Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Form Özellikleri ve Eventleri

 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    this.Text = "Örnek Form";  // Form başlığı
    this.BackColor = Color.LightGray;  // Form arkaplan rengi
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;  // Form çerçeve stilini ayarla
    this.MaximizeBox = false;  // Maximize butonunu devre dışı bırak
    this.MinimizeBox = false;  // Minimize butonunu devre dışı bırak
    this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;  // Formu ekranın ortasında konumlandır
}


C# Form Özellikleri

C# .NET Core Desktop(Masaüstü) Form Özellikleri

 C# Visual Studio'da bulunan bir Form'un özelliklerinden bazıları şunlardır

Name: Formun adıdır. Diğer kodlarda formu çağırmak veya özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir.

Not:Konu Başlıklarına tıklayarak ilgili konunun videolu anlatımına ulaşabilirsiniz.


 1. AcceptButton: Enter tuşuna basıldığında tetiklenecek butonu belirler.

 2. AccessibleDescription, bir denetimin erişilebilirlik özelliğidir ve denetimin içeriğinin ne olduğunu veya amacını kısaca açıklayan bir metin sağlar. Bu özellik, görme engelli kullanıcıların denetimlerin amacını veya içeriğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu özellik, bir denetimin özellikleri arasında yer alır ve özellik penceresinden veya kod içinde erişilebilir.

 3. AccessibleName, bir denetimin erişilebilirlik özelliğidir ve denetimin adını veya başlığını belirler. Bu özellik, görme engelli kullanıcıların denetimlerin ne olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Bu özellik, bir denetimin özellikleri arasında yer alır ve özellik penceresinden veya kod içinde erişilebilir.

 4. AccessibleRole, Bir denetimin erişilebilirlik özelliğidir ve denetimin işlevini belirler. Bu özellik, görme engelli kullanıcıların denetimlerin amacını anlamalarına yardımcı olabilir. Bu özellik, bir denetimin özellikleri arasında yer alır ve özellik penceresinden veya kod içinde erişilebilir.

       Alert: Kullanıcıları bilgilendirebileceğiniz bir uyarı veya koşul. Mesaj kutusu, grafik, metin veya ses gibi diğer bir kullanıcı arayüzü öğesiyle ilişkilendirilmeyen ancak bir uyarı içeren nesneler için bu rolü kullanın.

        Animation: Zaman içinde değişen içeriğe sahip olan animasyon kontrolü. Film şeridi gibi bir dizi bit eşlemi gösteren bir kontrol, dosyalar kopyalanırken veya başka bir zaman alıcı görev yürütülürken genellikle görüntülenir.
  Application: Bir uygulamanın ana penceresi.

        Border: Pencere kenarı. Tüm sınır ayrı ayrı nesneler yerine tek bir nesne ile temsil edilir.

       ButtonDropDown: Bir listeden seçim yapmak için açılan bir düğme.

       ButtonDropDownGrid: Açılan bir ızgara içeren bir düğme.

       ButtonMenu: Açılan bir menü içeren bir düğme.

       Caret: Bir fare imleci, bir pencerenin istemci bölgesindeki yerleştirme noktasının konumunu belirten yanıp sönen bir çizgi, blok veya bit eşlemi.

       Cell: Bir tablo içindeki bir hücre.

       Character: Microsoft Office Assistant gibi, genellikle bir uygulamanın kullanıcılarına yardımcı olmak için görüntülenen karikatür benzeri grafik nesne.

       Chart: Verileri temsil etmek için kullanılan bir grafik görüntüsü.

       CheckButton: Diğer seçeneklerden bağımsız olarak açıp kapatabileceğiniz bir seçenek olan bir onay kutusu kontrolü.

       Client: Pencerenin kullanıcı alanı.

       Clock: Zamanı gösteren bir kontrol.

       Column: Bir tablonun hücre sütunu.

       ColumnHeader: Bir tablodaki bir sütun için görsel bir etiket sağlayan bir sütun başlığı.

       ComboBox: Önceden tanımlanmış seçenekler kümesi sağlayan bir liste kutusuyla ilişkili bir düzen kontrolü.

       Cursor: Fare imleci.

       Default: Sistem tarafından sağlanan bir rol.

       Diagram: Verileri diyagramlamak için kullanılan bir grafik görüntüsü.

       Dial: Bir kadran veya düğme. Bu ayrıca bir hız göstergesi gibi salt okunur bir nesne de olabilir.

       Dialog: Bir iletişim kutusu veya mesaj kutusu.

       DropList: Bir seçenekler listesi kutusu. Bu kontrol bir öğe gösterir ve kullanıcının alternatif seçeneklerin listesinden başka bir öğeyi görüntülemesine ve seçmesine izin verir.

       Equation: Matematiksel bir denklem.

       Graphic: Bir resim.

       Grip: Bir kullanıcının pencere gibi kullanıcı arayüzü elemanlarını değiştirmesine izin veren özel bir fare işaretçisi. Örneğin, bir kullanıcı bir boyutlandırma kavrama alanını tıklayarak bir pencereyi yeniden boyutlandırabilir.

       Grouping: Mantıksal bir şekilde gruplandırılmış nesneler. Gruplama nesnesi ile bu nesneler arasında bir ebeveyn-çocuk ilişkisi olabilir.

       HelpBalloon: ToolTip veya Yardım balonu şeklindeki bir Yardım görüntülemesi, kullanıcıların özel Yardım konularını açmak için tıklayabilecekleri düğme ve etiketler içerir.

       HotkeyField: Kullanıcının hızlı bir şekilde bir eylem gerçekleştirmesine izin veren bir kısayol tuşu olarak kullanılmak üzere bir klavye kısayolu kombinasyonu veya dizisini girmesine izin veren bir kısayol tuşu alanı. Bir kısayol tuşu kontrolü, kullanıcının girdiği tuş vuruşlarını gösterir ve kullanıcının geçerli bir tuş kombinasyonu seçmesini sağlar.

       Indicator: Geçerli öğeyi işaret eden bir işaretleyici, örneğin bir işaretçi grafik.

       IpAddress: Internet Protokolü (IP) adreslerini girmek için tasarlanmış bir kontrol.

       Link: Kaynak belge ve hedef belge arasında bir bağlantı olan bir link. Bu nesne metin veya bir grafik gibi görünebilir, ancak bir düğme gibi hareket eder.

       List: Kullanıcının bir veya daha fazla öğe seçmesine olanak tanıyan bir liste kutusu.

       ListItem: Bir liste kutusunda veya bir kombinasyon kutusunun listesi bölümünde bulunan öğe.

       MenuBar: Kullanıcıların menüler seçebilecekleri bir pencere başlığı altında bulunan bir menü çubuğu.

       MenuItem: Kullanıcının bir komutu gerçekleştirmek, bir seçenek seçmek veya başka bir menüyü görüntülemek için seçebileceği bir menü öğesi. Bir menü öğesi, bir itme düğmesi, radyo düğmesi, onay kutusu veya menü ile eşdeğer olabilir.

       MenuPopup: Kullanıcının bir seçim yaparak bir eylem gerçekleştirebileceği seçeneklerin listesini sunan bir menü. Bu rol, bir menü çubuğundan seçimle görüntülenen açılır menüler ve sağ tıklama ile görüntülenen kısayol menüleri de dahil olmak üzere tüm menü türleri için geçerlidir.

       None: Rol yok.

       Outline: Hiyerarşik bir liste gösteren bir açıklama veya ağaç yapısı, örneğin bir ağaç görünüm kontrolü, genellikle kullanıcının dalları genişletip daraltmasına izin verir.

       OutlineButton: Bir çizelge öğesi gibi hareket eden bir kontrol.

       OutlineItem: Açıklama veya ağaç yapısı içindeki bir öğe.

       PageTab: Bir sayfa için öznitelikleri görüntüleyebilen bir özellik sayfası, örneğin sayfanın başlığı, bir ana sayfa olup olmadığı veya sayfanın değiştirilip değiştirilmediği. Normalde, bu kontrolün tek çocuğu, ilişkili sayfanın içeriğini içeren gruplu bir nesnedir.

       PageTabList: Sayfa sekme kontrollerinin bir konteyneri.

       Pane: Bir çerçevede ayrı bir alan, bölünmüş bir belge penceresi veya bir durum çubuğunun dikdörtgensel bir alanıdır ve bilgi görüntülemek için kullanılabilir. Kullanıcılar panolar arasında ve mevcut panelin içeriği arasında gezinebilir, ancak farklı panolardaki öğeler arasında gezinemeyiz. Bu nedenle, panolar çerçeve pencerelerinden veya belgelerden daha düşük bir gruplama seviyesini, ancak tek tek kontrollerin üzerindeki seviyenin üstünde bir gruplamayı temsil eder. Genellikle, kullanıcı panolar arasında TAB, F6 veya CTRL + TAB tuşlarına basarak gezinir, bağlamına bağlı olarak.

       ProgressBar: Bir ilerleme çubuğu, uzun bir işlemin ilerlemesini, yatay bir dikdörtgen içinde renkli çizgiler göstererek gösterir. Çizgilerin uzunluğu, dikdörtgenin uzunluğuna göre tamamlanan işlemin yüzdesine karşılık gelir. Bu kontrol, kullanıcı girdisi almaz.

       PropertyPage: Bir özellik sayfası, dosya veya kaynağı gibi bir nesnenin görünümünü ve davranışını kontrol eden bir iletişim kutusudur. Bir özellik sayfasının görünümü amacına göre farklılık gösterir.

       PushButton:Bir kullanıcının açıp kapatabileceği küçük dikdörtgen bir kontrol olan bir basınç düğmesi. Basınç düğmesi, varsayılan kapalı durumunda kabartılmış bir görünüme sahiptir ve açık durumdayken çökmüş bir görünüme sahiptir.RadioButton:Seçenek düğmesi olarak da bilinen bir radyo düğmesi. Bu özelliği paylaşan tüm nesneler, tek bir üst öğenin bir parçası olarak kabul edilir ve karşılıklı olarak dışlayıcı bir grup olarak kabul edilir. Gerekli olduğunda seçenek düğmelerini ayrı gruplara ayırmak için gruplandırılmış nesneler kullanabilirsiniz.

       Row:Bir tablodaki hücrelerin bir sırası.

       RowHeader:Bir tablo satırı için görsel bir etiket sağlayan bir satır başlığı.

       ScrollBar:Dikey veya yatay kaydırma çubuğu, istemci alanının bir parçası olabilir veya bir kontrolde kullanılabilir.

       Separator:İki bölgeye bölünmüş bir aralık, örneğin bir ayırıcı menü öğesi veya bir pencere içindeki bölünmüş panoları ayıran bir ayırıcı.

       Slider:Kullanıcının bir kaydırıcıyı hareket ettirerek belirli artışlarla minimum ve maksimum değerler arasında bir ayarı ayarlamasına olanak tanıyan bir kontrol, bazen bir izleme çubuğu olarak da adlandırılır. Windows işletim sistemindeki ses kontrolleri kaydırıcı kontrolleridir.

       Sound:Çeşitli sistem olaylarıyla ilişkilendirilen bir sistem sesi.

       SpinButton:Yukarı-aşağı kontrolü olarak da bilinen bir döndürme kutusu, çift ok düğmesi içerir. Bir kullanıcı, bir değeri artırmak veya azaltmak için fareyle ok düğmelerine tıklar. Bir dönüş düğmesi kontrolü genellikle mevcut değerin gösterildiği bir arkadaş pencereyle kullanılır.

       SplitButton:Düğmesinin hemen yanında bir açılır menü simgesi olan bir araç çubuğu düğmesi.

       StaticText:Diğer kontroller için okunabilir metin veya bir iletişim kutusundaki talimatlar için statik metin. Statik metin değiştirilemez veya seçilemez.

       StatusBar - Uygulama penceresinin genellikle alt kısmında bulunan ve mevcut işlem, uygulama durumu veya seçilen nesne hakkında bilgi görüntüleyen bir alan. Durum çubuğu, farklı türde bilgi görüntüleyen birden fazla alan içerebilir, örneğin durum çubuğundaki mevcut seçilen menü komutunun açıklaması.

       Table - Hücrelerin satır ve sütunları ile, isteğe bağlı olarak satır başlıkları ve sütun başlıkları içeren bir tablodur.

       Text - Düzenlenebilir veya sadece okunabilir seçilebilir metindir.

       TitleBar - Bir pencere için başlık veya başlık çubuğudur.

       ToolBar - Sık kullanılan özelliklere kolay erişim sağlayan bir kontrol grubudur.

       ToolTip - Bir düğmenin amacının kısa bir açıklamasını gösteren küçük dikdörtgen şeklinde bir açılır penceredir.

       WhiteSpace - Diğer nesneler arasındaki boşluklu alandır.

       Window - Genellikle bir başlık çubuğu, istemci ve diğer nesneler gibi bir pencere içeren bir pencere çerçevesidir.


 5. AllowDrop , bir denetimin özelliğidir ve denetim üzerine sürüklenen bir öğenin bırakılmasına izin verip vermemeyi belirler.
     Bu özellik, özellikle sürükle-bırak işlemleri ile ilgili kullanıcı etkileşimlerinde kullanılır. Eğer bir denetim için AllowDrop özelliği true olarak ayarlanırsa, o denetim üzerine sürüklenen bir öğe bırakılabilir. Eğer false olarak ayarlanırsa, denetim üzerine bir öğe sürüklenemez ve bırakılamaz.
 6. AutoScaleModeBir Form'un özelliğidir ve Form'un otomatik olarak ölçeklenmesi gerektiğinde hangi ölçekleme modunun kullanılacağını belirler. Bu özellik, uygulama arayüzünün farklı ekran boyutlarına ve DPI ayarlarına sahip cihazlarda da doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlamak için kullanılır.AutoScaleMode özelliği, aşağıdaki ölçekleme modlarından biriyle ayarlanabilir: 
       
       DPI (Dots Per Inch - İnç Başına Düşen Nokta Sayısı), bir ekranın veya bir yazıcının çözünürlüğünü ifade eden bir birimdir. DPI, ekran veya yazıcı üzerindeki piksel sayısını ve fiziksel boyutunu kullanarak hesaplanır. Bir cihazın DPI ayarı, ekran veya yazıcıda görüntülenen nesnelerin boyutunu etkiler. Örneğin, bir metin kutusunun boyutu, DPI ayarı yüksek bir ekran veya yazıcıda daha büyük görünebilirken, DPI ayarı düşük bir cihazda daha küçük görünebilir. Windows Forms uygulamalarında, AutoScaleMode özelliği Dpi olarak ayarlandığında, uygulama otomatik olarak cihazın DPI ayarını kullanarak Form ve denetimlerin boyutlarını ölçeklendirir. Böylece, uygulama farklı DPI ayarlarına sahip cihazlarda da doğru bir şekilde görüntülenebilir.

  Font ölçekleme modu, AutoScaleMode özelliği için bir seçenektir. Bu ölçekleme modu seçildiğinde, Form ve denetimlerin boyutları, cihazın DPI ayarına göre otomatik olarak ölçeklenir ve yazı tipi boyutları da buna göre ayarlanır.
  Örneğin, bir uygulama tasarımında belirli bir yazı tipi boyutu seçilmiş olabilir. Ancak, kullanıcının cihazının DPI ayarı yüksek olduğunda, uygulama metinleri daha küçük görünebilir. Bu durumda, AutoScaleMode özelliği Font olarak ayarlanarak, Form ve denetimlerin boyutları cihazın DPI ayarına göre ölçeklenir ve yazı tipi boyutları arttırılarak metinler daha okunaklı hale getirilebilir.

  Inherit: Form, ana üst denetimindeki AutoScaleMode özelliğini kullanır.

 7. AutoScroll: Formun otomatik kaydırma özelliğini açıp kapatır.(True,False)
 8. AutoScrollMargin, Form'un özelliğidir ve otomatik kaydırma davranışı ile ilgilidir. Bu özellik, Form üzerindeki denetimlerin etrafındaki boşluk (margin) miktarını belirler. Bu boşluk, otomatik kaydırma işlemi sırasında denetimlerin formun kenarlarına çok yaklaşmasını engeller ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. AutoScrollMargin özelliği, bir Size yapısı olarak belirlenir ve varsayılan olarak (0, 0) değerine sahiptir.
 9. AutoScrollMinSizebir Form'un özelliğidir ve otomatik kaydırma davranışı ile ilgilidir.
  Bu özellik, Form'un içeriği için minimum boyutu belirler. Eğer Form üzerindeki denetimler, AutoScrollMinSize'dan büyük bir alan kaplarlarsa, Form otomatik olarak kaydırma çubukları ekleyerek kullanıcının denetimlerin tamamını görebilmesini sağlar. AutoScrollMinSize özelliği, bir Size yapısı olarak belirlenir ve varsayılan olarak (0, 0) değerine sahiptir.
 10. AutoSizeFormun otomatik boyutlandırma özelliğini açıp kapatır.
 11. AutoSizeMode, bir Form'un özelliğidir ve otomatik boyutlandırma davranışı ile ilgilidir. Bu özellik, Form'un otomatik olarak boyutlandırılması sırasında hangi boyutlandırma modunun kullanılacağını belirler.

  AutoSizeMode özelliği, AutoSize özelliği ile birlikte kullanılır ve üç farklı değere sahip olabilir:
   A-) None: Bu, varsayılan moddur ve Form'un boyutunu otomatik olarak ayarlamaz.       B-) GrowOnly: Bu mod, Form'un boyutunu arttırmak için kullanılır, ancak Form'un            boyutunu küçültmek için kullanılmaz.
  C-) GrowAndShrink: Bu mod, Form'un boyutunu hem büyütmek hem de küçültmek için kullanılır.
 12. AutoValidatebir Form veya bir denetim özelliğidir ve otomatik doğrulama davranışı ile ilgilidir. Bu özellik, bir denetimdeki verilerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır ve kullanıcının denetimden ayrılmadan önce hatalı bir giriş yapmasını önlemek için otomatik doğrulama yapar.
 13. A-) Disable: Bu değer, otomatik doğrulamayı devre dışı bırakır.
 14. B-) EnablePreventFocusChange: Bu değer, kullanıcının hatalı bir giriş yaptığında denetimden ayrılmasını engeller. Kullanıcı, girişi düzeltmeden önce diğer denetimlere geçemez.
 15. C-) EnableAllowFocusChange: Bu değer, kullanıcının hatalı bir giriş yaptığında denetimden ayrılmasına izin verir. Ancak, kullanıcı diğer denetimlere geçtiğinde, hatalı girişler hemen kontrol edilir.
 16. BackColor: Formun arka plan rengini belirler.
 17. BackgroundImage: Formun arka planında kullanılacak resim belirlenir.
 18. BackgroundImageLayout: Arka plandaki resmin nasıl yerleştirileceği belirlenir.
    None: Arka plan resmi yerleştirilmez.
    Tile: Arka plan resmi döşemeli şekilde yerleştirilir.
   Center: Arka plan resmi ortalanmış şekilde yerleştirilir.
   Stretch: Arka plan resmi gerilmiş şekilde yerleştirilir.
 19. CancelButton: Escape tuşuna basıldığında tetiklenecek butonu belirler.
 20. CausesValidation:CausesValidation özelliği, bir denetimin doğrulama davranışını kontrol eder.
          Varsayılan olarak, bir denetimden diğerine geçerken, önceki denetimdeki verilerin doğruluğu kontrol edilir. Eğer önceki denetimde hatalı bir veri varsa, o denetimde kalınır ve sonraki denetime geçilmez.

  Ancak CausesValidation özelliği, bu davranışı kontrol eder ve bir denetimden diğerine geçiş sırasında doğrulama işlemi için dikkate alınması gereken denetimleri belirler.

     Eğer CausesValidation özelliği true olarak ayarlanırsa, o denetimden diğerine geçiş sırasında doğrulama işlemi için dikkate alınması gereken denetimler arasına dahil edilir.

     Eğer false olarak ayarlanırsa, o denetim doğrulama işlemi sırasında dikkate alınmaz. Örneğin, bir Form'da bir "Kaydet" düğmesi ve birkaç TextBox denetimi olsun. Eğer herhangi bir TextBox'ta hatalı bir veri varsa, kullanıcıların "Kaydet" düğmesine basamamasını isteyebilirsiniz.
        Bu durumda, TextBox'lardaki tüm doğrulama işlemlerini kontrol etmek için "Kaydet" düğmesinin CausesValidation özelliğini true olarak ayarlayabilirsiniz.
        Bu şekilde, eğer herhangi bir TextBox'ta hatalı bir veri varsa, "Kaydet" düğmesine tıklamak işe yaramaz ve kullanıcıya hata mesajı gösterilebilir. Ancak, "İptal" düğmesine tıklamak, doğrulama işlemini atlayarak Form'dan çıkmaya izin verebilirsiniz, bu durumda "İptal" düğmesinin CausesValidation özelliği false olarak ayarlanabilir.
 21. ContextMenuStrip: Formun bağlı olduğu bağlam menüsünü belirler.
 22. ControlBox: Formun kontrol kutusunu gösterip göstermeyeceğini belirler.
 23. CursorCursor özelliği, fare işaretçisi formun üzerindeyken görüntülenecek imleci belirler. Bu özellik, formun veya bir denetimin Cursor özelliği olarak ayarlanabilir.
 24. DoubleBuffered :DoubleBuffered özelliği bir formun çift tamponlama özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Çift tamponlama, grafik nesnelerinin ekrana çizilirken daha pürüzsüz bir görüntü elde etmek için kullanılır. Bir formda DoubleBuffered özelliği etkinleştirildiğinde, grafikler önce bir arabellekte (tampon bellek) çizilir ve ardından bu arabellek ekrana hızlı bir şekilde aktarılır. Bu, ekranın titremesini önleyerek daha pürüzsüz bir görüntü sağlar.
 25. Enabled: Formun etkin veya etkisiz olup olmadığını belirler.
 26. Font: Formun yazı tipi belirlenir.
 27. ForeColor: Formun yazı rengini belirler.
 28. FormBorderStyle: Formun çerçeve stilini belirler.
     None: Pencere kenarlığı olmadan, sadece içerik gösterilir.
     FixedSingle: Pencere kenarlığı, yalnızca tek bir çizgi ile gösterilir ve boyutu değiştirilemez.
     Fixed3D: Pencere kenarlığı, 3 boyutlu bir kabartma efekti ile gösterilir ve boyutu değiştirilemez.
     FixedDialog: Pencere kenarlığı, bir diyalog kutusu gibi gösterilir ve boyutu değiştirilemez.
     Sizable: Pencere kenarlığı boyutu değiştirilebilir, ancak kenarlık biçimi basit bir çizgiyle gösterilir.
     FixedToolWindow: Pencere kenarlığı, araç çubuğu gibi küçük bir pencere olarak gösterilir ve boyutu değiştirilemez.
     SizableToolWindow: Pencere kenarlığı, araç çubuğu gibi küçük bir pencere olarak gösterilir ve boyutu değiştirilebilir.
 29. HelpButton: Forma bir yardım düğmesi ekler.
 30. Icon: Formun simgesini belirler.
 31. ImeMode:C# programlama dilinde ImeMode özelliği, Form sınıfına aittir ve formun Input Method Editor (IME) modunu belirtir. IME, kullanıcıların fiziksel klavyelerinde bulunmayan karmaşık karakterleri ve sembolleri girmelerine olanak tanıyan bir yazılım bileşenidir.

  1. < -- > Inherit: IME modu üst öğeden miras alınır.
   < -- > NoControl: IME devre dışı bırakılır.
   < -- > Off: IME devre dışı bırakılır.
   < -- > On: IME açılır.
   < -- > Close: IME kapatılır.
   < -- > Disable: IME devre dışı bırakılır.
   < -- > Hiragana: Japonca yazı modunda IME açılır.
   < -- > Katakana: Japonca yazı modunda IME açılır.
   < -- > KatakanaHalf: Japonca yazı modunda IME açılır.
   < -- > AlphaFull: İngilizce veya Japonca yazı modunda IME açılır.
   < -- > Alpha: İngilizce veya Japonca yazı modunda IME açılır.
   < -- > HangulFull: Korece yazı modunda IME açılır.
   < -- > Hangul: Korece yazı modunda IME açılır.
   < -- > ImeMode:ImeMode, bir form veya bir denetimdeki giriş işlecinin (IME) modunu belirleyen bir özelliktir. IME, özellikle Doğu Asya dillerinde, klavyeden karakter girişini kolaylaştırmak için kullanılan bir yazılım giriş yöntemidir. IME, klavyeden girilen karakterlerin, özel bir editör kutusuna veya bir yazılım uygulamasına girilmeden önce değiştirilmesini sağlar. ImeMode özelliği, bir formun ya da bir denetimin IME modunu ayarlar.

 32. IsMdiContainer:IsMdiContainer, bir Form'un bir MDI (Multiple Document Interface - Çoklu Belge Arayüzü) ana formu olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirleyen bir özelliktir.                                                             Bu özellik True olarak ayarlandığında, Form bir MDI ana formu olarak kullanılabilir ve içerisinde farklı belgeleri barındırabilir. False olarak ayarlandığında ise, Form bir standart form olarak davranır ve diğer formlar tarafından kullanılabilir.
 33. KeyPreview: KeyPreview özelliği, bir Form'un klavye girişlerini ön planda algılamasını sağlar. Bu özellik True olarak ayarlandığında, Form üzerindeki herhangi bir denetim odaklanmasa bile klavye girişleri Form tarafından işlenebilir.
 34. Language:Language özelliği, Formun hangi dilde görüntüleneceğini belirler. Bu özellik, Formun dilini programlama koduyla belirlemek yerine, sistem diline göre otomatik olarak ayarlamayı sağlar.
 35. Localizable:Localizable özelliği, Formun metinlerinin yerelleştirilebilir olup olmadığını belirler. Eğer bu özellik true olarak ayarlanırsa, Form üzerindeki metinlerin dil dosyalarına ayrılabilir olması ve farklı dillerde görüntülenebilmesi için tasarlanması gerekmektedir.
 36. Location: Formun konumunu belirler.
 37. Locked:Locked özelliği, bir Form'un veya bir denetiminin kilitli olup olmadığını belirler. Eğer bir denetimin Locked özelliği true olarak ayarlanırsa, o denetim üzerinde kullanıcı etkileşiminde bulunamaz. Form'un Locked özelliği de aynı şekilde çalışır, ancak tüm denetimleri kilitler. Locked özelliği, denetimleri tasarım zamanında veya çalışma zamanında kilitli hale getirmek için kullanılabilir.
 38. MainMenuStrip :MainMenuStrip özelliği, Form üzerindeki ana menü şeridini belirler. Bu özellik, ToolStripMenu öğelerini ve alt menüleri içeren bir MenuStrip nesnesi olarak ayarlanabilir. Ana menü şeridi, genellikle bir uygulamanın üst kısmında yer alan menü öğeleri barındırır. Bu öğeler, kullanıcının uygulama içindeki işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. MainMenuStrip özelliği, Form'un Properties penceresinde veya kod içinde ayarlanabilir.
 39. MaximizeBox: Formun büyütme/küçültme düğmesinin görünürlüğünü belirler.
 40. MaximumSize: Formun en büyük boyutunu belirler.
 41. MdiChildrenMinimizedAnchorBottom:Windows Forms uygulamalarındaki MDI (Çoklu Belge Arabirimi) formları için bir özelliktir. Bu özellik, MDI çocuk formların alt taraflarının MDI ana formunun alt kısmına sabitlenmesini sağlar. Böylece, MDI ana formunun boyutu değişse bile, çocuk formların alt kısmı her zaman MDI ana formunun alt kısmına yapışık kalır. Bu özellik, MDI çocuk formların alt kısmını farklı bir şekilde hizalamak isteyen geliştiriciler için kullanışlıdır. Örneğin, MDI çocuk formların alt kısmını belirli bir yükseklikte sabit tutmak isteyen bir uygulama tasarımcısı, bu özelliği kullanarak bu davranışı kolayca sağlayabilir.
 42. MinimizeBox: Formun küçültme düğmesinin görünürlüğünü belirler.
 43. MinimumSize: Formun en küçük konumunu belirler.
 44. Opacity: Formun opaklık seviyesini belirler.
 45. Padding: Padding özelliği, Form'un içeriği ile sınır arasındaki boşluğu belirler. Padding özelliği, kenar boşluklarını belirlemek için bir Padding nesnesi kullanır. Padding nesnesi, her bir kenar için bir boşluk belirler. Örneğin, Padding = new Padding(10) kodu, her bir kenar için 10 piksellik bir boşluk belirler. Padding = new Padding(10, 5, 20, 15) kodu, sol kenar için 10 piksel, üst kenar için 5 piksel, sağ kenar için 20 piksel ve alt kenar için 15 piksellik bir boşluk belirler. Bu, içerik ve sınır arasında bırakılan boşluğun boyutunu belirleyerek formun tasarımını geliştirmeye yardımcı olur.
 46. RightToLeft: RightToLeft özelliği, bir Form veya bir denetimde sağdan sola veya soldan sağa düzenleme modunu belirler. Bu özellik genellikle, sağdan sola yazılan diller gibi bazı dillerin düzenlenmesi için kullanılır. Varsayılan olarak, RightToLeft özelliği False'dur ve sol-dan sağa düzenleme modunu belirtir. Örneğin, bir Form veya bir Panel denetimi sağdan sola düzenlenen bir dili desteklemek için tasarlanmışsa, RightToLeft özelliği True olarak ayarlanabilir. Bu durumda, denetim sağdan sola doğru düzenlenir ve içerik sağdan sola doğru akar

  1. < -- > No: Bu, standart olarak ayarlanmıştır ve soldan sağa doğru bir sıralama sağlar.
   < -- > Yes: Bu, sağdan sola doğru bir sıralama sağlar.
   < -- > Inherit: Bu, özelliğin üst sınıfından veya önceden belirlenmiş bir kültür veya sistem ayarından miras alır.

 47. RightToLeftLayout :RightToLeftLayout özelliği, bir form veya diğer denetimlerin düzeninin sağdan sola doğru olup olmayacağını belirleyen bir Boolean değerdir. Bu özellik doğru olarak ayarlanırsa, denetimlerin düzeni sağdan sola doğru olacaktır. Bu özellik genellikle Doğu dilleri için kullanılır. Örneğin, Arapça veya İbranice gibi dillerde, yazılar sağdan sola doğru yazılır, bu nedenle bir formun veya bir denetimin sağdan sola doğru düzenlenmesi daha doğal görünebilir.
 48. ShowIcon: Form simgesinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
 49. ShowInTaskbar: Formun görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğini belirler.
 50. Size:Bu özellik ile Form'un boyutu ayarlanabilir ve sınırlanabilir.
 51. SizeGripStyle özelliği, bir formun boyutlandırma tutamaç stilini belirler. Bu stil, formun sağ alt köşesinde görünen boyutlandırma tutamacının tasarımını belirler. Bu özellik ayrıca formun boyutlanmasını nasıl etkilediğini de belirleyebilir. Bu özellik aşağıdaki gibi değerler alabilir:

 52. < -- > Auto: Form boyutu değiştirildiğinde otomatik olarak boyutlandırma tutamaçları gösterir. Bu tutamaçlar, kullanıcının formu yeniden boyutlandırmasını sağlar.
  < -- > Show: Boyutlandırma tutamacı var ve çizgi çizilir, ancak boyutlandırma sırasında boyutlandırma çizgisi gösterilmez.
  < -- >Hide: Boyutlandırma tutamacı var ve çizgi çizilir, ancak boyutlandırma sırasında boyutlandırma çizgisi gösterilir.

 53. StartPosition: Formun başlangıç ​​konumunu belirler.
     CenterScreen: Pencere ekranın merkezinde açılacak şekilde konumlandırılır.
     Manual: Pencere konumunu belirlemek için Location özelliği kullanılabilir. 
    WindowsDefaultLocation: Pencere, Windows'un varsayılan konumlandırma algoritması tarafından açılır.
     WindowsDefaultBounds: Pencere, Windows'un varsayılan boyutlandırma algoritması tarafından açılır.
     CenterParent: Form, ana pencereye göre merkezlenir ve genellikle bir diyalog kutusu olarak kullanılır.

  !!WindowsDefaultLocation, bir pencere açıldığında Windows'un otomatik olarak belirlediği varsayılan konuma işaret eder. Bu konum, genellikle pencereyi açan uygulamanın yerleştirildiği ekran bölgesidir.

   WindowsDefaultBounds ise bir pencere açıldığında Windows'un otomatik olarak belirlediği varsayılan boyutu ifade eder. Bu boyut, genellikle pencereyi açan uygulamanın ihtiyacına veya pencerenin içeriğinin boyutuna göre belirlenir.!!


 54. Tag:Tag özelliği bir form veya bir denetim nesnesine özelleştirilmiş veri eklemek için kullanılır. Bu özellik, nesneye özelleştirilmiş bir etiket atamak ve daha sonra bu etiketi kodunuzda kullanmak için kullanılabilir.
     Örneğin, bir formda bir dizi kontrolün değerini takip etmek istediğinizi düşünün.
    Bu durumda, her kontrol için bir etiket oluşturabilir ve o etiketi bu kontrolün Tag özelliğine atayabilirsiniz. Daha sonra, kontrol değerlerine erişmek istediğinizde, kontrolün Tag özelliğindeki değerlere erişebilirsiniz.
 55. Text: Formun Title Bar (Başlık Çubuğu) adı verilen üst kısmında görünen yazıdır. Genellikle formun adı veya amacı ile ilgilidir. Kullanıcılara, hangi formun açık olduğunu ve formun amacını hızlıca anlamalarını sağlar. Ayrıca, formun Title özelliği de bu yazıyı belirlemek için kullanılabilir.
 56. TopMost : TopMost özelliği, formun diğer pencerelerin önünde kalıp kalmayacağını belirler.
        Eğer bu özellik True olarak ayarlanırsa, form diğer pencerelerin önünde kalır ve kullanıcının o sırada işlem yaptığı diğer pencerelerin üzerine çıkar. Bu özellik genellikle uyarı mesajları gibi önemli bilgilerin gösterimi için kullanılır.
            Ancak, bu özellik kullanılırken dikkatli olunması gerektiği de unutulmamalıdır, çünkü kullanıcının işlem yapmakta olduğu diğer pencerelerin önünde kalması, kullanıcının işlem yapmasını engelleyebilir ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.
 57. TransparencyKey: Bir formun belirli bir rengini saydam hale getirir. Bu özellik, BackColor özelliği olarak ayarlanan belirli bir rengi alır ve formun bu rengin tüm piksellerini saydam hale getirir. Bu sayede form, arkasındaki uygulama arayüzü veya duvar kağıdı gibi şeylerden bir kısmını gösterme imkanı bulabilir.
     Ancak, bu özellik sadece belirli renkler için kullanılabilir ve saydamlık yaratabilmek için kullanılan renk, formun içinde bulunan diğer nesnelerin renkleri ile çelişmemelidir.
 58. UseWaitCursor : UseWaitCursor özelliği, formun işlem yaparken veya beklerken fare imlecinin bekleme simgesine dönüşüp dönüşmeyeceğini belirler.
      Bu özellik true olarak ayarlandığında, fare imleci otomatik olarak bekleme simgesine dönüşür. Bu, kullanıcılara bir işlem yapıldığı ve beklendiği konusunda geri bildirim sağlar.
      Özellik false olarak ayarlanırsa, fare imleci herhangi bir değişiklik olmadan kalır.
 59. Databindings:DataBindings özelliği .NET Core 7'de de mevcuttur. DataBindings özelliği, veri kaynaklarından birine bağlı olan bir denetimdeki verilerin ilişkilendirilmesini sağlar. Veri kaynağındaki veriler otomatik olarak denetimde görüntülenir veya değiştirilir ve denetimde yapılan değişiklikler otomatik olarak veri kaynağına aktarılır.

public class Person
  {
       public string Name { get; set; }
        public int Age { get; set; }
     }

     textBox1.DataBindings.Add("Text", person, "Name");
     label1.DataBindings.Add("Text", person, "Age");

     WindowState:WindowState özelliği, Form'un pencere durumunu belirler. Bu özellik, Form'un normal boyutunda, simge durumunda, maksimize edilmiş durumunda vb. olup olmayacağını belirler.
     WindowState özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:
      < -- >Minimized: Form, simge durumunda görüntülenir.
      < -- >Maximized: Form, ekranda tüm alanı kaplayacak şekilde genişletilir.
      < -- >Normal: Form, normal boyutunda ve konumunda görüntülenir.
      Bu özellik, kullanıcıların Form'u küçültmek veya büyütmek için kullanabilecekleri standart denetimlerle birlikte çalışır. Ayrıca, kod içinde değiştirilebilir, örneğin bir butona tıklama olayında Form'un durumu değiştirilebilir.


      Form Eventleri Nedir?

      Form eventleri, bir formun sistemle olan etkileşimini ve kullanıcının bir formda gerçekleştirdiği eylemleri belirleyen özel kod bloklarıdır. Bu eventler, bir kullanıcının formdaki bir düğmeye tıklaması, bir metin kutusunda yazı yazması, fareyi hareket ettirmesi veya bir formu kapatması gibi olaylara yanıt vermek için kullanılır.
      Form eventleri, C# programlama dilinde kullanılan Windows Forms uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır. Bu eventler sayesinde, kullanıcıların etkileşimleri takip edilebilir ve formun herhangi bir durum değişikliğine yanıt vermesi sağlanabilir.

      Form Eventleri Nasıl Kullanılır?

      Form eventlerini kullanmak için, öncelikle form tasarımınızda bir olayın gerçekleştiğinde çağrılacak kodu tanımlamalısınız. Bu kod, formun herhangi bir durum değişikliğine yanıt vermesi veya bir kullanıcının etkileşimlerine yanıt vermesi gereken diğer durumlar için yazılır.

      Kod bloğunuzu tanımladıktan sonra, olaya yanıt vermek için olay işleyicisine bağlamalısınız. Bu işlem, olayı izlemeye başlar ve olay gerçekleştiğinde kod bloğunuzu otomatik olarak çağırır.

      1. Activated: Forms uygulaması içinde bir formun aktifleştirilmesi (formun öne çıkarılması) durumunda "Activated" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun aktif durumdayken gerçekleşecek işlemleri belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, form aktifken belirli kontrollerin etkinleştirilmesi, bir dosyanın otomatik olarak kaydedilmesi veya belirli bir işlemi başlatmak için kullanılabilir.
      2. AutoSizeChanged:Forms uygulaması içinde bir formun AutoSize özelliği değiştirildiğinde "AutoSizeChanged" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun boyutunu otomatik olarak ayarlamayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma gibi AutoSize özelliği ile ilgili değişikliklerde gerçekleşir. Örneğin, AutoSize özelliği "true" olarak ayarlandığında, formdaki kontrollerin boyutlarına göre formun boyutu otomatik olarak ayarlanır. AutoSizeChanged event'i, bu otomatik boyutlandırma işleminin gerçekleştiği zamanlarda kullanılabilir. AutoSizeChanged event'i, ayrıca formun boyutunu değiştiren diğer etkenlerin (örneğin, formun yeniden boyutlandırılması veya formun farklı bir ekran çözünürlüğüne taşınması) etkilerini de ele almak için kullanılabilir.
      3. AutoValidateChanged :Forms uygulaması içinde bir formun AutoValidate özelliği değiştirildiğinde "AutoValidateChanged" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun otomatik doğrulama işlemi özelliği ile ilgili değişikliklerde gerçekleşir. Formun AutoValidate özelliği, doğrulama işleminin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyen bir özelliktir. Bu özellik, "EnablePreventFocusChange", "EnableAllowFocusChange" ve "Disable" gibi farklı seçeneklere sahip olabilir. AutoValidateChanged event'i, bu özelliğin değiştirilmesi durumunda gerçekleşir ve yeni ayarlar için uygulanacak doğrulama kurallarını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, formun AutoValidate özelliği "EnablePreventFocusChange" olarak ayarlandığında, kullanıcının bir kontrolde geçersiz veri girişi yaptığında, kontrolün focusunu değiştirmek için klavye veya fare kullanması engellenir. AutoValidateChanged event'i, bu doğrulama kuralının etkinleştirilip devre dışı bırakılması gibi değişikliklerde kullanılabilir.
      4. BackColorChanged:BackColorChanged, bir Form'un veya kontrolünün BackColor özelliği değiştiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, arka plan rengi değiştirildiğinde bir görsel geri bildirim sağlamak veya arka plan rengi değiştirildiğinde bir işlevi tetiklemek için kullanılabilir. Örneğin, bir Form'un arka plan rengi değiştirildiğinde, uygulamanın tema veya kullanıcının tercihlerine göre diğer kontrol ve öğelerin arka plan renkleri değiştirilebilir. Bu şekilde, uygulamanın kullanıcı arayüzü daha tutarlı ve kullanıcı dostu hale gelebilir.
      5. BackgroundImageChanged: Forms uygulaması içinde bir formun arka plan resmi değiştirildiğinde "BackgroundImageChanged" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun arka plan görüntüsü veya renginde değişiklik yapıldığında gerçekleşir. Örneğin, bir formun arka plan rengi değiştirildiğinde veya arka plan resmi olarak farklı bir görüntü belirlendiğinde, BackgroundImageChanged event'i tetiklenebilir. Bu event, arka plan resminin değiştirildiği anı yakalamak ve gerektiğinde başka işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. BackgroundImageChanged event'i ayrıca, formun arka planının yüklenmesi veya çizilmesi gibi olayların takibini yapmak için de kullanılabilir. Bu event, özellikle arka plan resmi büyük boyutlu ve yavaş yüklendiğinde kullanışlı olabilir, çünkü bu durumda uygulamanın bir süreliğine askıya alınması veya yavaşlaması söz konusu olabilir
      6. BackgroundImageLayoutChanged: Formun arka plan resmi düzeni değiştirildiğinde tetiklenir.
      7. BindingContextChanged: Formun BindingContext özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      8. CausesValidationChanged: Formun CausesValidation özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      9. ChangeUICues: C# programlama dilinde bir Windows Forms uygulaması içinde, bir arayüz öğesindeki görüntü veya durum değişiklikleri nedeniyle "ChangeUICues" adlı bir event tetiklenebilir. Ancak bu değişiklikler sadece klavye olaylarından değil, aynı zamanda fare ve diğer arayüz etkileşimlerinden de kaynaklanabilir. ChangeUICues event'i, bir arayüz öğesi üzerinde kullanıcı etkileşimi sonucu gerçekleşen değişiklikleri yakalamak için kullanılır. Bu event, örneğin, bir CheckBox kontrolünün işaretlenme durumunun değiştirilmesi, bir TextBox kontrolünün içeriğinin değiştirilmesi veya bir ListBox kontrolündeki öğelerin seçilmesi gibi durumlarda tetiklenebilir. ChangeUICues event'i, kullanıcı etkileşimi sonucu gerçekleşen değişiklikleri yakalayarak, bu değişikliklere göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, CheckBox kontrolündeki işaretlenme durumuna göre başka bir kontrolün görünürlüğünü değiştirebilir veya ListBox kontrolündeki seçili öğeye göre farklı bir işlem yapabilirsiniz. Özetle, ChangeUICues event'i, bir arayüz öğesi üzerinde kullanıcı etkileşimi sonucu gerçekleşen değişiklikleri yakalamak ve bu değişikliklere göre farklı işlemler gerçekleştirmek için kullanılabilir.
      10. Click: Form tıklandığında tetiklenir.
      11. ClientSizeChanged: Formun ClientSize özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      12. ContextMenuStripChanged: Formun ContextMenuStrip özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      13. ControlAdded: Forma bir kontrol eklendiğinde tetiklenir.
      14. ControlRemoved: Formdan bir kontrol kaldırıldığında tetiklenir.
      15. CursorChanged: Formun imleci değiştirildiğinde tetiklenir.
      16. DataContextChanged:DataContextChanged eventi, bir veri bağlamının bağlandığı veya değiştirildiği durumlarda tetiklenir. Bu olay, veri bağlamı nesnesinin kendisi veya bağlandığı özellik değiştirildiğinde tetiklenir. DataContextChanged olayı, MVVM (Model-View-ViewModel) tasarım deseniyle ilişkili olarak kullanılır. Bu desende, View (görünüm), ViewModel (görünüm modeli) tarafından sağlanan bir veri bağlamına bağlanır. Bu nedenle, bir veri bağlamı değiştirildiğinde, görünüm bu değişikliği görmeli ve güncellenmelidir. DataContextChanged olayı, bu senaryoda ViewModel'deki bir değişiklik nedeniyle veri bağlamının güncellendiği durumlarda kullanışlıdır. Olay tetiklendiğinde, görünüm, yeni veri bağlamı nesnesine bağlanarak güncellenebilir.
      17. Deactivate: Form pasif hale getirildiğinde tetiklenir
      18. DockChanged: Formun Dock özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      19. DoubleClick: Form iki kez tıklandığında tetiklenir.
      20. DpiChanged:DpiChanged, bir formun DPI ayarlarının değiştiğinde tetiklenen bir olaydır. DPI (Dot Per Inch), bir ekrandaki piksel yoğunluğunu ifade eder. Bu olay, formun DPI özellikleri değiştirildiğinde veya form bir ekran üzerinde taşındığında, örneğin birincil ekrandan ikincil bir ekrana taşındığında tetiklenebilir. Bu olayın bir kullanımı, formun DPI özelliklerinin değiştiğinde kontrol boyutlarını yeniden ayarlamaktır, böylece kontrol öğeleri her zaman doğru boyut ve konumda görüntülenir.
      21. DpiChangedAfterParent: Forms uygulaması içinde, bir Form'un DPI değeri değiştirildiğinde "DpiChangedAfterParent" adlı bir event tetiklenir. Bu event, Form'un DPI'sinin değiştiğini ve bu değişikliğin ardından gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. DpiChangedAfterParent event'i, bir Form'un DPI değerinin değişmesi nedeniyle gerçekleştirilmesi gereken işlemleri yapmak için kullanılabilir. Örneğin, Form'un yeniden boyutlandırılması veya yeniden düzenlenmesi gerekebilir, böylece Form içindeki tüm arayüz öğeleri yeniden boyutlandırılır ve yeniden düzenlenir. Ayrıca, DPI değeri değişen bir Form'da gösterilen grafikler veya resimlerin yeniden boyutlandırılması gerekebilir. DpiChangedAfterParent event'i, ayrıca Form'un DPI değeri değiştiğinde yapılacak özel işlemler için de kullanılabilir. Örneğin, bir yüklenme animasyonu görüntülemek veya Form'un görünümünü değiştirmek gibi özel işlemler gerçekleştirilebilir. Özetle, DpiChangedAfterParent event'i, bir Form'un DPI değeri değiştirildiğinde gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek veya özel işlemler yapmak için kullanılabilir.
      22. DpiChangedBeforeParent: DpiChangedBeforeParent olayı, formun ölçeğinin değiştirilmeden önce tetiklenir. Bu olay, DPI ayarları değiştiğinde kontrol öğelerinin düzgün bir şekilde yeniden boyutlandırılmasını sağlamak için kullanılabilir. Olayın işlenmesi, formun yeniden boyutlandırılmasına neden olabilir.
      23. DragDrop: Forma bir sürükle-bırak işlemi yapıldığında tetiklenir.
      24. DragEnter: Sürükleme işlemi formun içine girdiğinde tetiklenir.
      25. DragLeave: Sürükleme işlemi formdan çıktığında tetiklenir.
      26. DragOver: Sürükleme işlemi form üzerindeyken tetiklenir.
      27. EnabledChanged: Formun Enabled özelliği değiştirildiğinde tetiklenir.
      28. Enter:Enter eventi, bir kontrolün, kullanıcının fare veya klavyeyle kontrol üzerine girdiği anda tetiklenir. Form üzerinde kullanıldığında, form aktif hale geldiğinde tetiklenir. Bu olay, formun ilk yüklenmesi veya yeniden boyutlandırılması gibi durumlarda da tetiklenebilir.
      29. FontChanged: Formun yazı tipi değiştirildiğinde tetiklenir.
      30. ForeColorChanged: Formun ön plan rengi değiştirildiğinde tetiklenir.
      31. FormClosed: Forms uygulaması içinde bir formun kapatıldıktan sonra "FormClosed" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun tamamen kapatıldıktan sonra gerçekleşir ve formun artık bellekte yer kaplamadığından emin olmak için kullanılabilir. FormClosed event'i, formun kapatılması işleminden sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, formun kapatılması sırasında açık olan dosyaları kapatmak veya diğer kaynakları serbest bırakmak gibi işlemler, FormClosed event'i sırasında gerçekleştirilebilir. FormClosed event'i ayrıca, formun kapatılması işleminden sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemler sırasında hata oluşursa bunu yönetmek için de kullanılabilir. Bu şekilde, hataların oluştuğu durumlarda kullanıcıya uygun bir mesaj gösterilebilir veya hatanın kaynağı tespit edilerek düzeltilebilir. Özetle, FormClosed event'i, formun tamamen kapatılması işleminden sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek veya oluşabilecek hataları yönetmek için kullanılabilir.

      32. FormClosing: Forms uygulaması içinde bir formun kapatılmaya çalışıldığında "FormClosing" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun kapatılması işlemi başlatıldığında gerçekleşir. FormClosing event'i, formun kapatılması işlemi sırasında gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, formun üzerinde yapılan değişikliklerin kaydedilmesi veya kullanıcıya onay mesajı gösterilmesi gibi işlemler, FormClosing event'i sırasında gerçekleştirilebilir. FormClosing event'i ayrıca, kullanıcının formu kapatma işlemini iptal etme yeteneğini de sağlar. Bu event'i dinleyen bir kod, formun kapatılmasının iptal edilmesi için "e.Cancel = true" şeklinde bir kod yazabilir. Bu şekilde, kullanıcıya bir onay mesajı gösterilerek formun kapatılması işlemi iptal edilebilir. Özetle, FormClosing event'i, formun kapatılması işlemi sırasında gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek veya kullanıcının formu kapatma işlemini iptal etme yeteneğini sağlamak için kullanılabilir.

      33. GiveFeedback:, bir sürükleme işlemi sırasında sürükleme işleminin görsel geribildirimini sağlar. Bu olay, sürükleme işlemi sırasında fare imleci şeklini değiştirmek, sürükleme işlemi sırasında bir resim veya metin görüntülemek gibi özellikleri uygulamaya yönlendirmek için kullanılabilir. GiveFeedback event'i ile sürükleme işlemi sırasında gösterilecek olan görsel geri bildirim ayarlanabilir. Örneğin, fare imlecinin görünümü değiştirilebilir veya öğenin sürükleme işlemi sırasında nasıl hareket edeceği hakkında bir ipucu veren bir animasyon gösterilebilir. Form üzerine sürüklenen ögenin resmini göstermek için daha uygun bir event, DragOver event'i olabilir. DragOver event'i sürüklenen ögenin form üzerinde gezinmesi sırasında sürekli olarak tetiklenir ve bu esnada öğenin resmi gibi özel işlemler yapılabilir.

      34. HelpButtonClicked: Yardım butonuna tıklandığında çalışan bir event'tir.

      35. HelpRequested: olayı, kullanıcının bir yardım talebi tetiklediğinde gerçekleşir. Bu genellikle, kullanıcının F1 tuşuna basması veya formda yer alan bir yardım düğmesine tıklamasıyla gerçekleşir. Bu olayı ele alarak, yardım konusuna ilişkin bir yardım penceresi veya sayfası gösterilebilir veya kullanıcıya yardım sağlamak için başka bir işlem gerçekleştirilebilir.HelpRequested olayı, formda KeyDown olayı gibi belirli bir öğeye bağlı değildir ve genellikle uygulamanın ana formu için kullanılır. Bu olayın işlenmesi, kullanıcılara yardımcı olmak ve uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak için önemlidir.

      36. ImeModeChanged:ImeModeChanged, bir formun veya form elemanının IME (Input Method Editor) modu değiştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. IME modu, kullanıcının yazma sırasında kullanabileceği giriş yöntemlerinin belirlendiği bir ayarlamadır. Bu, örneğin, Japonca veya Çince karakterleri yazarken klavyenin nasıl davrandığını belirler. IME modu, form elemanları arasında geçiş yaparken veya bir form elemanı seçildiğinde otomatik olarak ayarlanabilir. Eğer bir form elemanının IME modu değiştirilirse, ImeModeChanged olayı tetiklenir ve bu olayı dinleyen kodlar bu değişikliği işleyebilir. Örneğin, bir form elemanının IME modu, kullanıcının dil tercihine göre otomatik olarak değiştirilebilir. Bu durumda ImeModeChanged olayı, yeni dil ayarlamalarını gösteren bir bildirim mesajı göstermek için kullanılabilir.

      37. InputLanguageChanged: Formdaki klavye düzeni değiştirildiğinde çalışan bir event'tir.

      38. InputLanguageChanging: eventi, kullanıcının formdaki giriş dilini değiştirmeye çalıştığında tetiklenir. Bu olayı dinleyerek, uygulamanın bu değişikliği kabul edip etmeyeceğine karar verebilirsiniz. Bu event, InputLanguageChangingEventArgs tipinde bir argümanla birlikte gelir ve InputLanguage özelliği aracılığıyla yeni giriş diline erişmenizi sağlar. Bu olayın özellikle çok dilli uygulamalarda kullanışlı olduğu düşünülebilir.

      39. KeyDown: Bir tuşa basıldığında çalışan bir event'tir.

      40. KeyPress: Bir tuşa basılıp bırakıldığında çalışan bir event'tir.

       KeyDown ve KeyPress olayları, klavyeden tuş vuruşlarını yakalamak için kullanılır. Ancak aralarında bazı farklar vardır:


       KeyDown olayı, klavyeden herhangi bir tuşa basıldığında tetiklenir, ancak KeyPress olayı, yalnızca basılan tuş bir karakter temsil ediyorsa tetiklenir.

       KeyDown olayı, tuşun tekrarlanmasının (örneğin, tuşa uzun süre basılı tutulması durumunda) da tetiklenirken, KeyPress olayı tekrarlanan tuş vuruşlarını algılamaz.

       KeyDown olayı, tüm klavye tuşları için tetiklenebilirken, KeyPress olayı yalnızca karakter temsil eden tuşlar için tetiklenebilir.

       Örneğin, KeyDown olayı, kullanıcının klavyeden herhangi bir tuşa bastığını takip etmek için kullanılabilirken, KeyPress olayı, kullanıcının belirli bir karakteri girdiği durumları takip etmek için kullanılabilir.


      41. KeyUp: Bir tuştan el çekildiğinde çalışan bir event'tir.

      42. Layout: Formun düzeni değiştirildiğinde çalışan bir event'tir.

      43. Leave: Kontrolden ayrıldığında çalışan bir event'tir.

      44. Load: Form yüklendiğinde çalışan bir event'tir.

      45. LocationChanged: Kontrolün konumu değiştirildiğinde çalışan bir event'tir.

      46. MaximizedBoundsChanged: olayı, formun maksimize edildiğinde ve maksimize sınırı özelliği değiştirildiğinde tetiklenir. Bu olay, formun maksimize edildiğinde formun boyutunu sınırlandırmak için kullanılabilir. Bu olay, formun yeni maksimum boyutunu belirleyen bir sınırlayıcı dikdörtgeni nesnesi içerir. Bu nesne, formun en büyük boyutunu belirler ve maksimize edildiğinde formun ekranın tamamını kaplamasını engeller.

      47. MaximizedSizeChanged:MaximizedSizeChanged olayı, bir formun boyutunun maksimize edildiğinde değiştiğinde tetiklenir. Bu olay, bir formun maksimum boyutu değiştiğinde gerçekleşir ve MaximumSize özelliği değiştirildiğinde tetiklenir. Bu olay, formun boyutuna bağlı olarak başka bileşenlerin konumunu veya boyutunu güncellemek için kullanılabilir. Örneğin, bir panele veya resme sahip bir formda, formun boyutu değiştirildiğinde, panelin veya resmin boyutunu da değiştirmek isteyebilirsiniz.

      48. MdiChildActivate:MdiChildActivate eventi, bir ana form üzerinde birden fazla çocuk formu (MDI formu) olduğunda, kullanıcının bir çocuk formundan diğerine geçtiğinde tetiklenir. Bu olay, bir çocuk formu etkinleştirildiğinde işlevselliği etkinleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir MDI uygulaması, farklı araçlarla çalışan çeşitli çocuk formları içerebilir. Kullanıcının bir araçtan diğerine geçmesi durumunda, MdiChildActivate olayı tetiklenir ve gerekli araçla ilgili özellikleri yükler veya ayarlar.

      49. MinimumSizeChanged: Form'un MinimumSize özelliği değiştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu özellik, formun en küçük boyutunu belirler. Minimum boyut ayarlandığında, kullanıcı formu bu boyuttan daha küçük boyutlara yeniden boyutlandırmaya çalıştığında boyutlandırma işlemi engellenir ve form minimum boyutunda kalır. MinimumSizeChanged olayı, bu özellik değiştirildiğinde yapılması gereken işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

      50. MouseCaptureChanged: olayı, fare yakalama durumu değiştiğinde tetiklenir. Fare yakalama, bir fare işlemi (tıklama, çift tıklama, fare imlecini sürükleme vb.) gerçekleştirildiğinde bir denetim veya form tarafından elde edilen geçici bir durumdur. Olay, fare yakalamayı kaybeden denetim veya formu belirlemek için kullanılabilir. Bu olayın bir örneği, fare yakalama sırasında kullanıcı çıkış yaparsa ve fare yakalamayı kaybederse uygulamanın ne yapacağını belirlemektir.

      51. MouseClick: Fare tıklamasıyla çalışan bir event'tir.

      52. MouseDoubleClick: Fare çift tıklamasıyla çalışan bir event'tir.

      53. MouseDown: MouseDown olayı, bir fare düğmesine tıklama veya fareyi basılı tutma işlemi gerçekleştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, fare işaretçisi herhangi bir denetim üzerindeyken oluşabilir. Fare düğmesi sağ veya sol olabilir ve olayın ayrıntılarına bağlı olarak tetiklenir. Örneğin, MouseDown olayının sağ tıklama işlemi için tetiklenmesi gerekiyorsa, Fare düğmesi sağ olmalıdır.


       Bu olay, fare işaretçisi bir denetim üzerindeyken yapılacak bir işlem belirlemek için kullanılabilir. Bu işlemler örnek olarak; fare tuşuna basıldığında bir resmin büyütülmesi veya küçültülmesi, bir öğenin hareket ettirilmesi veya sürüklenmesi, bir kontrole sağ tıklandığında bir bağlam menüsü açılması, vb. olabilir.


       C# programlama dilinde MouseDown olayı, bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare düğmesi tıklandığında veya basılı tutulduğunda tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      54. MouseEnter: C# programlama dilinde, MouseEnter olayı, fare işaretçisinin belirli bir denetim üzerine girdiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, fare işaretçisi herhangi bir denetim üzerine getirildiğinde gerçekleşir.

       MouseEnter olayı, bir denetim üzerinde fare işaretçisinin hareketlerini takip etmek için kullanılabilir. Örneğin, fare işaretçisi bir düğme üzerindeyken düğmenin rengini değiştirebilir veya bir etiketin metnini değiştirebilirsiniz.

       C# programlama dilinde MouseEnter olayı, bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare işaretçisi denetimin üzerine geldiğinde tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      55. MouseHover: C# programlama dilinde, MouseHover olayı, fare işaretçisinin bir denetim üzerinde belirli bir süre boyunca sabit kaldığında tetiklenen bir olaydır. Bu süre varsayılan olarak 400 milisaniyedir ve değiştirilebilir.


       MouseHover olayı, bir denetim üzerinde fare işaretçisi sabit kaldığında veya denetim üzerinde bir süre beklediğinde bir eylem gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, fare işaretçisi bir resmin üzerinde bekletildiğinde resmin büyütülmesi veya bir açıklama metni görüntülenmesi gibi bir işlem gerçekleştirilebilir.


       C# programlama dilinde MouseHover olayı, bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare işaretçisi denetim üzerinde sabit kaldığında tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      56. MouseLeave: C# programlama dilinde, MouseLeave olayı, fare işaretçisinin bir denetim üzerinden ayrıldığında tetiklenen bir olaydır. Bu olay, fare işaretçisi bir denetimden çıktığında gerçekleşir.


       MouseLeave olayı, bir denetimden ayrıldığında veya fare işaretçisi bir denetim üzerinde sabit kalmadığında bir eylem gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, fare işaretçisi bir resim üzerindeyken resmin boyutu büyütüldüyse, fare işaretçisi denetimden ayrıldığında boyutun eski haline getirilmesi gibi bir işlem gerçekleştirilebilir.


       C# programlama dilinde MouseLeave olayı, bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare işaretçisi denetimden ayrıldığında tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      57. MouseMove: C# programlama dilinde, MouseMove olayı, fare işaretçisinin bir denetim üzerinde hareket ettiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, fare işaretçisi hareket ettirildiğinde gerçekleşir.


       MouseMove olayı, bir denetim üzerinde fare işaretçisinin hareketi ile birlikte bir işlem gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir pencere içinde fare işaretçisi hareketiyle birlikte bir gösterge çubuğu güncellenebilir veya fare işaretçisi hareketine göre bir nesne hareket ettirilebilir.


       C# programlama dilinde MouseMove olayı, bir denetim üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare işaretçisi hareket ettirildiğinde tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      58. MouseUp: C# programlama dilinde, Form1_MouseUp olayı, fare düğmesinin bırakıldığında (tıklandıktan sonra) tetiklenen bir olaydır. Bu olay, fare düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.


       Form1_MouseUp olayı, fare düğmesinin bırakılması sonrasında yapılacak bir işlem için kullanılabilir. Örneğin, bir nesne sürükleniyorsa ve fare düğmesi bırakıldığında nesnenin yerini sabitlemek için Form1_MouseUp olayı kullanılabilir.


       C# programlama dilinde Form1_MouseUp olayı, bir form üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, fare düğmesi bırakıldığında tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      59. Move: Move olayı, bir formun hareket ettiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, bir formun yerini değiştirdiğinizde veya yeniden boyutlandırdığınızda gerçekleşir.


       Form_Move olayı, bir formun hareket ettirilmesiyle ilgili işlemler için kullanılabilir. Örneğin, bir form hareket ettirildiğinde, formun yeni konumuna bağlı olarak bir başka formun veya kontrolün konumunu da güncellemek isteyebilirsiniz.


       C# programlama dilinde Form_Move olayı, bir formun hareket ettirilmesi ile ilgili işlemleri yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, bir form hareket ettirildiğinde tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      60. PaddingChanged: Kontrolün dolgu alanı değiştirildiğinde çalışan bir event'tir.

      61. Paint: C# programlama dilinde, Paint olayı, bir kontrolün çizim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için tetiklenen bir olaydır. Bu olay, bir kontrolün ilk çizimi için, kontrol yeniden boyutlandırıldığında veya kontrolün görüntüsü değiştirildiğinde gerçekleşir.


       Paint olayı, bir kontrolün çizimi ile ilgili işlemler için kullanılır. Örneğin, bir PictureBox kontrolüne bir resim çizmek veya bir Panel kontrolüne özel bir çizim yapmak için Paint olayı kullanılabilir.


       C# programlama dilinde Paint olayı, bir kontrolün çizim işlemlerini yönetmek için kullanılan EventHandler türünden bir delegedir. Bu EventHandler, bir kontrolün çizim işlemleri için tetiklenecek kodu belirleyen bir yöntem referansı içerir.

      62. ParentChanged: Kontrolün ebeveyni değiştirildiğinde çalışan bir event'tir.

      63. PreviewKeyDown: PreviewKeyDown eventi, bir tuşa basılmadan önce tetiklenir. Bu olay, klavyeden herhangi bir tuşa basıldığında tetiklenir, ancak tuşa basılmış olduğunda değil, henüz serbest bırakılmadan önce gerçekleşir. Bu olayın ana amacı, bir tuşa basılmadan önce kullanıcının tuş vuruşunu işleyebilmesidir. Örneğin, eğer bir form üzerindeki bir düğmeye Enter tuşuna basarak tıklamak istiyorsak, PreviewKeyDown olayı kullanılabilir. Bu olayda Enter tuşuna basıldığında, tıklama işlemi gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bu olayda klavyeden ok tuşları, işlemci tuşları, fonksiyon tuşları vb. tuşlar gibi özel tuşlar da ele alınabilir. Bu olayda tuşların herhangi bir kombinasyonu da ele alınabilir.

      64. QueryAccessibilityHelp:QueryAccessibilityHelp, bir engelli kullanıcının form üzerindeki bir denetim öğesiyle ilgili yardım almak istediğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olayın işlenmesi, form üzerindeki denetim öğelerinin engelli kullanıcılar için erişilebilirliğini artırabilir. Örneğin, bir butonun nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sağlamak veya bir metin kutusunun ne tür verileri kabul edeceği hakkında açıklama yapmak için kullanılabilir. QueryAccessibilityHelp olayı, öğeye bağlı olarak klavye kısayolları veya fare tıklamaları gibi farklı tetikleyiciler kullanarak yardım çağrısını tetikleyen bir kullanıcı tarafından tetiklenir. Bu olayın işlenmesi için, öğe üzerindeki AccessibleDescription, AccessibleName ve AccessibleRole özellikleri gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılabilir. Ayrıca, bu özellikler için değerler atanması, kullanıcıların öğe hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

      65. QueryContinueDrag:QueryContinueDrag olayı, bir nesnenin sürüklenerek bırakıldığı noktada gerçekleşir ve kullanıcı, fare veya klavye işlemleri sonucunda sürükleme işleminin nasıl sonuçlanacağına karar vermek için kullanılır. Bu olay, DragDrop olayından önce ve sürükleme işleminin kesilip kesilmeyeceğine karar verirken kullanılır. Örneğin, sürüklenen öğenin bırakılacağı kontrolün bir geçerlilik kuralı vardır ve sürükleme işlemi buna uymazsa, QueryContinueDrag olayı, sürükleme işleminin iptal edilmesi gerektiğini belirleyebilir. Bu olay, QueryContinueDragEventArgs sınıfı tarafından temsil edilir ve olayın durumunu belirlemek için Action özelliği kullanılır. Bu özellik, DragAction numarası ile atanır ve işlem devam etmeli mi yoksa iptal edilmeli mi belirler. Ayrıca, eğer Action özelliği DragAction.Cancel olarak ayarlandıysa, olayın nedenini açıklayan bir EscapePressed özelliği de vardır.

      66. RegionChanged :RegionChanged olayı, bir formun boyutunu veya konumunu değiştirdiğinde tetiklenir. Bu, formun bölgesindeki değişiklikleri belirtir. Örneğin, bir formun Region özelliği değiştirildiğinde veya formun şekli veya konumu değiştirildiğinde bu olay tetiklenir. Bu olayın kullanımı, formun şekli veya boyutu değiştirildiğinde yapılacak ek işlemleri yönetmeye yardımcı olabilir.

      67. Resize: Resize eventi, bir formun boyutu değiştirildiğinde tetiklenir. Bu olay, formun boyutu değiştirildiğinde gerçekleştirilecek eylemleri belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, formun boyutu değiştirildiğinde, formdaki kontrollerin yerleşimini yeniden düzenlemek veya yeniden boyutlandırmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle, Resize olayı bu tür senaryolar için yararlıdır.

      68. ResizeBegin:ResizeBegin eventi, kullanıcının form boyutunu değiştirmeye başladığı anda tetiklenir. Yani, fare ile formun köşelerini veya kenarlarını sürükleyerek boyutunu değiştirmeye çalıştığımızda bu event tetiklenir. Bu eventi kullanarak, form boyutu değiştirilirken yapılacak işlemler tanımlanabilir. Örneğin, formdaki bazı kontrollerin boyutlarını dinamik olarak ayarlamak veya form boyutu değişirken arka plandaki resmi tekrar boyutlandırmak gibi işlemler yapılabilir.

      69. ResizeEnd:ResizeEnd, bir formun yeniden boyutlandırılmasının tamamlandığında tetiklenen bir olaydır. Yani, kullanıcı formu boyutlandırmayı bitirdiğinde, fareyi bıraktığında ve formun boyutu değiştiğinde bu olay tetiklenir. Bu olayın kullanımı, formun boyutlandırılmasıyla ilgili işlemlerin yapılmasını gerektiren durumlarda oldukça yararlıdır. Örneğin, bir formdaki denetimlerin konumunu ve boyutunu dinamik olarak ayarlamak istediğinizde, ResizeEnd olayını kullanarak, form boyutlandırıldıktan sonra denetimleri yeniden boyutlandırabilir veya konumlandırabilirsiniz. Ayrıca, form boyutlandırma sırasında performans sorunlarını önlemek için bazı işlemleri yalnızca boyutlandırma tamamlandıktan sonra gerçekleştirebilirsiniz. Özetle, ResizeEnd olayı, formun yeniden boyutlandırılması işleminin tamamlandığını tespit etmek için kullanılır ve form boyutlandırma ile ilgili işlemler yapmak için oldukça yararlıdır.

      70. RightToLeftChanged: (RTL) değiştirilmesi durumunda tetiklenir. Bu event genellikle bir yerelleştirme (localization) senaryosunda kullanılır. Örneğin, bir uygulamanın hem sol-dan sağa (LTR) hem de sağdan sola (RTL) dilleri desteklediğini düşünün. Bir kullanıcı, uygulamanın dilini değiştirerek RTL dilini seçtiğinde, form veya kontrolün düzeni değişebilir. Bu event, form veya kontrolün yeniden düzenlenmesi gerektiğinde kullanılabilir.

      71. RightToLeftLayoutChanged:RightToLeftLayoutChanged olayı, bir formun RightToLeft özelliği değiştirildiğinde tetiklenir. RightToLeft özelliği, bir formun sağdan sola veya soldan sağa doğru yazı yönünü belirler. Bu özellik değiştirildiğinde, formun tasarımı veya yerleşimi de değişebilir. Olay, özellik değişikliğini işlemek için kullanılabilir.

      72. Scroll:Scroll eventi, bir formda kaydırma çubuğu kullanıldığında veya bir kontrol üzerinde kaydırma işlemi yapıldığında tetiklenir. Bu event, kullanıcının kaydırma işlemini gerçekleştirdiği sırada kullanılabilir. Örneğin, bir ListBox kontrolüne eklenen öğelerin görüntülenmesi için bir kaydırma çubuğu kullanıldığında Scroll eventi tetiklenebilir. Bu eventi kullanarak, kullanıcının kaydırma işlemini izleyebilir ve özel işlemler yapabilirsiniz.

      73. Shown:Forms uygulaması içinde bir formun gösterildiğinde "FormShown" adlı bir event tetiklenir. Bu event, formun ilk kez gösterildiği anda gerçekleşir. FormShown event'i, formun gösterilmesi işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, formun açılışında yapılması gereken işlemler veya kullanıcıya ilk mesajın gösterilmesi gibi işlemler, FormShown event'i sırasında gerçekleştirilebilir. FormShown event'i ayrıca, formun ilk kez gösterilmesi sırasında belirli kontrollerin veya nesnelerin durumunu kontrol etmek için de kullanılabilir. Bu şekilde, formun ilk kez gösterilmesi sırasında yapılan hatalar tespit edilerek düzeltilebilir. Özetle, FormShown event'i, formun ilk kez gösterilmesi işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken işlemleri gerçekleştirmek veya formun ilk kez gösterilmesi sırasında belirli kontrolleri yapmak için kullanılabilir.

      74. SizeChanged:SizeChanged, form boyutu değiştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, formun genişliği veya yüksekliği değiştiğinde veya boyutunu değiştirerek formun yeniden boyutlandırıldığında oluşur. Bu olayın kullanımı, form boyutu değiştirildiğinde yapılacak işlemlere bağlıdır. Örneğin, bir formun içeriğini yeniden boyutlandırmak, bazı kontrol öğelerinin konumunu veya boyutunu ayarlamak veya bir grafik çizmek gibi işlemler, form boyutu değiştirildiğinde gerçekleştirilebilir.

      75. StyleChanged:StyleChanged, bir formun stili değiştiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, formun görüntüsünün değiştirilmesi gerektiğinde kullanışlı olabilir. Örneğin, bir formun kenarlık stilini veya başlık çubuğu stilini değiştirirken, formun yeniden boyutlandırılmasını veya yeniden düzenlenmesini gerektirebilirsiniz. StyleChanged olayı, bu değişikliklerin yapılması için gereken kodu tetikleyebilir. StyleChanged olayı, formun stilini değiştirmek için kullanılabilecek birkaç farklı özellik olduğunda tetiklenebilir. Örnek olarak, formun FormBorderStyle, WindowState veya ControlBox özellikleri. Bu özellikler değiştirildiğinde, StyleChanged olayı tetiklenir ve formun görüntüsü güncellenir.

      76. SystemColorsChanged:SystemColorsChanged, sistem renkleri değiştiğinde tetiklenen bir olaydır. Sistem renkleri, Windows'taki sistem ayarlarına ve kullanıcının tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Bu olay, sistemin rengi değiştikçe form ve form elemanlarının renklerini güncellemek için kullanılabilir.

      77. TextChanged:TextChanged, bir kontrolün metin öğesi değiştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. Bu olay, kullanıcının bir metin kutusuna bir karakter yazdığında veya bir metin kutusundaki metni silerek değiştirdiğinde tetiklenebilir. Bu olay, TextBox, Label, Button gibi çeşitli kontrollerde kullanılabilir. Olayın işlenmesi, metnin gerçek zamanlı olarak işlenmesini gerektiren durumlarda yararlıdır.

      78. Validated:Validated, bir kontrolün doğrulama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra tetiklenen bir olaydır. Bu doğrulama genellikle, kullanıcının bir kontroldeki verileri geçerli bir biçimde girip girmediğini kontrol etmek için gerçekleştirilir. Örneğin, bir TextBox kontrolüne bir sayı girilmesi gerektiğinde, Validated olayı, sayının geçerli bir sayı olduğundan emin olmak için tetiklenebilir. Eğer geçerli değilse, kullanıcı uyarı mesajı alabilir ve doğru bir değer girmesi istenebilir.

      79. Validating:Validating eventi, bir kontrolün geçerliliğini kontrol etmek için kullanılır. Bu olay, bir kontrolün Validating özelliği True olarak ayarlandığında tetiklenir. Örneğin, bir TextBox kontrolünde kullanıcıya bir e-posta adresi girme görevi verildiğini düşünelim. Validating olayını kullanarak, kullanıcının geçerli bir e-posta adresi girdiğinden emin olabilir ve gerekirse bir hata mesajı gösterebilirsiniz.

      80. VisibleChanged :VisibleChanged, bir formun Visible özelliğinin değeri değiştirildiğinde tetiklenen bir olaydır. Yani formun görünürlüğü değiştirildiğinde çalışır. Bu olay, formun görünürlüğüne bağlı olarak bazı işlemler yapmak için kullanılabilir. Örneğin, formun Visible özelliği false olduğunda bir arka plan işlemi başlatmak veya true olduğunda bu işlemi durdurmak gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca, form görünürken veya gizlenirken bazı kontrollerin durumunu değiştirmek için de kullanılabilir.
      Hiç yorum yok:

      All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
      Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

      İletişim Formu

      Ad

      E-posta *

      Mesaj *

      Blogger tarafından desteklenmektedir.