Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# dateTimePicker Özellikleri 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber

C# dateTimePicker Özellikleri

Merhaba! Bu makalede, C# programlama dilindeki dateTimePicker öğesini yakından inceleyeceğiz. C# dateTimePicker, kullanıcıların tarih ve saat değerlerini kolayca seçebilmesini sağlayan kullanışlı bir araçtır. Bu öğenin nasıl kullanılacağını, temel özelliklerini ve faydalı ipuçlarını adım adım öğreneceğiz. Hazırsanız, başlayalım!

1. Giriş

C# ile Windows masaüstü uygulamaları geliştiriyorsanız, kullanıcıların tarih ve saat seçimlerini kolaylaştırmak önemli bir adımdır. İşte burada dateTimePicker devreye girer. Bu kullanışlı araç, kullanıcıların basit bir takvim arayüzü üzerinden tarih ve saat seçmelerini sağlar.

2. dateTimePicker Nedir?

dateTimePicker, C# dilinde yer alan bir Windows Forms kontrolüdür. Kullanıcılara tarih ve saat değerlerini seçme imkanı sunar. Genellikle doğum tarihleri, randevu tarihleri, etkinlik planlamaları gibi senaryolarda kullanılır.

3. dateTimePicker'ı Forma Ekleme

dateTimePicker'ı formunuza eklemek oldukça basittir. Tasarım görünümünde, araç kutusundan dateTimePicker simgesini sürükleyerek formunuza ekleyebilirsiniz.

4. Tarih ve Saat Seçme

dateTimePicker ile kullanıcılar kolayca tarih ve saat seçebilir. Takvim arayüzü sayesinde kullanıcılar istedikleri tarihi seçebilirken, saat değerlerini de ayrı alanlardan belirleyebilirler.

5. dateTimePicker Formatlama

Tarih ve saat değerlerini kullanıcı dostu bir şekilde göstermek önemlidir. dateTimePicker'ın Format özelliği sayesinde, tarih ve saat değerlerinin nasıl görüntüleneceğini özelleştirebilirsiniz.

6. Min-Max Tarih Aralığı Belirleme

Bazen, kullanıcıların belirli bir tarih aralığı içinde seçim yapması gerekebilir. Bu durumda, dateTimePicker'ın MinDate ve MaxDate özelliklerini kullanarak tarih aralığını sınırlayabilirsiniz.

7. Olaylar ve EventHandler Kullanımı

dateTimePicker, belirli olaylarla etkileşime geçmenizi sağlar. Örneğin, tarih seçildiğinde veya saat değeri değiştirildiğinde tetiklenebilecek olaylar sayesinde istediğiniz ek işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

8. dateTimePicker ile Veri Kaydetme

Kullanıcının seçtiği tarih veya saat değerlerini veritabanında veya dosyada saklamak gerekebilir. Bu durumda, dateTimePicker'ın seçili değerini nasıl kaydedeceğinizi öğreneceksiniz.

9. dateTimePicker ile Veri Gösterme

Önceden belirlenmiş bir tarih veya saat değerini dateTimePicker'a otomatik olarak yüklemek mümkündür. Kullanıcıya varsayılan bir değer sağlamak veya daha önce kaydedilen değerleri göstermek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

10. Dil ve Renk Özelleştirmeleri

dateTimePicker'ın dilini ve renklerini uygulamanızın görünümüne uygun hale getirmek için bazı özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Böylece, uygulamanızın genel tasarımıyla daha iyi uyum sağlayabilirsiniz.

11. dateTimePicker'ı Kilitleme ve Devre Dışı Bırakma

Kullanıcı bazen tarih veya saat seçimine müdahale etmemesi gereken durumlar olabilir. dateTimePicker'ı kilitlemek veya devre dışı bırakmak, kullanıcıların bu alanlara müdahale etmesini engeller.

12. dateTimePicker ile Zaman Dilimi Ayarlama

Zaman dilimleri, uygulamanızın farklı bölgelerde kullanılacağı durumlar için önemlidir. dateTimePicker'ı farklı zaman dilimlerine göre ayarlamak için bazı teknikler öğreneceksiniz.

13. Hata Kontrolleri ve Kullanıcı Geri Bildirimi

Kullanıcıların doğru tarih ve saat değerlerini girmelerini sağlamak için hata kontrolleri ve geri bildirimler önemlidir. dateTimePicker ile bu kontrolleri nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz.

14. dateTimePicker'ı Temizleme

Kullanıcılar bazen seçtikleri tarih veya saat değerini temizlemek isteyebilirler. Bu durumda, dateTimePicker'ı nasıl temizleyeceğinizi öğreneceksiniz.

15. dateTimePicker ve Küresel Uygulamalar

dateTimePicker'ı küresel bir uygulamada kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu bölümde, bu konuları ele alacağız.

dateTimePicker Bütün Özellikleri

AccessibleDescription: "AccessibleDescription" özelliği, bir dateTimePicker kontrolünün engelli kullanıcılar için daha ayrıntılı bir açıklamasını temsil eder. Bu özellik, engelli kullanıcılar için ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılabilir.

AccessibleName:"AccessibleName" özelliği, bir dateTimePicker kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik adını temsil eder.

AccessibleRole: "AccessibleRole" özelliği, bir dateTimePicker kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü temsil eder.

Engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolü, bir kontrolün belirli bir işlevi veya rolü olduğunu belirtir. Bu rol, ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılarak kontrolün anlamını ve işlevini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

C# dateTimePicker sınıfının "AccessibleRole" özelliği, "System.Windows.Forms.AccessibleRole" numaralandırma türüne ait değerleri kabul eder. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü belirtir. Aşağıda, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerlerinin bir listesi bulunmaktadır:

 • None: Kontrol, erişilebilirlik rolüne sahip değil.
 • TitleBar: Kontrol, bir pencerenin başlık çubuğunu temsil eder.
 • MenuBar: Kontrol, bir menü çubuğunu temsil eder.
 • ScrollBar: Kontrol, bir kaydırma çubuğunu temsil eder.
 • Grip: Kontrol, bir tutamacı temsil eder.
 • Sound: Kontrol, bir sesi temsil eder.
 • Cursor: Kontrol, bir imleci temsil eder.
 • Caret: Kontrol, bir imleci veya göstergeyi temsil eder.
 • Alert: Kontrol, bir uyarıyı temsil eder.
 • Window: Kontrol, bir pencereyi temsil eder.
 • Client: Kontrol, bir istemci alanını temsil eder.
 • MenuPopup: Kontrol, bir açılır menüyü temsil eder.
 • MenuItem: Kontrol, bir menü öğesini temsil eder.
 • ToolTip: Kontrol, bir araç ipucunu temsil eder.
 • Application: Kontrol, bir uygulamayı temsil eder.
 • Document: Kontrol, bir belgeyi temsil eder.
 • Pane: Kontrol, bir paneli temsil eder.
 • Chart: Kontrol, bir grafik veya diyagramı temsil eder.
 • Dialog: Kontrol, bir iletişim kutusunu temsil eder.
 • Border: Kontrol, bir sınırı temsil eder.
 • Grouping: Kontrol, bir gruplamayı veya bölümü temsil eder.
 • Separator: Kontrol, bir ayırıcıyı temsil eder.
 • ToolBar: Kontrol, bir araç çubuğunu temsil eder.
 • StatusBar: Kontrol, bir durum çubuğunu temsil eder.
 • Table: Kontrol, bir tabloyu temsil eder.
 • ColumnHeader: Kontrol, bir sütun başlığını temsil eder.
 • RowHeader: Kontrol, bir satır başlığını temsil eder.
 • Column: Kontrol, bir sütunu temsil eder.
 • Row: Kontrol, bir satırı temsil eder.
 • Cell: Kontrol, bir hücreyi temsil eder.
 • Link: Kontrol, bir bağlantıyı temsil eder.
 • HelpBalloon: Kontrol, bir yardım balonunu temsil eder.
 • Character: Kontrol, bir karakteri temsil eder.
 • List: Kontrol, bir liste veya liste öğesini temsil eder.
 • ListItem: Kontrol, bir liste öğesini temsil eder.
 • OutlineButton: Kontrol, bir açılır düğmeyi temsil eder.

Yukarıda belirtilen değerler, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerleridir. İhtiyaçlarınıza göre uygun olan erişilebilirlik rolünü seçebilirsiniz.

AllowDrop: "AllowDrop" özelliği, bir kontrolün üzerine başka bir kontrol veya veri öğesinin sürüklenip bırakılabilmesini belirler. Bir kontrolün AllowDrop özelliği true olarak ayarlandığında, sürüklenen nesneler bu kontrol üzerine bırakılabilir.

İşte "AllowDrop" özelliğinin doğru tanımı:

AllowDrop: Bu özellik dateTimePicker 'ın üzerine bir nesnenin sürüklenip bırakılmasına izin verip vermediğini kontrol eder.

Anchor: Bu özellik, dateTimePicker kontrolünün hücrelerinin veya satırlarının form boyutuna göre nasıl davranacağını belirler. Örneğin, hücrelerin veya satırların formun sol üst köşesine veya formun genişliği ve yüksekliği değiştiğinde orantılı olarak boyutlandırılmasını sağlayabilirsiniz.

CalendarFont: C# dilindeki Windows Forms DateTimePicker kontrolünde kullanılabilir ve takvimin metin fontunu belirler. Bu özellik, Font türünden bir nesne alır. Font nesnesi, takvimde kullanılacak metinlerin stilini, boyutunu ve rengini belirlemek için kullanılır.

 • Name (string): Fontun adı veya ailesi. Örneğin, "Arial", "Times New Roman", vb.
 • Size (float): Fontun boyutunu belirler. Örneğin, 12, 14, vb.
 • Unit (GraphicsUnit): Font boyutunun birimini belirler. GraphicsUnit türünden bir değer alır. Örneğin, GraphicsUnit.Point, GraphicsUnit.Pixel, GraphicsUnit.Inch, vb.
 • Bold (bool): Fontun kalın (bold) olup olmadığını belirler. true veya false değeri alır.
 • GdiCharSet (byte): Karakter setini belirler. Türkçe gibi farklı karakter setleri için kullanışlıdır.
 • GdiVerticalFont (bool): Dikey yazı tipi kullanılıp kullanılmadığını belirler. true veya false değeri alır.
 • Italic (bool): Fontun italik (eğik) olup olmadığını belirler. true veya false değeri alır.
 • Strikeout (bool): Fontun üzerine çizili (strikeout) olup olmadığını belirler. true veya false değeri alır.
 • Underline (bool): Fontun altı çizili (underline) olup olmadığını belirler. true veya false değeri alır.

CalendarForeColor (Color): Takvimdeki metinlerin rengini belirler.

CalendarMonthBackground (Color): Takvimin arka plan rengini belirler.

CalendarTitleBackColor (Color): Takvim başlığının arka plan rengini belirler.

CalendarTitleForeColor (Color): Takvim başlığının metin rengini belirler.

CalendarTrailingForeColor (Color): Önceki veya sonraki aya ait günlerin metin rengini belirler.

Checked (bool): Kullanıcının takvimde seçim yapmasını sağlayan işaret durumunu belirler.

ContextMenuStrip (ContextMenuStrip): dateTimePicker'a bağlı olan ContextMenuStrip nesnesini belirler.

Cursor (Cursor): Mouse işaretçisinin dateTimePicker üzerindeki görünümünü belirler.

CustomFormat (string): dateTimePicker'daki tarih ve saat değerlerinin nasıl özelleştirileceğini belirler.

Dock (DockStyle): dateTimePicker'ın üst, alt, sol veya sağ kenara nasıl yapışacağını belirler.

DropDownAlign (LeftRightAlignment): Açılır takvimin hizalamasını belirler (Solda veya sağda).

Enabled (bool): dateTimePicker'ın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirler.

Font (Font): Takvimdeki metinlerin fontunu belirler.

Format (DateTimePickerFormat): Tarih ve saat değerlerinin nasıl gösterileceğini belirler.

ImeMode (ImeMode): IME modunu belirler (metin girişi yöntemi).

Location (Point): dateTimePicker'ın konumunu belirler.

Locked (bool): dateTimePicker'ın kilitleyip kilitlemediğini belirler.

Margin: Margin özelliği, dateTimePicker kontrolünün içeriğinin etrafında boşluk bırakır. Bu özellik, kontrolün içerisindeki hücrelerin etrafında boşluk oluşturarak diğer bileşenlerle arasında mesafe sağlar.

MaximumSize: MaximumSize özelliği, dateTimePicker kontrolünün maksimum boyutunu belirler. Bu özellik, kontrolün genişlik ve yükseklik değerlerini sınırlar ve kontrolün belirli bir boyutu aşmasını engeller.

MinimumSize: MinimumSize özelliği, dateTimePicker kontrolünün minimum boyutunu belirler. Bu özellik, kontrolün genişlik ve yükseklik değerlerini sınırlar ve kontrolün belirli bir boyuttan küçük olmasını engeller.

MaxDate (DateTime): Bu özellik, kullanıcının seçebileceği en büyük tarih değerini belirler. Kullanıcı, MaxDate değerinden daha sonraki tarihleri seçemez. MinDate ile birlikte kullanılarak belirli bir tarih aralığını kısıtlamak için idealdir. Örneğin, sadece belirli bir geleceğe kadar tarih seçilmesini istiyorsanız, MaxDate özelliğine o tarihi atayabilirsiniz.

MinDate (DateTime): Bu özellik, kullanıcının seçebileceği en küçük tarih değerini belirler. Kullanıcı, MinDate değerinden daha önceki tarihleri seçemez. Bu özellik sayesinde belirli bir tarih aralığında seçim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, gelecekteki tarihleri seçilmeye izin vermek istiyorsanız, MinDate özelliğine bugünkü tarihi atayabilirsiniz.

Modifiers:Modifiers özelliği, dateTimePicker kontrolünün erişim düzenleyicisini belirler. Bu özellik, kontrolün diğer bileşenler tarafından erişimini kontrol etmenizi sağlar.

Modifiers özelliği aşağıdaki parametrelere sahiptir:

 • None: Hiçbir erişim düzenleyicisi uygulanmaz. Bu durumda, kontrol herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir.
 • Public: Kontrol, herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi genel hale gelir.Protected: Kontrol, yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca belirli sınıflar tarafından erişilebilir.
 • Internal: Kontrol, yalnızca aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.
 • Protected Internal: Kontrol, türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.

RightToLeft (RightToLeft): Bu özellik, DateTimePicker kontrolündeki metin ve işaretleri sağdan sola doğru veya soldan sağa doğru sıralamak için kullanılır. Türkçe gibi sağdan sola doğru yazılan dillerde metin ve işaretlerin düzgün bir şekilde görüntülenmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.

RightToLeftLayout (bool): Bu özellik, DateTimePicker kontrolünün düzeninin sağdan sola doğru düzenlemesi gerektiğini belirler. True değeri, kontrolün düzeninin sağdan sola doğru olması gerektiğini belirtir.

ShowCheckBox (bool): Bu özellik, DateTimePicker kontrolüne bir onay kutusu ekleyerek kullanıcının tarih seçimi yapmasını veya seçim yapmamasını sağlar. True değeri, onay kutusunun gösterilmesini, false değeri ise gösterilmemesini sağlar.

ShowUpDown (bool): Bu özellik, DateTimePicker kontrolünde artırma ve azaltma düğmelerini göstererek tarih veya saat değerlerini kullanıcıların yukarı veya aşağı yönlü düğmelerle değiştirmesine izin verir. True değeri, düğmelerin gösterilmesini, false değeri ise gösterilmemesini sağlar.

Size (Size): Bu özellik, DateTimePicker kontrolünün boyutunu belirler.

TabIndex (int): Bu özellik, klavye ile odaklanılabilir nesneler arasında gezinme sırasını belirler. Tab tuşuyla odaklanılabilir öğeler arasında geçiş yapmak için kullanılır.

TabStop (bool): Bu özellik, DateTimePicker kontrolünün tab tuşuyla odaklanılabilir olup olmadığını belirler. True değeri, kontrolün tab tuşuyla odaklanılabilir olmasını sağlar.

Tag (object): Bu özellik, DateTimePicker kontrolüne ilişkilendirilebilecek herhangi bir nesne türünü tutar. Genellikle kontrolle ilişkilendirilen özel verileri veya kimlik bilgilerini saklamak için kullanılır.

UseWaitCursor (bool): Bu özellik, fare imleci saat simgesi (bekleme simgesi) olarak ayarlandığında DateTimePicker kontrolünün otomatik olarak bu simgeyi kullanıp kullanmayacağını belirler. True değeri, bekleme simgesinin kullanılmasını sağlar.

Value (DateTime): Bu özellik, DateTimePicker kontrolündeki seçili tarih ve saat değerini belirler veya alır.

Visible (bool): Bu özellik, DateTimePicker kontrolünün görünürlüğünü belirler. True değeri, kontrolün görünür olmasını sağlar, false değeri ise görünmemesini sağlar.

DateTimePicker kontrolü, bu özellikler sayesinde tarih ve saat seçim işlemlerini özelleştirme ve kontrolün görünümünü değiştirme imkanı sağlar.

Sonuç olarak, C# dateTimePicker'ın sağladığı özellikler sayesinde kullanıcıların tarih ve saat seçimini kolaylaştırdığını gördük. Bu öğe, çeşitli senaryolarda kullanılabilen güçlü bir araçtır. Bu makalede öğrendiklerinizi uygulayarak, uygulamalarınıza kullanıcı dostu bir tarih ve saat seçim arayüzü ekleyebilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

 1. dateTimePicker, sadece Windows Forms uygulamalarında mı kullanılabilir? Hayır, dateTimePicker diğer platformlarda da kullanılabilir. Örneğin, WPF uygulamalarında da benzer bir öğe bulunmaktadır.

 2. dateTimePicker'ın tarih ve saat değerleri için farklı kültürlere uygun formatta gösterim yapabilir miyim? Evet, dateTimePicker'ın CustomFormat özelliğini kullanarak tarih ve saat değerlerini farklı kültürlere uygun biçimde gösterebilirsiniz.

 3. dateTimePicker ile birden çok tarih seçimi yapabilir miyim? Varsayılan olarak, dateTimePicker tek bir tarih veya saat seçimi sunar. Ancak, birden çok tarih seçimi için özel çözümler de uygulamanız mümkündür.

 4. dateTimePicker'ın görünümünü tamamen özelleştirebilir miyim? dateTimePicker'ın bazı özelliklerini özelleştirebilirsiniz ancak tamamen farklı bir görünüm eklemek için özel kontrol geliştirmeniz gerekebilir.

 5. dateTimePicker ile kullanıcıların tarih seçimini kısıtlamak mümkün müdür? Evet, dateTimePicker'ın MinDate ve MaxDate özelliklerini kullanarak kullanıcıların belirli bir tarih aralığı içinde seçim yapmasını sağlayabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.