Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# checkedListBox Özellikleri 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

 

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber


  1. C# checkedListBox Nedir?

C# checkedListBox, C# programlama dilinde kullanılan bir bileşendir. checkedListBox, kullanıcılara birden çok seçeneği kontrol etme ve yönetme imkanı sunar. Bu bileşen, kullanıcının birden fazla öğeyi seçip seçmediğini kontrol edebilmesini sağlar ve genellikle bir formda veya diğer kullanıcı arayüzü bileşenlerinde kullanılır.

C# checkedListBox Nasıl Oluşturulur?

C# checkedListBox oluşturmak oldukça basittir. İlk olarak, bir Windows Forms uygulamasında checkedListBox bileşenini formunuzun tasarım görünümüne eklemeniz gerekmektedir. Ardından, bileşenin özelliklerini ayarlayarak kontrolü ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. Özellikler arasında genişlik, yükseklik, konum ve görüntülenecek öğelerin listesi bulunmaktadır.

C# checkedListBox'a Öğe Ekleme ve Kaldırma

checkedListBox'a öğe eklemek için, Items özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, checkedListBox bileşenine eklenecek olan öğelerin koleksiyonunu temsil eder. Öğeleri koleksiyona ekledikten sonra, checkedListBox üzerinde gösterilecektir.

Öğe kaldırmak için ise Items koleksiyonundan ilgili öğeyi çıkarmanız yeterlidir.

C# checkedListBox İle İşlemler

checkedListBox bileşeni, kullanıcının seçtiği öğeleri programatik olarak kontrol etmek için çeşitli yöntemler sunar. Örneğin, seçili öğeleri almak için CheckedItems özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, kullanıcının seçtiği öğelerin koleksiyonunu içerir.

Tüm öğeleri seçmek veya seçimi kaldırmak için ise CheckAll ve UncheckAll yöntemlerini kullanabilirsiniz.

C# checkedListBox Olayları

checkedListBox bileşeni, çeşitli olaylarla etkileşime girmenize olanak tanır. Bu olaylar, kullanıcının öğeleri seçme veya seçimi kaldırma gibi etkileşimleri yakalamak ve buna yanıt vermek için kullanılır.

Örneğin, ItemCheck olayı, bir öğenin seçildiğinde veya seçimi kaldırıldığında tetiklenir. SelectedIndexChanged olayı ise seçilen öğelerin indeksi değiştiğinde gerçekleşir.

C# checkedListBox Bütün Özellikleri

AccessibleDescription: "AccessibleDescription" özelliği, bir checkedListBox kontrolünün engelli kullanıcılar için daha ayrıntılı bir açıklamasını temsil eder. Bu özellik, engelli kullanıcılar için ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılabilir.

AccessibleName:"AccessibleName" özelliği, bir checkedListBox kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik adını temsil eder.

AccessibleRole: "AccessibleRole" özelliği, bir checkedListBox kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü temsil eder.

Engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolü, bir kontrolün belirli bir işlevi veya rolü olduğunu belirtir. Bu rol, ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılarak kontrolün anlamını ve işlevini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

C# checkedListBox sınıfının "AccessibleRole" özelliği, "System.Windows.Forms.AccessibleRole" numaralandırma türüne ait değerleri kabul eder. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü belirtir. Aşağıda, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerlerinin bir listesi bulunmaktadır:

 • None: Kontrol, erişilebilirlik rolüne sahip değil.
 • TitleBar: Kontrol, bir pencerenin başlık çubuğunu temsil eder.
 • MenuBar: Kontrol, bir menü çubuğunu temsil eder.
 • ScrollBar: Kontrol, bir kaydırma çubuğunu temsil eder.
 • Grip: Kontrol, bir tutamacı temsil eder.
 • Sound: Kontrol, bir sesi temsil eder.
 • Cursor: Kontrol, bir imleci temsil eder.
 • Caret: Kontrol, bir imleci veya göstergeyi temsil eder.
 • Alert: Kontrol, bir uyarıyı temsil eder.
 • Window: Kontrol, bir pencereyi temsil eder.
 • Client: Kontrol, bir istemci alanını temsil eder.
 • MenuPopup: Kontrol, bir açılır menüyü temsil eder.
 • MenuItem: Kontrol, bir menü öğesini temsil eder.
 • ToolTip: Kontrol, bir araç ipucunu temsil eder.
 • Application: Kontrol, bir uygulamayı temsil eder.
 • Document: Kontrol, bir belgeyi temsil eder.
 • Pane: Kontrol, bir paneli temsil eder.
 • Chart: Kontrol, bir grafik veya diyagramı temsil eder.
 • Dialog: Kontrol, bir iletişim kutusunu temsil eder.
 • Border: Kontrol, bir sınırı temsil eder.
 • Grouping: Kontrol, bir gruplamayı veya bölümü temsil eder.
 • Separator: Kontrol, bir ayırıcıyı temsil eder.
 • ToolBar: Kontrol, bir araç çubuğunu temsil eder.
 • StatusBar: Kontrol, bir durum çubuğunu temsil eder.
 • Table: Kontrol, bir tabloyu temsil eder.
 • ColumnHeader: Kontrol, bir sütun başlığını temsil eder.
 • RowHeader: Kontrol, bir satır başlığını temsil eder.
 • Column: Kontrol, bir sütunu temsil eder.
 • Row: Kontrol, bir satırı temsil eder.
 • Cell: Kontrol, bir hücreyi temsil eder.
 • Link: Kontrol, bir bağlantıyı temsil eder.
 • HelpBalloon: Kontrol, bir yardım balonunu temsil eder.
 • Character: Kontrol, bir karakteri temsil eder.
 • List: Kontrol, bir liste veya liste öğesini temsil eder.
 • ListItem: Kontrol, bir liste öğesini temsil eder.
 • OutlineButton: Kontrol, bir açılır düğmeyi temsil eder.

Yukarıda belirtilen değerler, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerleridir. İhtiyaçlarınıza göre uygun olan erişilebilirlik rolünü seçebilirsiniz.

AllowDrop: "AllowDrop" özelliği, bir kontrolün üzerine başka bir kontrol veya veri öğesinin sürüklenip bırakılabilmesini belirler. Bir kontrolün AllowDrop özelliği true olarak ayarlandığında, sürüklenen nesneler bu kontrol üzerine bırakılabilir.

İşte "AllowDrop" özelliğinin doğru tanımı:

AllowDrop: Bu özellik,checkedListBox 'ın üzerine bir nesnenin sürüklenip bırakılmasına izin verip vermediğini kontrol eder.

Anchor:Anchor özelliği, bir kontrolün, kapsayıcısı içindeki yerleşimini ve boyutunu nasıl ayarlayacağını belirler.

Anchor özelliği, Control sınıfından miras alınır ve "System.Windows.Forms.AnchorStyles" numaralandırma türünden değerler kullanır. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün dört köşesini veya dört kenarını temsil eder.

Anchor özelliğine atanabilen değerler aşağıdaki gibidir:

 • None: Kontrol, kapsayıcısı ile bağlantılı olarak boyutlandırılmaz veya yerleştirilmez.
 • Top: Kontrol, üst kenarına kapsayıcısının üst kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken yükseklik değeri değiştirilmez.
 • Bottom: Kontrol, alt kenarına kapsayıcısının alt kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken yükseklik değeri değiştirilmez.
 • Left: Kontrol, sol kenarına kapsayıcısının sol kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik değeri değiştirilmez.
 • Right: Kontrol, sağ kenarına kapsayıcısının sağ kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik değeri değiştirilmez.
 • TopLeft: Kontrol, sol üst köşesine kapsayıcısının sol üst köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • TopRight: Kontrol, sağ üst köşesine kapsayıcısının sağ üst köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • BottomLeft: Kontrol, sol alt köşesine kapsayıcısının sol alt köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • BottomRight: Kontrol, sağ alt köşesine kapsayıcısının sağ alt köşesine sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
 • All: Kontrol, kapsayıcısının her dört kenarına sabitlenir ve boyutlandırılırken genişlik ve yükseklik değerleri değiştirilmez.
BackColor: checkedListBox kontrolünün arka plan rengini belirler.

BoderStyle:BorderStyle özelliği, checkedListBox kontrolü etrafında çizilen kenarlığın hangi türde olduğunu belirler. Bu özellik, aşağıdaki değerleri kabul eder:
 1. None: checkedListBox kontrolü etrafında herhangi bir kenarlık çizilmez.
 2. FixedSingle: checkedListBox kontrolü etrafında tek çizgili bir kenarlık çizilir.
 3. Fixed3D: checkedListBox kontrolü etrafında kabartmalı veya oyulmuş üç boyutlu bir kenarlık çizilir.
CausesValidation: CheckBox kontrolünün, formdaki geçerlilik denetimi sırasında geçerlilik olaylarını tetikleyip tetiklemeyeceğini belirler. True olarak ayarlanırsa, geçerlilik olayları tetiklenir. Varsayılan değeri True'dır.

CheckOnClick :CheckOnClick özelliği, kullanıcının CheckBoxList kontrolündeki öğeleri tıklama yoluyla işaretleyip işaretsiz bırakabilmesini belirler. True değeriyle ayarlandığında, bir öğeyi tıkladığınızda işaret durumu değişir. False değeriyle ayarlandığında, öğeyi işaretlemek için bir kontrol tuşu (Ctrl) kullanmanız gerekir.

ColumnWidth : ColumnWidth özelliği, CheckedListBox kontrolündeki sütunların genişliğini belirler. Bu özellik, her bir sütunun piksel cinsinden genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Örnek olarak:


checkedListBox1.ColumnWidth = 120;

Yukarıdaki örnekte, CheckedListBox kontrolündeki sütunların genişliği 120 piksel olarak ayarlanmıştır. Bu sayede, her sütun aynı genişlikte olacak ve içeriği bu belirtilen genişliğe sığdırmaya çalışacaktır.

ColumnWidth özelliği, CheckedListBox kontrolündeki sütunların görünümünü özelleştirmenize ve içeriğin düzgün bir şekilde görüntülenmesini sağlamanıza olanak tanır.

ContextMenuStrip:Bu özellik, bir CheckBoxList kontrolüne bir bağlam menüsü (context menu) atamak için kullanılır.

  Cursor:Cursor özelliği, bir kontrolün üzerine fare imleci (cursor) yerleştirildiğinde görüntülenecek olan imlecin türünü belirler. Cursor özelliği, "System.Windows.Forms.Cursor" türünden bir değer kabul eder.

  İşte Cursor özelliğinin bazı yaygın kullanılan değerleri:

  • Default: Varsayılan imleç tipini temsil eder.
  • Arrow: İmlecin ok şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Cross: İmlecin haç şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Hand: İmlecin el şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Help: İmlecin yardım şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • IBeam: İmlecin metin yazma (metin seçme) şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeAll: İmlecin tüm yönlerde (tüm kenarlarda) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeNS: İmlecin yalnızca dikey (üst ve alt kenarlar) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • SizeWE: İmlecin yalnızca yatay (sol ve sağ kenarlar) boyutlandırma şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • WaitCursor: İmlecin bekleme (yükleniyor) şeklinde görüntülenmesini temsil eder.
  • Dock:Dock özelliği, bir CheckBoxList kontrolünün bir kapsayıcının içindeki yerleşimini belirler.

   Dock özelliği, "System.Windows.Forms.DockStyle" numaralandırma türünden değerler alır. Bu değerler, kontrolün yerleşimini belirlemek için kullanılır.

   Aşağıda, Dock özelliğinin kabul ettiği değerlerin bir listesi bulunmaktadır:

   • None: CheckBoxList kontrolü hiçbir yöne bağlı olmadan kapsayıcının içinde serbestçe yer alır. Boyutları ve konumu ayrıca belirlenmelidir.
   • Top: CheckBoxList kontrolü, kapsayıcının üst kenarına bağlı olarak yerleşir ve genişlik otomatik olarak kapsayıcının genişliğiyle eşleşir. Yükseklik ayarlaması yapılır.
   • Bottom: CheckBoxList kontrolü, kapsayıcının alt kenarına bağlı olarak yerleşir ve genişlik otomatik olarak kapsayıcının genişliğiyle eşleşir. Yükseklik ayarlaması yapılır.
   • Left: CheckBoxList kontrolü, kapsayıcının sol kenarına bağlı olarak yerleşir ve yükseklik otomatik olarak kapsayıcının yüksekliğiyle eşleşir. Genişlik ayarlaması yapılır.
   • Right: CheckBoxList kontrolü, kapsayıcının sağ kenarına bağlı olarak yerleşir ve yükseklik otomatik olarak kapsayıcının yüksekliğiyle eşleşir. Genişlik ayarlaması yapılır.
   • Fill: CheckBoxList kontrolü, kapsayıcının tamamını kaplayacak şekilde genişlik ve yükseklik ayarlaması yapar.

   Enabled:Enabled özelliği, bir CheckBoxList kontrolünün etkinleştirilip etkisizleştirilmesini belirler.

   Enabled özelliği, bir bool değer kabul eder. Varsayılan olarak, CheckBoxList kontrolünün Enabled özelliği true olarak ayarlanmıştır, yani kontrol etkin durumdadır. Bu durumda, kullanıcı etkileşimde bulunabilir ve CheckBoxList kontrolü normal şekilde görüntülenir.

   Eğer Enabled özelliği false olarak ayarlanırsa, CheckBoxList kontrolü etkisiz hale gelir. Bu durumda, kontrol üzerindeki kullanıcı etkileşimi devre dışı bırakılır ve kontrol grileştirilerek devre dışı olduğu belirtilir. Özellikle etkisiz hale getirilen kontrol üzerindeki CheckBoxList , CheckBoxList girişi veya diğer etkileşimlerin olayları tetiklenmez.

  • Font Özelliği:Font özelliği, bir CheckBoxList kontrolünün metin fontunu belirler.Font özelliği, "System.Drawing.Font" türünden bir değer alır. Bu değer, metin fontunu, boyutunu, stilini ve diğer özelliklerini içerir. ForeColor:"ForeColor" özelliği, bir CheckBoxList kontrolünün metin rengini belirler. ForeColor özelliği, "System.Drawing.Color" türünden bir değer alır. Bu değer, metin rengini temsil eden bir renk değerini içerir.

  • FormatString: FormatString, bir değerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılan format belirleyici karakterlerdir. Format belirleyici karakterler, değerlerin nasıl biçimlendirileceğini gösteren özel sembollerdir.

   Örnek olarak:


   label1.Text = string.Format("{0:C}", 123.45);

   Yukarıdaki örnekte, format belirleyici karakteri "{0:C}" kullanılmıştır. Bu, 123.45 değerini para birimi formatında görüntülemek için kullanılır. Çıktı olarak, ekranda "$123.45" olarak görüntülenecektir.

   FormatString, değerleri farklı biçimlerde görüntülemek için kullanışlı bir araçtır. Bazı yaygın kullanılan format belirleyici karakterler şunlardır:

   • {0} veya {0:G}: Değeri genel formatta görüntüler.
   • {0:C}: Değeri para birimi formatında görüntüler.
   • {0:D}: Tamsayı değeri ondalık sayı formatında görüntüler.
   • {0:N}: Değeri sayısal formatında görüntüler ve binlik ayırıcıları kullanır.
   • {0:F2}: Ondalık sayıyı 2 basamakla görüntüler.

   FormatString, değerlerin istenen biçimde gösterilmesini sağlar ve kullanıcıya daha anlaşılır bir çıktı sunar.

  • FormattingEnabled:CheckedListBox kontrolünün FormattingEnabled özelliği, CheckedListItem'ların metin biçimlendirmesini etkinleştirip devre dışı bırakma işlevini kontrol eder. True değeriyle ayarlandığında, CheckedListItem'ların metni biçimlendirilebilir. False değeriyle ayarlandığında ise, metin biçimlendirmesi devre dışı bırakılır ve CheckedListItem'ların metni olduğu gibi görüntülenir.

  • Örnek olarak:

   checkedListBox1.FormattingEnabled = true;

   Yukarıdaki örnekte, FormattingEnabled özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckedListBox kontrolündeki CheckedListItem'ların metin biçimlendirmesi etkinleştirilmiştir.

   FormattingEnabled özelliği, CheckedListBox kontrolünde metin biçimlendirme özelliklerini kullanarak öğeleri farklı renklerde, farklı yazı tiplerinde veya diğer özelleştirmelerle görüntülemek için kullanılabilir. Bu, kullanıcılara daha dikkat çekici ve okunabilir bir liste sunma imkanı sağlar.

  • HorizontalExtent: Yatay kaydırma çubuğunun genişliğini kontrol eder. Bu özellik, CheckedListBox içinde görüntülenebilecek maksimum yatay genişliği belirlemenize olanak tanır.

  • HorizontalScrollbar: Yatay kaydırma çubuğunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, içeriği yatay olarak kaydırmak için bir yatay kaydırma çubuğu görüntülenir.

  • ImeMode: IME (Input Method Editor) modunu belirler. Bu özellik, kullanıcının metin girişi sırasında hangi IME modunun kullanılacağını kontrol etmenize olanak tanır. Örneğin, metin girişi sırasında IME'nin sadece rakamları kabul etmesini veya sadece Latin harflerini kabul etmesini sağlayabilirsiniz.

   • C# CheckedListBox kontrolünün ImeMode özelliği aşağıdaki parametreleri alır:

   ImeMode.Off: IME devre dışı. Metin girişi için IME kullanılamaz.

   ImeMode.On: IME etkin. Metin girişi için IME kullanılabilir.

   ImeMode.Disable: IME devre dışı. Metin girişi için IME kullanılamaz.

   ImeMode.Hiragana: IME modu Hiragana olarak ayarlanır. Sadece Japonca için geçerlidir.

   ImeMode.FullKatakana: IME modu Tam Katakana olarak ayarlanır. Sadece Japonca için geçerlidir.

   ImeMode.Katakana: IME modu Katakana olarak ayarlanır. Sadece Japonca için geçerlidir.

   ImeMode.KatakanaHalf: IME modu Yarım Katakana olarak ayarlanır. Sadece Japonca için geçerlidir.

   ImeMode.Alpha: IME modu Alfa olarak ayarlanır. Sadece Korece için geçerlidir.

   ImeMode.AlphaFull: IME modu Tam Alfa olarak ayarlanır. Sadece Korece için geçerlidir.

   ImeMode.Hangul: IME modu Hangul olarak ayarlanır. Sadece Korece için geçerlidir.

   ImeMode.HangulFull: IME modu Tam Hangul olarak ayarlanır. Sadece Korece için geçerlidir.

   • IntegralHeight: CheckedListBox'ın yüksekliğini, tam öğe yüksekliği katları olarak ayarlar veya belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, CheckedListBox yüksekliği otomatik olarak öğe yüksekliği katlarına ayarlanır ve yarı öğe yükseklikleri ile kısmi öğeler görüntülenmez.


   • ItemHeight: CheckedListBox içindeki öğelerin yüksekliğini belirler. Tüm öğelerin aynı yükseklikte görüntülenmesini sağlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz.


   • Items: CheckedListBox içindeki öğelerin koleksiyonunu temsil eder. Bu koleksiyon aracılığıyla öğeleri ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz.


   • Location: Listbox'ın konumunu belirler veya alır. Konum, CheckedListBox'ın üst sol köşesinin form içindeki koordinatlarını belirtir.


   • Locked: CheckedListBox'ın içeriğini veya seçimini değiştirilmez hale getirir veya geri alır. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, kullanıcı CheckedListBox içindeki öğeleri seçemez veya düzenleyemez.


   • Margin: CheckedListBox etrafındaki boşluğun boyutunu belirler. Bu özellik, CheckedListBox 'ın etrafına eklenen boşluğu kontrol etmenizi sağlar.


   • MaximumSize: CheckedListBox 'ın maksimum boyutunu belirler veya alır. Bu özellik, CheckedListBox 'ın en fazla ne kadar büyüyebileceğini sınırlar.


   • MinimumSize: CheckedListBox 'ın minimum boyutunu belirler veya alır. Bu özellik, CheckedListBox 'ın en az ne kadar küçülebileceğini sınırlar.


   • Modifiers: Klavye veya fare girişlerinde kullanılan özel tuş kombinasyonlarını belirler. Bu özellik, bir tuşa Shift, Ctrl veya Alt tuşları ile birlikte basıldığında yapılacak işlemi kontrol etmenizi sağlar.


   • MultiColumn: CheckedListBox 'ı çok sütunlu bir görünümde görüntülemek için true olarak ayarlar veya alır. Bu özellik true olarak ayarlandığında, öğeler yatay olarak birden çok sütunda düzenlenir.


   • RightToLeft: CheckedListBox 'ın sağdan sola doğru düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirler. Bu özellik true olarak ayarlandığında, CheckedListBox içeriği sağdan sola doğru görüntülenir.


   • ScrollAlwaysVisible: Dikey kaydırma çubuğunun her zaman görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, içerik yeterince küçük olsa bile dikey kaydırma çubuğu görüntülenir.


   • SelectionMode: CheckedListBox içindeki öğelerin seçim modunu belirler. Örneğin, Single seçim modunda yalnızca bir öğe seçilebilirken, Multiple seçim modunda birden çok öğe seçilebilir.


   • Size: CheckedListBox 'ın boyutunu belirler veya alır. Boyut, genişlik ve yükseklik özelliklerinden oluşur.


   • Sorted: CheckedListBox içindeki öğelerin sıralanıp sıralanmayacağını belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, öğeler alfabetik olarak sıralanır.


   • TabIndex: CheckedListBox'ın sekme dizilimindeki sırasını belirler. Bu özellik, formda klavye ile seçilebilir öğeler arasında geçiş yapılırken CheckedListBox 'ın sırasını kontrol eder.


   • TabStop: CheckedListBox 'ın tab duraklarında gezinilebilir olup olmadığını belirler. Bu özellik true olarak ayarlanırsa, CheckedListBox klavye tab tuşuna basıldığında seçilebilir hale gelir.


   • Tag: CheckedListBox 'a özel veri veya nesneleri iliştirmek için kullanılan bir özelliktir. Herhangi bir veriyi CheckedListBox ile ilişkilendirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

   ThreeDCheckBoxes:CheckedListBox kontrolünün ThreeDCheckBoxes özelliği, CheckBoxList öğelerinin üç boyutlu (3D) bir görünümde işaret kutuları (checkboxes) olarak görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler. True değeriyle ayarlandığında, işaret kutuları üç boyutlu bir görünümde çizilir. False değeriyle ayarlandığında ise, işaret kutuları düz bir görünümde çizilir.

   Örnek olarak:


   checkedListBox1.ThreeDCheckBoxes = true;

   Yukarıdaki örnekte, ThreeDCheckBoxes özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckBoxList öğeleri üç boyutlu işaret kutuları olarak görüntülenir.

   ThreeDCheckBoxes özelliği, kullanıcıya CheckBoxList öğelerini daha belirgin ve görsel olarak daha çekici hale getirme imkanı sağlar. Üç boyutlu işaret kutuları, kullanıcının işaret durumunu daha net bir şekilde ayırt etmesine yardımcı olabilir.

  • UseCompatibleTextRendering: CheckedListBox kontrolünün UseCompatibleTextRendering özelliği, metin renderlama yöntemini belirler. True değeriyle ayarlandığında, GDI+ tabanlı metin renderlama kullanılır. False değeriyle ayarlandığında, GDI tabanlı metin renderlama kullanılır.

   Örnek olarak:


   checkedListBox1.UseCompatibleTextRendering = true;

   Yukarıdaki örnekte, UseCompatibleTextRendering özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckedListBox kontrolü metin renderlamada GDI+ tabanlı bir yöntem kullanır.

   UseCompatibleTextRendering özelliği, metin renderlama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini belirler. Farklı renderlama yöntemleri, metin görüntülemesinin farklı şekillerde olmasına ve belirli durumlarda farklı sonuçlar üretmesine neden olabilir. Bu özellik, metin görünümünü kontrol etmek ve belirli durumlarda daha uyumlu bir renderlama sağlamak için kullanılabilir.

  • UseTabStops: CheckedListBox kontrolünün UseTabStops özelliği, öğelerin klavye ile gezinme sırasında sekme (tab) tuşuna yanıt verip vermediğini belirler. True değeriyle ayarlandığında, öğeler sekme tuşuyla gezilebilir. False değeriyle ayarlandığında, öğeler sekme tuşuna yanıt vermez.

  • Örnek olarak:

   csharp
   checkedListBox1.UseTabStops = true;

   Yukarıdaki örnekte, UseTabStops özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckedlistBox kontrolü öğeleri sekme tuşuyla gezilebilir hale gelir.

   UseWaitCursor: CheckedListBox kontrolünün UseWaitCursor özelliği, kontrolün beklenen bir işlem sırasında fare imlecinin beklemek (hourglass) işaretine dönüşüp dönüşmeyeceğini belirler. True değeriyle ayarlandığında, fare imleci beklemek işareti olarak değişir. False değeriyle ayarlandığında ise, fare imleci normal şekilde görüntülenir.

   Örnek olarak:


   checkedListBox1.UseWaitCursor = true;

   Yukarıdaki örnekte, UseWaitCursor özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckedlistBox kontrolünde beklenen bir işlem sırasında fare imleci beklemek işareti olarak görüntülenir.

   Visible: CheckedListBox kontrolünün Visible özelliği, kontrolün görünürlüğünü belirler. True değeriyle ayarlandığında, kontrol görünür hale gelir ve ekranda görüntülenir. False değeriyle ayarlandığında ise, kontrol gizlenir ve ekranda görüntülenmez.

   Örnek olarak:

   csharp
   checkedListBox1.Visible = true;

   Yukarıdaki örnekte, Visible özelliği true olarak ayarlanmıştır. Bu durumda, CheckedlistBox kontrolü görünür hale gelir ve ekranda görüntülenir.


C# checkedListBox ile Örnek Uygulama

Bir örnek uygulamada, checkedListBox bileşeni kullanarak bir liste oluşturabilirsiniz. Bu uygulama, kullanıcının birden çok öğeyi seçmesine ve seçimlerini kontrol etmesine olanak tanır.

// checkedListBox oluşturma checkedListBox1.Items.Add("Öğe 1"); checkedListBox1.Items.Add("Öğe 2"); checkedListBox1.Items.Add("Öğe 3"); // checkedListBox'tan seçilen öğeleri almak foreach (var item in checkedListBox1.CheckedItems) { Console.WriteLine(item.ToString()); } // Tüm öğeleri seçmek checkedListBox1.CheckAll(); // Seçimi kaldırmak checkedListBox1.UncheckAll();

Performans ve İpuçları

Büyük listelerde checkedListBox bileşeninin performansı düşebilir. Bu durumda, performansı artırmak için bazı ipuçları uygulayabilirsiniz.

Örneğin, büyük bir listede gezinmek yerine, kullanıcının görüntülediği öğeleri sayfalandırabilirsiniz. Ayrıca, bileşenin otomatik yenilenmesini devre dışı bırakarak performansı artırabilirsiniz.

Sonuç

Bu makalede, C# programlama dilinde kullanılan checkedListBox bileşeni hakkında bilgi verdik. checkedListBox'ın nasıl oluşturulacağını, öğe ekleme ve kaldırma işlemlerini, işlemler ve olayları nasıl kullanacağınızı ve performans ipuçlarını öğrendiniz. checkedListBox'ı kullanarak örnek bir uygulama geliştirdik. Bu bilgiler, C# programcılarına checkedListBox bileşenini etkili bir şekilde kullanma konusunda yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

Q: checkedListBox nasıl temizlenir?
A: checkedListBox'ı temizlemek için Items koleksiyonunu boşaltabilirsiniz.

Q: checkedListBox'ın seçili öğelerini nasıl kontrol ederim?
A: Seçili öğeleri almak için CheckedItems özelliğini kullanabilirsiniz.

Q: checkedListBox'a nasıl bir başlık ekleyebilirim?
A: checkedListBox bileşenine başlık eklemek için genellikle bir etiket veya başlık kontrolü kullanılır.

Q: checkedListBox ile nasıl çoklu seçim yapabilirim?
A: checkedListBox bileşeni, SelectionMode özelliğini MultiSimple veya MultiExtended olarak ayarlayarak çoklu seçim yapmanıza olanak tanır.

Q: checkedListBox'ın görsel stili nasıl değiştirilir?
A: checkedListBox'ın görsel stilini değiştirmek için özelliklerini ve arka planını özelleştirebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.