Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Combobox Kontrolünün Özellikleri 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

  1. C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber

  1. C# Combobox Kontrolünün Özellikleri


C# Combobox Kontrolünün Özellikleri

Combobox, C# programlama dilinde sıklıkla kullanılan bir kontroldür. Bu makalede, C# Combobox kontrolünün özelliklerini, kullanımını ve uygulama örneklerini ele alacağız.

Giriş

C# programlama dilinde GUI (Graphical User Interface - Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) tasarımı yaparken, kullanıcıların seçim yapabileceği birçok durumla karşılaşırız. Combobox kontrolü, bu tür seçimlerin yapılmasını kolaylaştıran ve kullanıcıya bir dizi seçenek sunan bir araçtır.

Combobox Nedir?

Combobox, bir açılır liste ve bir metin kutusu bileşimi olan bir kontroldür. Kullanıcının bir seçenek yapmasını sağlar ve seçilendeğerin metin kutusunda görünmesini sağlar. Combobox, veri kaynaklarından veri alabilir ve dinamik olarak güncellenebilir. Ayrıca, olayları yakalayabilir ve özel özelliklerle özelleştirilebilir.

Combobox Oluşturma ve Ayarlama

Combobox'ı kullanmadan önce, ilgili namespaceleri projeye eklememiz gerekmektedir. Ardından Combobox nesnesini oluşturabilir ve gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Bunlar şu adımları içerebilir:

İlgili Namespacelerin Eklenmesi


using System; using System.Windows.Forms;

Combobox Nesnesinin Oluşturulması


ComboBox comboBox1 = new ComboBox();

Veri Kaynağının Bağlanması

Combobox'a veri eklemek için bir veri kaynağına ihtiyaç duyarız. Bu veri kaynağını bağlamak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:


comboBox1.DataSource = veriKaynagi; comboBox1.DisplayMember = "GorunenMetin"; comboBox1.ValueMember = "Deger";

Verilerin Combobox'a Eklenmesi

csharp
comboBox1.Items.Add(veriler);
comboBox1.Items.AddRange(Diziveriler);//Dizi Parametresi alır

Özel Öğelerin Eklenmesi


comboBox1.Items.Add("Diğer");

Combobox Özellikleri

Combobox, çeşitli özelliklerle donatılmıştır ve aşağıdakiler gibi bazı özellikleri vardır:

Genişlik ve Yükseklik Ayarları

Combobox'ın boyutunu ayarlamak için Width ve Height özelliklerini kullanabiliriz:


comboBox1.Width = 200; comboBox1.Height = 30;

Metin ve Arka Plan Rengi Ayarları

Combobox'ın metin rengini ve arka plan rengini ayarlamak için ForeColor ve BackColor özelliklerini kullanabiliriz:


comboBox1.ForeColor = Color.Red; comboBox1.BackColor = Color.White;

Öğe Seçimi ve Değer Alma

Kullanıcının bir öğe seçtiğinde Combobox'dan seçilen öğenin değerini almak için SelectedItem veya SelectedValue özelliklerini kullanabiliriz:


var secilenOge = comboBox1.SelectedItem; var secilenDeger = comboBox1.SelectedValue;

İndeksleme ve Sıralama

Combobox'ın seçilen öğenin indeksini almak veya seçilen indekse göre bir öğe seçmek için SelectedIndex özelliğini kullanabiliriz:


int secilenIndeks = comboBox1.SelectedIndex; comboBox1.SelectedIndex = 0;

Veri Kaynağını Güncelleme

Combobox'ın veri kaynağını güncellemek için DataSource özelliğini yeniden ayarlayabiliriz:


comboBox1.DataSource = yeniVeriKaynagi; comboBox1.DisplayMember = "YeniGorunenMetin"; comboBox1.ValueMember = "YeniDeger";

Olaylar ve İşlevleri

Combobox, çeşitli olaylarla ilişkilendirilebilir ve bu olayları yakalayabiliriz. Örneğin, SelectedIndexChanged olayıyla bir öğe seçimi değiştiğinde bir işlev çağrılabilir:


comboBox1.SelectedIndexChanged += ComboBox_SelectedIndexChanged; private void ComboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { // Seçim değiştiğinde yapılacak işlemler }

Combobox'a Veri Eklemek

Combobox'a veri eklemek için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan bazıları:

Veri Kaynağından Veri Çekmek

Combobox'a veri kaynağından veri çekmek için aşağıdaki gibi bir işlem yapabiliriz:


var veriler = veriKaynagi.Getir(); comboBox1.DataSource = veriler; comboBox1.DisplayMember = "GorunenMetin"; comboBox1.ValueMember = "Deger";

Verileri Manuel Olarak Eklemek


comboBox1.Items.Add("Öğe 1"); comboBox1.Items.Add("Öğe 2"); comboBox1.Items.Add("Öğe 3");

Verileri Dinamik Olarak Güncellemek


comboBox1.Items.Clear(); comboBox1.Items.Add("Yeni Öğe 1"); comboBox1.Items.Add("Yeni Öğe 2"); comboBox1.Items.Add("Yeni Öğe 3");

Combobox'ta Arama Yapmak

Combobox'ta arama yapmak için kullanıcının girdiği değeri kullanarak verileri filtreleyebiliriz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

Verileri Filtrelemek için Arama Kutusu Ekleme


TextBox aramaKutusu = new TextBox(); aramaKutusu.TextChanged += AramaKutusu_TextChanged; private void AramaKutusu_TextChanged(object sender, EventArgs e) { string arananKelime = aramaKutusu.Text; // Verileri filtreleme işlemleri }

Arama Sonuçlarını Gösterme ve Seçim Yapma

Arama sonuçlarını Combobox'da göstermek ve kullanıcının seçim yapmasını sağlamak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:


comboBox1.DataSource = aramaSonuclari; comboBox1.DisplayMember = "GorunenMetin"; comboBox1.ValueMember = "Deger";

Combobox'ta Olayları Yakalamak

Combobox, kullanıcının etkileşimleriyle ilgili olayları yakalayabiliriz. Örneğin, kullanıcının bir öğe seçtiğinde veya fareyle etkileşimde bulunduğunda aşağıdaki gibi bir işlevoluşturabiliriz:


comboBox1.SelectedIndexChanged += ComboBox_SelectedIndexChanged; comboBox1.MouseEnter += ComboBox_MouseEnter; private void ComboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { // Seçim değiştiğinde yapılacak işlemler } private void ComboBox_MouseEnter(object sender, EventArgs e) { // Fare combobox üzerine geldiğinde yapılacak işlemler }

Combobox Bütün Özellikleri

AccessibleDescription : İlgili competentin özelliğini belirtir. AccessibleName : Erişilebilirlik yardımları bildirilen bir denetimin adıdır. AccessibleRole : Erişilebilirlik istemcilerine bildirilecek rol. Alert=Bu uyarı veya bir kullanıcı hakkında bildirebilir koşulu.Bu rol, bir uyarı gerçekleştirir ancak bir ileti kutusu, grafik, metin veya ses gibi başka bir kullanıcı arabirimi öğesi ile ilişkili olmayan nesneler için kullanın. Animation=Bit eşlem çerçeveler, film şeridi gibi bir dizi görüntüleyen bir denetim gibi zamanla değiştirme içeriği olan bir animasyon denetimi. Animasyon denetimleri genellikle Dosyalar kopyalandığında veya başka bir alıcı görevi gerçekleştirildiğinde görüntülenir. Application=Bir uygulama için ana penceresi. Border=Pencere Kenarlık.Tamamının kenarlık her iki tarafı için ayrı nesneler yerine tek bir nesne tarafından temsil edilir. ButtonDropDown=Öğelerinin bir listesini bırakır düğmesi. ButtonDropDownGrid=Bir kılavuz bırakır düğmesi. ButtonMenu=Bir menüyü bırakır düğmesi. Caret=Sönen çizgi, blok veya ekleme noktasını bir penceresinin istemci alanına konumu işaretler bit eşlem olan şapka işareti. Cell=Bir tablodaki bir hücreyi. Character=Çizgi benzeri grafik nesnesi, Microsoft Office genellikle uygulamanın kullanıcılara yardımcı olmak üzere görüntülenen Yardımcısı gibi. Chart=Verileri göstermek için kullanılan bir grafik görüntüsü. CheckButton=Açma veya diğer seçeneklerden bağımsız açık bir seçenek bir onay kutusu denetimi. Client=Pencerenin kullanıcı alanı. Clock=Zaman görüntüleyen bir denetim. Column=Hücre bir tablodaki bir sütun. ColumnHeader=Bir tablodaki bir sütun için görsel bir etiket sağlayan bir sütun başlığı. ComboBox=Önceden tanımlanmış seçenekler sağlayan bir ilişkili liste kutusu ile bir düzenleme denetimi bir birleşik giriş kutusu. Cursor=Fare işaretçisi. Default=Sistem tarafından sağlanan rolü. Diagram=Diyagram verileri için kullanılan bir grafik görüntüsü. Dial=Arama veya düğme. Bu da bir speedometer gibi salt okunur bir nesne olabilir. Dialog=Bir iletişim kutusu veya ileti kutusu. Document=Her zaman bir uygulama penceresinin içinde yer alan bir belge penceresi. Bu rolü yalnızca çoklu belge arabirimi (MDI) windows için geçerlidir ve MDI başlık çubuğu içeren bir nesneye başvuruyor. DropList=Aşağı açılan liste kutusu.Bu denetim bir öğe gösterir ve kullanıcının görüntülemek ve başka bir alternatif Seçenekleri listesinden seçim olanak sağlar. Equation=Bir matematiksel Denklem. Graphic=Bir resim. Grip=Bir pencere gibi kullanıcı arabirimi öğeleri işlemek bir kullanıcı izin veren bir özel fare işaretçisi. Örneğin, bir kullanıcı tıklayın ve yeniden boyutlandırmak için pencerenin sağ alt köşesinde boyutlandırma tutamacı sürükleyin. Grouping=Nesnelerin mantıksal bir şekilde gruplanır. Gruplandırma nesnesinin ve içerdiği nesnelerin arasındaki üst-alt ilişki olabilir. HelpBalloon=Yardım görüntüleme düğme ve özel Yardım konuları açmak için kullanıcılar tıklatabilir etiketlerini içeren bir araç ipucu veya Yardım balonu biçiminde. HotkeyField=Bir birleşimi veya dizi hızlı bir şekilde bir eylem gerçekleştirmek üzere kullanıcıların sağlayan bir kısayol tuşu kullanılmak üzere tuş vuruşu girmesini sağlayan bir hot anahtar alan.Hot anahtarı denetim kullanıcı tarafından girilen tuş vuruşları görüntüler ve geçerli bir tuş bileşimini kullanıcı sağlar. Indicator=Geçerli öğeye işaret eden bir işaretçi grafik gibi bir göstergesi. IpAddress=Internet Protokolü (IP) adreslerini girmek için tasarlanmış bir denetim. Link=Kaynak belge ile hedef belge arasında bir bağlantı olan bir bağlantı. Bu nesne, metin veya grafik gibi görünebilir, ancak bir düğme gibi davranır. List=Bir veya daha fazla öğe seçmesini sağlayan bir liste kutusu. ListItem=Liste kutusu veya açılan kutu, aşağı açılan liste kutusu veya açılan kutusu listesi bölümünü öğe. MenuBar=Genellikle kullanıcılar menüleri seçebileceği bir pencerenin başlık çubuğu altındaki bir menü çubuğu. MenuItem=Bir kullanıcı bir komutu gerçekleştirmek için seçebileceğiniz bir menüde bir girdidir, bir menü öğesi bir seçenek belirleyin veya başka bir menü gösterir.İşlevsel olarak, bir menü öğesi bir düğme, radyo düğmesi, onay kutusu veya menü eşdeğer olabilir. MenuPopup=Kullanıcının bir eylemi gerçekleştirmek için bir seçim hale getirebilirsiniz seçeneklerin bir listesi sunan bir menüyü. Tüm menü türleri menü çubuğundan Seçim tarafından görüntülenen aşağı açılır menüler ve sağ fare düğmesini tıklatıldığında görüntülenen kısayol menülerini dahil olmak üzere bu rolü olmalıdır. None=Rol yok. Outline=Bir anahat veya ağaç yapısı, hiyerarşik bir listesini görüntüler ve genellikle genişletme ve daraltma dalları kullanıcıya veren bir ağaç görünümü denetimi gibi. OutlineButton=Anahat öğeyi gibi varlıklardan denetim. OutlineItem=Anahat veya ağaç yapısında bir öğe. PageTab=Özellik sayfası sayfanın başlık, bir giriş sayfası olup veya sayfa olup değiştirilmiş gibi bir sayfa için öznitelikler görüntülemesini sağlar.Normalde, yalnızca alt bu denetimin ilişkili sayfayı içeriğini içeren bir nesnede olur. PageTabList=Sekme denetimleri sayfa kapsayıcısı. Pane=Çerçeve, bir bölme belge penceresi veya bilgi görüntülemek için kullanılan durum çubuğu dikdörtgen bir bölgesi ayrı bir alanı.Kullanıcılar, geçerli bölmesini içeriğini içinde bölmeler arasında gezinebilir, ancak farklı bölmeleri içindeki öğeler arasında geçiş yapılamıyor. Bu nedenle, bir düzeyde çerçeve pencereleri ya da belgeler daha düşük ancak tek denetimleri yukarıda gruplandırma bölmeleri temsil eder.Genellikle, kullanıcı bağlama bağlı olarak SEKMESİ, F6 veya CTRL + SEKME tuşuna basarak bölmeler arasında gezinmeyi sağlar. ProgressBar=Renkli çizgiler yatay bir dikdörtgen içinde görüntüleyerek uzun bir işlem ilerlemesini gösteren bir ilerleme çubuğu. Dikdörtgen uzunluğu ile ilgili satır uzunluğu tamamlandıktan işlemi yüzdesine karşılık gelir.Bu denetim, kullanıcı girişi almaz. PropertyPage=Görünüm ve bir dosya veya kaynak gibi bir nesne davranışını denetleyen bir iletişim kutusu bir özellik sayfası. Bir özellik sayfa görünümünü amacı göre farklılık gösterir. PushButton=Bir kullanıcı açma veya kapatma küçük bir dikdörtgen denetim bir düğme denetimi.Açık olduğunda bir düğme, komut düğmesi olarak da bilinir, yükseltilmiş bir görünüm varsayılan durumu ve gömülü bir görünümünü Kapat sahiptir. RadioButton=Seçenek düğmesi, bir radyo düğmesi olarak da bilinir. Bu özniteliğe sahip tek bir üst paylaşan tüm nesneler tek birbirini dışlayan grubunun bir parçası olarak kabul edilir. Seçenek düğmeleri gerektiğinde ayrı gruplara bölmek için gruplandırılmış nesneleri kullanabilirsiniz. Row=Bir tablodaki hücre satırını. RowHeader=Bir tablo satır için görsel bir etiket sağlayan bir satır üst bilgisi. ScrollBar=İstemci alanını parçası ya da bir denetim kullanılıyor olabilir bir dikey veya yatay kaydırma çubuğu. Separator=Bir alan ayırıcı menü öğesi veya bir pencere içinde bölünmüş bölmeleri bölme ayırıcı gibi iki bölgede görsel olarak bölümlere ayrılmış. Slider=Bir ayar ayarlamak bir kullanıcının sağlayan trackbar, adlandırılan bir denetim bir kaydırıcı taşıyarak minimum ve maksimum değerler arasındaki artış belirtilen.Kaydırıcı denetimleri Windows işletim sisteminin birim denetimlerinde bağlıdır. Sound=Çeşitli sistem olaylarıyla ilişkili bir sistem sesi. SpinButton=Bir döndürme kutusunu, bir çift ok düğmelerini içeren olarak da bilinen bir yukarı-aşağı denetimi. Bir kullanıcının fareyle artırma veya azaltma bir değer için ok düğmelerini tıklatır. Değer değiştirme düğmesi denetimi geçerli değeri görüntülendiği bir arkadaş pencere olarak adlandırılan bir Yardımcısı denetimle en sık kullanılır. SplitButton=Düğme doğrudan bitişik bir açılır liste simgesi olan araç çubuğu düğmesi. StaticText=Salt okunur metin, diğer denetimlerin veya bir iletişim kutusundaki yönergeleri için bir etiket olduğu gibi. Statik metin seçili veya değiştirilemez. StatusBar=Geçerli işlem, uygulama veya seçili nesnenin durumu hakkındaki bilgileri görüntüler bir uygulama penceresinin altındaki genellikle bir alan bir durum çubuğu. Durum çubuğu farklı türde durum çubuğunda şu anda seçili menü komutu açıklaması gibi bilgileri görüntülemek birden çok alan olabilir. Table=Satırları ve sütunları hücrelerin ve isteğe bağlı olarak, satır içeren bir tablo üstbilgileri ve sütun başlıkları. Text=Seçilebilir metni düzenlenebilir veya salt okunur olabilir. TitleBar=Bir pencere için bir başlık veya başlık çubuğu. ToolBar=Sık kullanılan özelliklerine kolay erişim sağlayan denetimleri gruplandırması olan bir araç. ToolTip=Bir düğme amacı kısa bir açıklamasını görüntüler küçük bir dikdörtgen açılan pencere bir araç ipucu. WhiteSpace=Diğer nesneler arasında boş bir alanı. Window=Genellikle bir başlık çubuğu, istemci ve genellikle bir pencere içinde bulunan diğer nesneler gibi alt nesneleri içeren bir pencere çerçevesi. AllowDrop : Bu özellik ile Combobox üzerine mouse ile sürükle-bırak işlemi yapılıp yapılamayacağı ayarlanır.True-False değer alır. Anchor : Bu özellik ile, ekran çözünürlüğü değiştiği zaman, Combobox veya control'un hangi özelliğinin bu çözünürlüğe göre ayarlanacağını belirtir. AutoCompleteCustomSource : Bu özellik ile otomatik tamamlama işlemini yapabilirsiniz. AutoCompleteMode : Bu özellik ile otomatik tamamlama işleminin özellikleri ile ilgilidir ve şunları alır ve varsayılan olarak None değerini içerir.: Append=Yazılan harflere uyan ilk kelimenin kalanını textbox’a ekler ve seçili hale getirir. Suggest= Aşağı açılan listeyi gösterir. SuggestAppend= Hem aşağı açılan listeyi gösterir, hem de yazılan harflere uyan ilk kelimenin kalanını textbox’a ekler ve seçili hale getirir. AutoCompleteSource : Bu özellik ile otomatik tamamlamanın FileSystem=Sistem dosyaları isimleri FileSystemDirectories=Dosya Sistemi Dizinleri HistoryList=Web Adresleri. RecentlyUsedList=Sık Kullanılan Listesi. AllSystemSources=Tüm Sistem Kaynakları. AllUrl=Bütün Url adresleri. CustomSource=Bizim belirlediğimiz. Backcolor : Combobox Arka Plan rengisi düzenler. CausesValidation : Default olarak true olan bu özellik Validatorlerin devreye girmesini sağlıyor. ContextMenuStrip : Formumuza ait bir contextMenüStrip varsa ve bu seçenekte onu belirtirsek çalışma esnasında form üzerinde sağ tıkladığımızda açılmasını sağlar. Cursor : Mouse’nin form üzerinde nasıl görünmesini istersek buradan seçebiliriz. DataSource : Bu özellik ile Combobox'ımı veri tabanına bağlayabiliriz. DisplayMember: Devralınan denetimler ListControl farklı türde nesne görüntüleyebilirsiniz. Belirtilen özellik nesne veya değeri yoksa DisplayMember boş bir dizedir (""), nesnenin sonuçlarını ToString yöntemi yerine görüntülenir. Yani neler yapılabilir diyorsanız. Bunun en güzel örneği şehirlere göre ilçe getirme sisteminin yapılabilmesi'dir.

Aşağıdaki örnekte, veritabanından bir tablodaki verileri çekerek bir Combobox'a bağlama işlemini gerçekleştireceğim. Öncelikle, bir DataTable ve OleDbDataAdapter nesnesi oluşturarak verileri çekeceğim. Daha sonra, Combobox'ın ValueMember, DisplayMember ve DataSource özelliklerini ayarlayarak verileri Combobox'a ekleyeceğim.

csharp
DataTable dt = new DataTable(); using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString)) { OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM " + tablo, connection); adapter.Fill(dt); } cbIl.ValueMember = "id"; cbIl.DisplayMember = "ilAd"; cbIl.DataSource = dt;

Yukarıdaki kod parçasında, connectionString değişkeni veritabanı bağlantı dizesini temsil ediyor. Bağlantı dizesini kendi veritabanı yapılandırmanıza göre güncellemeniz gerekecektir. tablo ise verilerin çekileceği tablonun adını temsil ediyor.

Bu örnekte, dt isimli bir DataTable nesnesi oluşturarak verileri depoluyoruz. Ardından, OleDbDataAdapter nesnesiyle veritabanından verileri çekiyoruz. Fill metodunu kullanarak dt nesnesini dolduruyoruz.

Son olarak, Combobox'ın ValueMember özelliğine veritabanındaki ilgili alanın adını (id), DisplayMember özelliğine görüntülenmek istenen alanın adını (ilAd) atıyoruz. DataSource özelliğine ise dt nesnesini atayarak Combobox'ı verilerle dolduruyoruz.

Bu şekilde Combobox'a verileri bağlamış oluruz ve Combobox'ta ilgili alanlar görüntülenecektir.
Dock:Buton'u sağ,sola,yukarı,aşağıya hizalamak için kullanırız. bottom left right top none fill DrawMode: Bu Özellik toplam'da 3 değer alır. Normal = Bir kontroldeki tüm elemanlar işletim sistemi tarafından çizilir ve aynı boyutta. OwnerDrawFixed = Kontroldeki tüm elemanlar elle çizilir ve aynı boyuttadır. OwnerDrawVariable = Kontroldeki tüm elemanlar elle çizilir ve boyut olarak farklılık gösterebilir. DropDownHeight : Açılır kutunun piksel cinsinden yüksekliğini yarlanır. DropDownStyle : Bu özellik toplamda 3 değer alır. Simple = Listenin her zaman görünür olduğunu ve metin bölümünün düzenlenebilir olduğunu belirtir. Bu, kullanıcının yeni bir değer girebileceği ve seçim yapmakla sınırlı olmadığı anlamına gelir. DropDown = Aşağı ok tıklatarak listenin görüntülendiğini ve metin bölümü düzenlenebilir. Bu, kullanıcının yeni bir değer girebileceği anlamına gelir ve Listede var olan bir değeri seçmekle sınırlı değil.
Bu ayarı kullanırken, System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.Append değeri System.Windows.Forms.ComboBox.AutoCompleteMode değerini ve System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.SuggestAppend değeriyle aynı şekilde çalışır.
DropDownList = Aşağı ok tıklatarak listenin görüntülendiğini ve metin kısmı düzenlenemez. Bu, kullanıcının yeni bir değer giremediği anlamına gelir. Sadece listede bulunan değerler seçilebilir. Liste yalnızca System.Windows.Forms.ComboBox.AutoCompleteMode ise görüntülenir. System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.Suggest veya System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.SuggestAppend olduğunu. DropDownWidth: Açılır kutunun piksel cinsinden genişliğini ayarlar. Enabled :Formumuz üzerine eklenmiş kontrollerin(button, textbox vs.) aktif yani kullanılabilir olmasını yada olmamasını sağlar. FlatStyle:Bünyesinde bulunan seçenekler ile Combobox'a şekil verir. Flat Popup Standard System Font : Bu özellik ile form üzerine eklenen kontrollerin yazı fontunu ayarlamayı sağlar. ForeColor : Form üzerine eklenen kontollerin yazı rengini ayarlamamızı sağlar. FormatString :Bu özellik ile Combobox'umuza format verebiliriz. FormattingEnabled :Bu özellik ile "FormatString" kullanıp kullanamayacağımızı ayarlayabiliriz. ImeMode : Bu özellik formumuzda çince, japonca, korece gibi dillerin karakterlerinin desteğini sağlar. Ayarların detayları için eşsiz kütüphane: http:msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.windows.forms.imemode.aspx adresini inceleyebilirsiniz. Items : Combobox'ımıza item ekleyebilmemizi sağlıyor. Location : Combobox'ın Form üzerindeki yerini belirlemek için kullanılır. Locked : Default olarak false olan bu özellik true yapılırsa form’ umuz tasarım anında ve çalışma anında çalıştığı yere sabitlenir.Boyunu ve yerini değiştirmeye izin vermez. Margin : MaxDropDownItems : MaximumSize : Combobox maximum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar. MaximumLength : Combobox maximum sayıyı ayarlamamızı sağlar. MinimumSize : Combobox minumum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar. Modifiers :Diğer formlardan ulaşabilme vb. özelliklere yarar. RightToLeft : Formun Textini sağa yada sola almayı sağlar. Size :Formun boyutlarını elle girmeyi sağlar. Sorted : TabIndex :texbox'ın tab sayısı TabStop :İlgili Textbox'ın tab özelliğini durdurur. Tag : Formumuzun arkada tutacağı etiketi verir.Burada object olarak değerler tutulabilir ve get ve set edilebilir. Text : Burası formun üstteki yazısını değiştirmemizi sağlar. UseWaitCursor : Cursorun form üzerine geldiğinde bekleme iconunu kazanmasını sağlar. ValueMember: Visible:İlgili Texbox'u kaybeder.
  1. DropDownList = Aşağı ok tıklatarak listenin görüntülendiğini ve metin kısmı düzenlenemez. Bu, kullanıcının yeni bir değer giremediği anlamına gelir. Sadece listede bulunan değerler seçilebilir. Liste yalnızca System.Windows.Forms.ComboBox.AutoCompleteMode ise görüntülenir. System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.Suggest veya System.Windows.Forms.AutoCompleteMode.SuggestAppend olduğunu. DropDownWidth: Açılır kutunun piksel cinsinden genişliğini ayarlar. Enabled :Formumuz üzerine eklenmiş kontrollerin(button, textbox vs.) aktif yani kullanılabilir olmasını yada olmamasını sağlar. FlatStyle:Bünyesinde bulunan seçenekler ile Combobox'a şekil verir. Flat Popup Standard System Font : Bu özellik ile form üzerine eklenen kontrollerin yazı fontunu ayarlamayı sağlar. ForeColor : Form üzerine eklenen kontollerin yazı rengini ayarlamamızı sağlar. FormatString :Bu özellik ile Combobox'umuza format verebiliriz. FormattingEnabled :Bu özellik ile "FormatString" kullanıp kullanamayacağımızı ayarlayabiliriz. ImeMode : Bu özellik formumuzda çince, japonca, korece gibi dillerin karakterlerinin desteğini sağlar. Ayarların detayları için eşsiz kütüphane: http:msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.windows.forms.imemode.aspx adresini inceleyebilirsiniz. Items : Combobox'ımıza item ekleyebilmemizi sağlıyor. Location : Combobox'ın Form üzerindeki yerini belirlemek için kullanılır. Locked : Default olarak false olan bu özellik true yapılırsa form’ umuz tasarım anında ve çalışma anında çalıştığı yere sabitlenir.Boyunu ve yerini değiştirmeye izin vermez. Margin : MaxDropDownItems : MaximumSize : Combobox maximum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar. MaximumLength : Combobox maximum sayıyı ayarlamamızı sağlar. MinimumSize : Combobox minumum alabileceği boyutları ayarlamamızı sağlar. Modifiers :Diğer formlardan ulaşabilme vb. özelliklere yarar. RightToLeft : Formun Textini sağa yada sola almayı sağlar. Size :Formun boyutlarını elle girmeyi sağlar. Sorted : TabIndex :texbox'ın tab sayısı TabStop :İlgili Textbox'ın tab özelliğini durdurur. Tag : Formumuzun arkada tutacağı etiketi verir.Burada object olarak değerler tutulabilir ve get ve set edilebilir. Text : Burası formun üstteki yazısını değiştirmemizi sağlar. UseWaitCursor : Cursorun form üzerine geldiğinde bekleme iconunu kazanmasını sağlar. ValueMember: Visible:İlgili Texbox'u kaybeder.

Combobox Kullanım İpuçları

Combobox'ı daha etkili bir şekilde kullanmak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabiliriz:

Uygun Öğeleri Sınırlama

Bir Combobox'ta çok sayıda öğe varsa, kullanıcının seçim yapması zorlaşabilir. Bu durumda, kullanıcının aradığı öğeleri kolayca bulabilmesi için öğeleri kategori veya alt başlıklar altında gruplandırabiliriz.

Otomatik Tamamlama Özelliği Ekleme

Combobox'a otomatik tamamlama özelliği ekleyerek kullanıcının daha hızlı bir şekilde seçim yapmasını sağlayabiliriz. Kullanıcının girdiği metne göre uygun öğeleri otomatik olarak tamamlar ve seçimi kolaylaştırır.

Sıralama ve Filtreleme Özellikleri

Combobox'ta sıralama ve filtreleme özelliklerini kullanarak kullanıcının seçim yapmasını kolaylaştırabiliriz. Öğeleri alfabetik sıraya veya belirli bir kriteri karşılayan öğelere göre filtreleyebiliriz.

Combobox'a İleri Düzey Özellikler Eklemek

Combobox'ı daha da özelleştirmek için aşağıdaki özellikleri ekleyebiliriz:

Resimli Öğeleri Gösterme

Combobox'a resimli öğeler ekleyerek kullanıcının daha görsel bir deneyim yaşamasını sağlayabiliriz. Öğelerin yanında küçük resimler veya simgeler gösterilebilir.

İkonları Kullanma

Combobox'ın seçim kutusunda veya öğelerde ikonları kullanarak görsel bir vurgu yapabiliriz. Örneğin, belirli bir kategoriye ait öğelerin yanında ilgili kategoriye ait bir ikon gösterebiliriz.

İstenilen Şekilde Özelleştirme

Combobox'ın görünümünü isteğimize göre özelleştirebiliriz. Özelleştirme seçenekleri arasında arka plan rengi, metin rengi, yazı tipi ve boyutu gibi özellikler yer alabilir.

Güvenlik ve Hata Kontrolleri

Combobox'ı kullanırken güvenlik ve hata kontrollerine dikkat etmek önemlidir. Özellikle dışardan gelen verileri doğrulamak ve güvenlik açıklarını engellemek için gerekli önlemleri almalıyız.

Combobox Uygulama Örnekleri

Combobox, birçok farklı senaryoda kullanılabilir. İşte bazı Combobox uygulama örnekleri:

Ülke Seçimi Uygulaması

Bir form veya uygulama içerisinde kullanıcının ülke seçmesini sağlayan bir Combobox oluşturabiliriz. Combobox'a ülkelerin listesini veri kaynağı olarak ekleyebilir ve kullanıcının seçim yapmasını sağlayabiliriz.

Kategori Seçimi Uygulaması

Bir e-ticaret sitesinde veya içerik yönetim sisteminde, kullanıcının bir ürün veya içerik kategorisi seçmesini sağlayan bir Combobox oluşturabiliriz. Combobox'a kategori listesini veri kaynağı olarak ekleyebilir ve kullanıcının seçim yapmasını sağlayabiliriz.

Sonuç

Bu makalede C# programlama dilinde Combobox kontrolünün özelliklerini öğrendik. Combobox'ın nasıl oluşturulacağını, ayarlanacağını ve kullanılabileceğini gördük. Ayrıca Combobox'ın farklı özelliklerini, veri eklemeyi, arama yapmayı, olayları yakalamayı ve özelleştirmeyi öğrendik. Combobox'ın çeşitli uygulama örneklerini ve kullanım ipuçlarını da inceledik. Combobox, kullanıcıların seçim yapması gereken durumlarda kullanışlı bir kontrol olarak karşımıza çıkar ve C# programlamada sıklıkla kullanılır.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

1.Combobox'ın seçilen öğenin değerini nasıl alırım?
a-) Combobox'ın SelectedValue özelliğini kullanarak seçilen öğenin değerini alabilirsiniz.

2.Combobox'a nasıl veri ekleyebilirim?

    b-) Combobox'a veri eklemek için Items koleksiyonuna öğeleri ekleyebilirsiniz veya bir veri kaynağını Combobox'a bağlayabilirsiniz.

3.Combobox'ta arama yapmak için ne yapabilirim?

    c-) Combobox'a bir arama kutusu ekleyebilir ve kullanıcının girdiği metne göre verileri filtreleyebilirsiniz.

4.Combobox'ın olaylarını nasıl yakalayabilirim?

d-) Combobox'ın ilgili olaylarına event handler atayarak olayları yakalayabilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

5.Combobox'ı nasıl özelleştirebilirim?

e-) Combobox'ın çeşitli özelliklerini kullanarak görünümünü özelleştirebilirsiniz. Örneğin, metin rengi, arka plan rengi, yazı tipi vb. ayarlar yapabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.