağ orta kısmında dikey olarak ortalanır.
csharp
checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleRight;
 • BottomLeft: Metin, CheckBox'ın sol alt köşesinde hizalanır.
csharp
checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.BottomLeft;
 • BottomCenter: Metin, CheckBox'ın alt orta kısmında yatay olarak ortalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.BottomCenter;
 • BottomRight: Metin, CheckBox'ın sağ alt köşesinde hizalanır.

checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.BottomRight;

TextAlign özelliğini kullanarak CheckBox kontrolündeki metnin hizalanacağı konumu belirleyebilirsiniz. Bu sayede CheckBox'ın metni, CheckBox kontrolünün içinde istediğiniz şekilde hizalanabilir.

Örnek kullanım:


checkBox1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolündeki metnin tam ortada yatay ve dikey olarak hizalandığı belirtilmiştir. Siz de TextAlign özelliğini kullanarak CheckBox'ın metnin hizalanmasını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

TextImageRelation:TextImageRelation Özelliği CheckBox kontrolünün TextImageRelation özelliği, CheckBox üzerindeki metin ve resim arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır. Bu özellik sayesinde CheckBox'da metin ve resim arasında nasıl bir ilişki olacağını kontrol edebilirsiniz.

TextImageRelation özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:

 • Overlay: Metin ve resim, üst üste biner şekilde görüntülenir. Metin, resmin üzerinde yer alır.

checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.Overlay;
 • ImageAboveText: Resim, metnin üstünde ve yatay olarak merkezlenmiş şekilde görüntülenir.

checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.ImageAboveText;
 • ImageBeforeText: Resim, metnin sol tarafında ve dikey olarak ortalanmış şekilde görüntülenir.

checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.ImageBeforeText;
 • TextAboveImage: Metin, resmin üstünde ve yatay olarak merkezlenmiş şekilde görüntülenir.

checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.TextAboveImage;
 • TextBeforeImage: Metin, resmin sol tarafında ve dikey olarak ortalanmış şekilde görüntülenir.

checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.TextBeforeImage;

TextImageRelation özelliğini kullanarak CheckBox kontrolündeki metin ve resim arasındaki ilişkiyi belirleyebilirsiniz. Bu sayede CheckBox'ı daha esnek bir şekilde tasarlayabilir ve metin ile resim arasında uygun bir denge sağlayabilirsiniz.

Örnek kullanım:


checkBox1.TextImageRelation = TextImageRelation.ImageBeforeText;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolündeki resmin metnin solunda yer alacağı belirtilmiştir. Siz de TextImageRelation özelliğini kullanarak CheckBox'ın metin ve resim ilişkisini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

ThreeState:CheckBox kontrolünün ThreeState özelliği, CheckBox'ın üçüncü bir durumu (belirsiz durumu) kabul edip etmeyeceğini belirler. Bu özellik sayesinde CheckBox, işaretlenmiş, işaretsiz veya belirsiz olabilen üç farklı durumu temsil edebilir.

ThreeState özelliği boolean bir değer alır ve aşağıdaki şekilde kullanılır:

csharp
checkBox1.ThreeState = true;

Yukarıdaki örnekte, ThreeState özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda CheckBox, üç durumu da (Checked, Unchecked, Indeterminate) kabul edebilir.

ThreeState özelliği kullanıldığında, CheckBox'ın CheckState özelliğiyle birlikte çalışır. CheckState özelliği, CheckBox'ın işaret durumunu belirlerken, ThreeState özelliği CheckBox'ın belirsiz durumunu belirler.

Örnek kullanım:

csharp
checkBox1.ThreeState = true
checkBox1.CheckState = CheckState.Indeterminate;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün ThreeState özelliği true olarak ayarlanmış ve CheckState özelliği Indeterminate olarak belirtilmiştir. Bu durumda CheckBox, belirsiz durumda işaretlenmiş olarak görünecektir.

ThreeState özelliğini kullanarak CheckBox kontrolünün işaret durumunu, işaretsiz durumunu ve belirsiz durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıya daha fazla seçenek sunabilir ve CheckBox'ın daha esnek bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.


UseCompatibleTextRendering Özelliği:

CheckBox kontrolünün UseCompatibleTextRendering özelliği, metin renderlama yöntemini belirlemek için kullanılır. True olarak ayarlandığında, CheckBox metin renderlamasını GDI+ yerine GDI kullanarak gerçekleştirir. Varsayılan değeri false'dur.

checkBox1.UseCompatibleTextRendering = true;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün UseCompatibleTextRendering özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda CheckBox metinlerini GDI yerine GDI+ kullanarak renderlayacaktır.

UseMnemonic Özelliği

CheckBox kontrolünün UseMnemonic özelliği, metindeki alt çizgili karakterlerin klavye kısayolu (mnemonic) olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler. True olarak ayarlandığında, metindeki alt çizgili karakterler klavye kısayolu olarak kullanılabilir. Varsayılan değeri true'dur.


checkBox1.UseMnemonic = true;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün UseMnemonic özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, metindeki alt çizgili karakterler klavye kısayolu olarak kullanılabilecektir.

UseVisualStyleBackColor Özelliği

CheckBox kontrolünün UseVisualStyleBackColor özelliği, CheckBox'ın arka plan rengini otomatik olarak belirleyip belirlemeyeceğini kontrol eder. True olarak ayarlandığında, CheckBox'ın arka plan rengi, kullanılan tema ve renk düzenine uygun olarak otomatik olarak belirlenir. Varsayılan değeri true'dur.


checkBox1.UseVisualStyleBackColor = true;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün UseVisualStyleBackColor özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckBox'ın arka plan rengi otomatik olarak belirlenecektir.

UseWaitCursor Özelliği

CheckBox kontrolünün UseWaitCursor özelliği, fare işaretçisi CheckBox üzerindeyken beklemeye işaretçisini kullanıp kullanmayacağını belirler. True olarak ayarlandığında, fare işaretçisi beklemeye işaretçisine dönüşür. Varsayılan değeri false'dur.

csharp
checkBox1.UseWaitCursor = true;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün UseWaitCursor özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, fare işaretçisi CheckBox üzerindeyken beklemeye işaretçisine dönüşecektir.

Visible Özelliği

CheckBox kontrolünün Visible özelliği, CheckBox'ın görünür olup olmadığını belirler. True olarak ayarlandığında, CheckBox görünür olur ve ekranda görüntülenir. False olarak ayarlandığında, CheckBox görünmez olur ve ekranda görüntülenmez. Varsayılan değeri true'dur.

csharp
checkBox1.Visible = true;

Yukarıdaki örnekte, CheckBox kontrolünün Visible özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckBox görünür olacak ve ekranda görüntülenecektir.

Bu özellikleri kullanarak CheckBox kontrolünün metin renderlama yöntemini, klavye kısayolu kullanımını, arka plan rengini, fare işaretçisi durumunu ve görünürlüğünü kontrol edebilirsiniz.3. CheckBox Kullanımı

CheckBox kontrolünün kullanımı, kullanıcının seçimlerini okuma ve kontrol etme sürecini içerir. CheckBox'ın değerini kontrol etmek veya durumunu değiştirmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

CheckBox'ın Değerini Kontrol Etme

CheckBox kontrolünün değerini kontrol etmek için Checked özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir CheckBox'ın işaretlenip işaretlenmediğini kontrol etmek için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:


if (checkBox1.Checked) { // CheckBox işaretlendiğinde yapılacak işlemler }


CheckBox'ın Durumunu Değiştirme

CheckBox kontrolünün durumunu değiştirmek için Checked özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, bir CheckBox'ı kodla işaretlemek veya işaretini kaldırmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:


checkBox1.Checked = true; // CheckBox işaretleniyor checkBox1.Checked = false; // CheckBox işareti kaldırılıyor

CheckBox Gruplama

Birden fazla CheckBox'ı gruplamak ve aynı anda sadece bir seçeneği işaretleyebilmek için GroupBox kontrolünü kullanabilirsiniz. GroupBox, CheckBox kontrollerini gruplandırmak için kullanılan bir konteyner kontrolüdür.


groupBox1.Text = "Renk Seçenekleri"; CheckBox checkBoxRed = new CheckBox(); checkBoxRed.Text = "Kırmızı"; checkBoxRed.Location = new Point(10, 20); CheckBox checkBoxBlue = new CheckBox(); checkBoxBlue.Text = "Mavi"; checkBoxBlue.Location = new Point(10, 40); // CheckBox'ları GroupBox'a ekleme groupBox1.Controls.Add(checkBoxRed); groupBox1.Controls.Add(checkBoxBlue);

4. CheckBox Olayları

CheckBox kontrolü, çeşitli olaylarla etkileşime girebilir. Bu olaylar, CheckBox'ın durumu değiştiğinde veya işaretlendiğinde tetiklenebilir. İşte CheckBox'ın bazı olayları:

CheckedChanged Olayı

CheckBox'ın CheckedChanged olayı, CheckBox'ın işareti değiştirildiğinde tetiklenir. Bu olayı kullanarak CheckBox'ın durumundaki değişiklikleri algılayabilirsiniz.


private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBox1.Checked) { MessageBox.Show("CheckBox işaretlendi!"); } else { MessageBox.Show("CheckBox işareti kaldırıldı!"); } }

CheckStateChanged Olayı

CheckBox'ın CheckStateChanged olayı, CheckBox'ın durumu değiştiğinde tetiklenir. Bu olay, CheckBox'ın işaretinin değişmesi veya durumunun değişmesi durumunda kullanılabilir.


private void checkBox1_CheckStateChanged(object sender, EventArgs e) { if (checkBox1.CheckState == CheckState.Checked) { MessageBox.Show("CheckBox işaretlendi!"); } else if (checkBox1.CheckState == CheckState.Unchecked) { MessageBox.Show("CheckBox işareti kaldırıldı!"); } else if (checkBox1.CheckState == CheckState.Indeterminate) { MessageBox.Show("CheckBox durumu belirsiz!"); } }

5. CheckBox ile Veritabanı İşlemleri

CheckBox kontrolü, veritabanı işlemlerinde de kullanılabilir. Örneğin, CheckBox'ın işaretli veya işaretsiz olmasını veritabanında saklayabilirsiniz.

CheckBox Değerlerinin Kaydedilmesi

CheckBox'ın değerini veritabanına kaydetmek için, CheckBox'ın Checked özelliğini kullanabilirsiniz. True değeri, CheckBox'ın işaretlendiğini gösterirken, False değeri işaretin kaldırıldığını gösterir.


bool isChecked = checkBox1.Checked; // Değerin veritabanına kaydedilmesi işlemi

CheckBox Verilerinin Okunması

CheckBox'ın veritabanından kaydedilen değerini okumak için, veritabanından gelen değeri Checked özelliğine atayabilirsiniz.


// Verinin veritabanından okunması işlemi checkBox1.Checked = veri;

6. CheckBox Tasarım İpuçları

CheckBox kontrolünü daha çekici ve kullanıcı dostu hale getirmek için bazı tasarım ipuçlarına dikkat edebilirsiniz.

İkon Ekleme

CheckBox'ın yanına bir ikon ekleyerek, kullanıcıya daha fazla görsel ipucu sağlayabilirsiniz. Bunun için CheckBox kontrolünün sol tarafında bir ImageList kullanabilirsiniz.


ImageList imageList1 = new ImageList(); imageList1.Images.Add("checkedIcon", Image.FromFile("checked.png")); imageList1.Images.Add("uncheckedIcon", Image.FromFile("unchecked.png")); checkBox1.ImageList = imageList1; checkBox1.ImageKey = "checkedIcon"; // CheckBox işaretlendiğinde görünecek ikon

Renk ve Stil Ayarları

CheckBox'ın arka plan rengi, metin rengi ve stilini özelleştirebilirsiniz. Bunun için BackColor, ForeColor ve Font özelliklerini kullanabilirsiniz.

checkBox1.BackColor = Color.Yellow; // CheckBox arka plan rengi checkBox1.ForeColor = Color.Red; // CheckBox metin rengi checkBox1.Font = new Font("Arial", 12, FontStyle.Bold); // CheckBox yazı tipi ve boyutu

8. Sık Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

CheckBox'ın Doğru İşlevini Yapmaması

CheckBox'ın doğru şekilde işaretlenmediğini veya işaretin değişmediğini fark ederseniz, kontrol edilmesi gereken bazı olası hatalar vardır:

 • CheckBox'ın etkin olup olmadığını kontrol edin. Enabled özelliği True olarak ayarlanmalıdır.
 • CheckBox'ın Click veya CheckedChanged gibi olaylarının doğru şekilde tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edin.

CheckBox'ın Görünmeme Sorunu

CheckBox'ın görünmediğini fark ederseniz, kontrol etmeniz gereken bazı olası hatalar vardır:

 • CheckBox'ın Visible özelliği True olarak ayarlanmalıdır.
 • CheckBox'ın yerleştirildiği form veya kontrolün boyutları ve konumu doğru olmalıdır.

9. Sonuç

Bu makalede, C# CheckBox kontrolünün bütün özelliklerini ve kullanımını öğrendiniz. CheckBox'ı kullanarak kullanıcıya seçenekler sunabilir, kullanıcının tercihlerini kaydedebilir ve uygulamanızın kullanıcı arayüzünü geliştirebilirsiniz. CheckBox'ın kullanımıyla ilgili detayları öğrendikten sonra, C# projelerinizde CheckBox'ı etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. CheckBox'ın Checked ve CheckState özellikleri arasındaki fark nedir?

  • Checked özelliği, CheckBox'ın işaretli veya işaretsiz olduğunu belirtirken, CheckState özelliği CheckBox'ın işaretinin durumunu belirler (Checked, Unchecked veya Indeterminate).
 2. CheckBox kontrolünün CheckedChanged ve CheckStateChanged olayları arasındaki fark nedir?

  • CheckedChanged olayı, CheckBox'ın Checked özelliği değiştiğinde tetiklenirken, CheckStateChanged olayı, CheckBox'ın işareti veya durumu değiştiğinde tetiklenir.
 3. Birden fazla CheckBox'ı gruplamak için ne kullanabilirim?

  • CheckBox'ları gruplamak için GroupBox kontrolünü kullanabilirsiniz. GroupBox, CheckBox kontrollerini bir arada tutmak için kullanılan bir konteyner kontrolüdür.
 4. CheckBox'ın durumunu kodla nasıl değiştirebilirim?

  • CheckBox'ın Checked özelliğini True veya False olarak ayarlayarak CheckBox'ın durumunu değiştirebilirsiniz.
 5. CheckBox'ın metin rengini nasıl değiştirebilirim?

  • CheckBox'ın ForeColor özelliğini kullanarak metin rengini değiştirebilirsiniz. Örneğin, checkBox1.ForeColor = Color.Red şeklinde kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.