Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Regex Kullanımı: Metin İşleme ve Veri Doğrulama İçin Güçlü Bir Aracın Kullanımı

 C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber

C# Regex Kullanımı: Metin İşleme ve Veri Doğrulama İçin Güçlü Bir Aracın Kullanımı


C# Regex Kullanımı

C# programlama dilinde, düzenli ifadeler (regex), metin tabanlı aramaları gerçekleştirmek ve metinleri analiz etmek için güçlü bir araçtır. Düzenli ifadeler, bir metin içinde belirli desenleri tanımlamak ve bu desenlere uyan metinleri bulmak veya değiştirmek için kullanılır. Bu makalede, C# ile düzenli ifadelerin kullanımını öğreneceğiz.

1. Giriş

Metin işleme ve veri analizi gibi görevler sırasında, metin içinde belirli kalıpları aramak ve eşleştirmek yaygın bir ihtiyaçtır. C# programlama dilinde, System.Text.RegularExpressions adlı bir namespace içinde yer alan Regex sınıfı, bu tür işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Düzenli ifadeleri kullanarak, metinleri hızlı ve esnek bir şekilde arayabilir, doğrulayabilir ve değiştirebilirsiniz.

2. C# Regex Nedir?

C# Regex, metin tabanlı desen eşleştirme ve arama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir sınıftır. Düzenli ifadeler, metin içindeki desenleri tanımlayan özel karakterler ve semboller kullanılarak oluşturulur. C# Regex sınıfı, bu düzenli ifadeleri kullanarak metinler üzerinde arama, doğrulama ve değiştirme işlemleri yapmanızı sağlar.

3. Regex Temel Kavramlar

3.1. Metakarakterler

Düzenli ifadelerde kullanılan metakarakterler, özel anlamı olan karakterlerdir. Örneğin, "." metakarakteri herhangi bir karakteri temsil ederken, "\d" metakarakteri bir rakamı temsil eder. Aşağıda bazı yaygın metakarakterlerin örnekleri verilmiştir:

 • ".": Herhangi bir karakteri temsil eder.
 • "\d": Bir rakamı temsil eder.
 • "\w": Bir harf veya rakamı temsil eder.
 • "\s": Bir boşluk karakterini temsil eder.

3.2. Düzenli İfadeler

Düzenli ifadeler, metin içinde belirli desenleri tanımlayan özel karakterler ve sembollerin birleşimidir. Örneğin, "abc" düzenli ifadesi, metin içinde "abc" desenini arar. Düzenli ifadelerde kullanılan bazı özel semboller şunlardır:

 • "^": Metnin başlangıcını temsil eder.
 • "$": Metnin sonunu temsil eder.
 • "[]": Belirli karakterlerin bir araya geldiği bir karakter kümesini temsil eder.
 • "()": Gruplama için kullanılır.

3.3. Quantifier'lar

Quantifier'lar, düzenli ifadelerde bir desenin kaç kez tekrarlanabileceğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, "*" quantifier'ı bir desenin 0 veya daha fazla kez tekrarlanabileceğini belirtirken, "+" quantifier'ı bir desenin 1 veya daha fazla kez tekrarlanabileceğini belirtir. Aşağıda bazı quantifier'ların örnekleri verilmiştir:

 • "*": 0 veya daha fazla tekrarlanma.
 • "+": 1 veya daha fazla tekrarlanma.
 • "?": 0 veya 1 kez tekrarlanma.
 • "{n}": Tam olarak n kez tekrarlanma.

3.4. Gruplama ve Alternatifler

Düzenli ifadelerde gruplama ve alternatifler, daha karmaşık desenler oluşturmanızı sağlar. Parantez içine alınan bir desen gruplanır ve tek bir birim olarak ele alınır. Alternatifler ise "|" karakteri ile ayrılan farklı desenleri ifade eder. Örneğin, "(abc|def)" deseni, "abc" veya "def" desenlerini arar. Gruplama ve alternatifler, düzenli ifadelerin gücünü artırır.

4. C# Regex Sözdizimi

C# programlama dilinde, düzenli ifadeleri kullanmak için Regex sınıfını kullanırız. Regex sınıfı, düzenli ifadeleri derler, eşleştirmeleri bulur ve metin üzerinde arama, doğrulama ve değiştirme işlemleri yapar. Aşağıda C# Regex sözdizimiyle ilgili bazı temel bilgiler verilmiştir:

4.1. Regex Sınıfı

Regex sınıfını kullanabilmek için System.Text.RegularExpressions namespace'ini eklememiz gerekmektedir. Sınıfın temel kullanımı şu şekildedir:

csharp
using System.Text.RegularExpressions; ... string metin = "Aranacak Metin"; string desen = "abc"; Regex regex = new Regex(desen); MatchCollection eşleştirmeler = regex.Matches(metin); foreach (Match eşleşme in eşleştirmeler) { Console.WriteLine(eşleşme.Value); }

Yukarıdaki örnekte, "abc" deseni "Aranacak Metin" içinde aranır ve eşleşmeleri bulunur.

4.2. Regex Metodları

Regex sınıfı, düzenli ifadelerle çalışmak için çeşitli metodlar sunar. Bazı yaygın kullanılan metodlar şunlardır:

 • Match: Metindeki ilk eşleşmeyi bulur.
 • Matches: Metindeki tüm eşleşmeleri bulur.
 • Replace: Metindeki eşleşmeleri değiştirir.
 • Split: Metni belirli desenlere göre böler.

Bu metodlar sayesinde metin üzerinde çeşitli işlemler yapabilir ve düzenli ifadeleri etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

5. Örnek Uygulama: Veri Doğrulama

C# Regex'in güçlü yanlarından biri, veri doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesidir. Örneğin, bir kullanıcının girdiği bir e-posta adresinin doğruluğunu kontrol etmek için düzenli ifadeleri kullanabiliriz. Aşağıda basit bir e-posta adresi doğrulama uygulaması örneği verilmiştir:

csharp
using System; using System.Text.RegularExpressions; ... string email = "ornek@email.com"; string desen = @"^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$"; bool dogruMu = Regex.IsMatch(email, desen); if (dogruMu) { Console.WriteLine("E-posta adresi geçerli."); } else { Console.WriteLine("Geçerli bir e-posta adresi değil."); }

Yukarıdaki örnekte, kullanıcı tarafından girilen e-posta adresi "^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z0-9-.]+$" deseniyle kontrol edilir ve doğruluk durumu ekrana yazdırılır.

6. C# Regex İpuçları ve Püf Noktaları

Düzenli ifadelerle çalışırken aşağıdaki ipuçları ve püf noktalarını göz önünde bulundurmak faydalı olabilir:

6.1. Case Sensitivity

Varsayılan olarak, C# Regex büyük/küçük harf duyarlıdır. Yani, "ABC" ve "abc" metinleri farklı olarak değerlendirilir. Harf duyarlılığını ihmal etmek için RegexOptions.IgnoreCase seçeneğini kullanabilirsiniz.

6.2. Performans İyileştirmeleri

Düzenli ifadeler bazen karmaşık olabilir ve performansı etkileyebilir. Büyük veri kümeleriyle çalışırken performansı iyileştirmek için düzenli ifadelerinizi optimize etmek önemlidir. Örneğin, "[0-9]" yerine "\d" kullanmak performansı artırabilir.

6.3. Regex Ön İşleme

Aynı düzenli ifadeyi birden fazla kez kullanmanız gerekiyorsa, düzenli ifadeyi derleyerek ön işleme yapabilirsiniz. Böylece aynı düzenli ifadeyi tekrar tekrar derlemek yerine derleme maliyetini azaltabilirsiniz. Regex.CompileToAssembly metodunu kullanarak düzenli ifadelerinizi derleyebilirsiniz.

7. C# programlama dilinde kullanabileceğiniz bütün metakarakterler (pattern) listesi

 • "." (Nokta): Herhangi bir karakteri temsil eder.
 • "^" (Başlangıç işareti): Metnin başlangıcını temsil eder.
 • "$" (Bitiş işareti): Metnin sonunu temsil eder.
 • "*" (Yıldız): Bir önceki desenin 0 veya daha fazla tekrarlanmasını temsil eder.
 • "+" (Artı): Bir önceki desenin 1 veya daha fazla tekrarlanmasını temsil eder.
 • "?" (Soru işareti): Bir önceki desenin 0 veya 1 kez tekrarlanmasını temsil eder.
 • "{}" (Açma ve kapama süslü parantezler): Belirli sayıda tekrarlanma miktarını belirtmek için kullanılır.
 • "[]" (Köşeli parantezler): Belirli karakterlerin bir araya geldiği bir karakter kümesini temsil eder.
 • "[^]" (Dışlama işareti): Belirli karakterleri hariç tutmak için kullanılır.
 • "|" (Dikey çizgi): Alternatif desenler arasında seçim yapmak için kullanılır.
 • "" (Ters bölü işareti): Özel karakterlerin anlamını kaldırır veya özel karakterlerin kullanımını sağlar.
 • "()" (Parantezler): Gruplama için kullanılır.
 • "." (Nokta): Herhangi bir karakteri temsil eder.
 • "^" (Başlangıç işareti): Metnin başlangıcını temsil eder.
 • "$" (Bitiş işareti): Metnin sonunu temsil eder.
 • "*" (Yıldız): Bir önceki desenin 0 veya daha fazla kez tekrarlanmasını temsil eder.
 • "+" (Artı): Bir önceki desenin 1 veya daha fazla kez tekrarlanmasını temsil eder.
 • "?" (Soru işareti): Bir önceki desenin 0 veya 1 kez tekrarlanmasını temsil eder.
 • "{}" (Açma ve kapama süslü parantezler): Belirli sayıda tekrarlanma miktarını belirtmek için kullanılır. Örneğin, {3} bir desenin tam olarak 3 kez tekrarlanmasını ifade eder.
 • "{n, m}" (Açma ve kapama süslü parantezler arasında sayılar): Bir desenin en az n kez ve en fazla m kez tekrarlanmasını temsil eder.
 • "[]" (Köşeli parantezler): Belirli karakterlerin bir araya geldiği bir karakter kümesini temsil eder. Örneğin, [abc] a, b veya c karakterlerinin herhangi birine eşleşir.
 • "[^]" (Dışlama işareti): Belirli karakterleri hariç tutmak için kullanılır. Örneğin, [^abc] a, b veya c karakterlerine eşit olmayan herhangi bir karaktere eşleşir.
 • "|" (Dikey çizgi): Alternatif desenler arasında seçim yapmak için kullanılır. Örneğin, a|b a veya b desenlerine eşleşir.
 • "" (Ters bölü işareti): Özel karakterlerin anlamını kaldırır veya özel karakterlerin kullanımını sağlar. Örneğin, . nokta karakterine eşleşir.
 • "()" (Parantezler): Gruplama için kullanılır. Örneğin, (abc) "abc" desenine eşleşir.
 • "\b" (Kelime sınırlayıcı): Kelime sınırlarını ifade eder. Örneğin, "\btest\b" sadece "test" kelimesiyle tam olarak eşleşir.
 • "\d" (Rakam karakteri): 0-9 arasındaki rakam karakterlerine eşleşir.
 • "\D" (Rakam olmayan karakter): Rakam olmayan herhangi bir karaktere eşleşir.
 • "\w" (Kelime karakteri): Harf, rakam veya alt çizgi karakterine eşleşir.
 • "\W" (Kelime olmayan karakter): Kelime karakteri olmayan herhangi bir karaktere eşleşir.
 • "\s" (Boşluk karakteri): Boşluk, sekme, satır başı gibi boşluk karakterlerine eşleşir.
 • "\S" (Boşluk olmayan karakter): Boşluk karakteri olmayan herhangi bir karaktere eşleşir.
 • "\A" (Giriş işareti): Metnin başlangıcına eşleşir.
 • "\Z" (Son işareti): Metnin sonuna eşleşir.
 • "(?i)" (Büyük/küçük harf duyarsızlığı): Sonraki desenlerin büyük/küçük harf duyarlılığını kapatır. Örneğin, "(?i)abc" aBC, AbC, ABC gibi farklı büyük/küçük harf kombinasyonlarına eşleşir.
 • "(?<=...)" (Geriye dönüşsüz olumlu görüş): Belirli bir desenin ardından eşleşmeyi gerçekleştirir. Örneğin, "(?<=abc)def" abc ile başlayan ve ardından def ile devam eden bir eşleşmeyi bulur.
 • "(?<!...)" (Geriye dönüşsüz olumsuz görüş): Belirli bir desenin ardından olmayan eşleşmeyi gerçekleştirir. Örneğin, "(?<!abc)def" abc ile başlamayan ve ardından def ile devam eden bir eşleşmeyi bulur.
 • "(?=...)" (İleriye dönüşsüz olumlu görüş): Belirli bir deseni takip eden eşleşmeyi gerçekleştirir. Örneğin, "abc(?=def)" abc ile biten ve ardından def ile başlayan bir eşleşmeyi bulur.
 • "(?!...)" (İleriye dönüşsüz olumsuz görüş): Belirli bir deseni takip etmeyen eşleşmeyi gerçekleştirir. Örneğin, "abc(?!def)" abc ile biten ve ardından def ile başlamayan bir eşleşmeyi bulur.
 • "(?i)" (Büyük/küçük harf duyarsızlığı): Sonraki desenlerin büyük/küçük harf duyarlılığını kapatır. Örneğin, "(?i)abc" aBC, AbC, ABC gibi farklı büyük/küçük harf kombinasyonlarına eşleşir.
 • "(?m)" (Çok satırlı mod): Desenin çok satırlı metinlere uygulanmasını sağlar. Örneğin, "^abc" metnin her satırının başında olan abc desenini bulur.
 • "(?s)" (Tek satır modu): Desenin yeni satır karakterleri dahil olmak üzere tüm metne uygulanmasını sağlar.
 • "(?x)" (Genişletilmiş mod): Desen içindeki boşlukları ve açıklama satırlarını görmezden gelir.
 • "(?>...)" (Bağımsız grup): Belirli bir deseni gruplama işlemi yaparken bağımsız hale getirir. Bu, geriye dönüşlerin oluşmasını engeller ve performansı artırır.
 • "(?(expression)yes|no)" (Koşullu ifade): Belirli bir koşula bağlı olarak eşleşmeleri ayırır. Eğer koşul doğru ise "yes" bölümüne eşleşir, aksi halde "no" bölümüne eşleşir.
 • "(?#...)" (Açıklama): Desen içinde açıklama satırları eklemek için kullanılır. Bu açıklamalar Regex ifadesinin anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • "(?(name)yes|no)" (İsimlendirilmiş grup koşullu ifade): İsimlendirilmiş bir gruba bağlı olarak eşleşmeleri ayırır. Eğer isimlendirilmiş grup eşleşirse "yes" bölümüne gider, aksi takdirde "no" bölümüne gider.
 • "(?C1)(?C2)..." (Açklayıcı grup adı): Gruplara açıklayıcı isimler atanmasını sağlar. Bu şekilde gruplara daha anlamlı isimler verilebilir ve Regex ifadesinin okunabilirliği artırılabilir.
 • "(?<name>...)" (İsimlendirilmiş grup): Gruba bir isim atar ve bu sayede eşleşen metindeki gruplara daha kolay erişilebilir.
 • "(?<name1-name2>...)" (İsimlendirilmiş aralık grup): Belirli bir aralıktaki gruplara isimler atar. Örneğin, "(?<digits>\d{2})-(?<letters>[a-zA-Z]{3})" desenindeki gruplara "digits" ve "letters" isimleri atanır.
 • "(?imnsx-imnsx)" (Duyarlılık değiştirici): Desenin büyük/küçük harf duyarlılığını, çok satırlı modu, genişletilmiş modu ve diğer değiştiricileri ayarlamak için kullanılır. Örneğin, "(?i)abc(?-i)def" abc ile eşleşirken def ile eşleşmez.
 • "(?(DEFINE)...)" (Tanımlama grubu): Desenin içinde tanımlama gruplarının oluşturulmasını sağlar. Bu gruplar, bir desenin içinde geçici desenlerin oluşturulmasına yardımcı olur ve desenin daha okunabilir ve yönetilebilir olmasını sağlar.
 • "\p{...}" (Unicode özelliği): Belirli bir Unicode özelliğine sahip karakterlere eşleşir. Örneğin, "\p{Lu}" büyük harflere, "\p{N}" sayılara eşleşir.
 • "\P{...}" (Unicode özelliği dışında): Belirli bir Unicode özelliğine sahip olmayan karakterlere eşleşir. Örneğin, "\P{L}" harf olmayan karakterlere eşleşir.
 • "(?<=...)..." (Geriye dönüşlü olumlu görüşle birlikte): Belirli bir desenin ardından gelen bir deseni eşleştirir. Örneğin, "(?<=abc)def" abc ile başlayan ve ardından gelen def ile eşleşir.
 • "(?<!...)..." (Geriye dönüşlü olumsuz görüşle birlikte): Belirli bir desenin ardından gelmeyen bir deseni eşleştirir. Örneğin, "(?<!abc)def" abc ile başlamayan ve ardından gelen def ile eşleşir.
 • "(?()|)" (Dinamik desen): İç içe geçmiş desenlere ve dinamik desenlere izin verir. Bu, Regex ifadelerini daha esnek ve dinamik hale getirir.
 • "(?#...)" (Açıklama): Regex ifadesi içinde açıklama eklemek için kullanılır. Bu açıklamalar, ifadenin anlaşılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.
 • "(?R)" (Rekürsif desen): Kendini tekrar eden desenlerin eşleştirilmesi için kullanılır. Örneğin, "(a(?R)?b)" ifadesi, a ve b harfleri arasında a olabilen tekrarlayan bir deseni eşleştirir.
 • "(?<=...)..." (Geriye dönüşlü olumlu görüşle birlikte): Belirli bir desenin ardından gelen bir deseni eşleştirir. Örneğin, "(?<=abc)def" abc ile başlayan ve ardından gelen def ile eşleşir.
 • "(?<!...)..." (Geriye dönüşlü olumsuz görüşle birlikte): Belirli bir desenin ardından gelmeyen bir deseni eşleştirir. Örneğin, "(?<!abc)def" abc ile başlamayan ve ardından gelen def ile eşleşir.
 • "(?i:...)" (Büyük/küçük harf duyarsız eşleştirme): Belirli bir deseni büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan eşleştirir. Örneğin, "(?i:abc)" aBc, ABc, aBC gibi farklı büyük/küçük harf kombinasyonlarına eşleşir.
 • "(?:...)" (Gruplama): Desenin bir bölümünü gruplama amaçlı kullanır, ancak gruplama sonucu eşleşme sonucunda yakalanmaz. Örneğin, "(?:abc)+" deseni, abc ifadesinin bir veya daha fazla tekrarını eşleştirir.
 • "(?imnsx-imnsx)" (Duyarlılık değiştirici): Desenin büyük/küçük harf duyarlılığını, çok satırlı modu, genişletilmiş modu ve diğer değiştiricileri ayarlamak için kullanılır.
 • "(?<=...)" (Geriye dönüşsüz olumlu görüş): Belirli bir desenin ardından gelen bir deseni eşleştirir.
 • "(?<!...)" (Geriye dönüşsüz olumsuz görüş): Belirli bir desenin ardından gelmeyen bir deseni eşleştirir.
 • "(?>...)" (Bağımsız grup): Belirli bir deseni gruplama işlemi yaparken bağımsız hale getirir.
 • "(?(expression)yes|no)" (Koşullu ifade): Belirli bir koşula bağlı olarak eşleşmeleri ayırır.
 • "(?(DEFINE)...)" (Tanımlama grubu): Desenin içinde tanımlama gruplarının oluşturulmasını sağlar.
 • "\p{...}" (Unicode özelliği): Belirli bir Unicode özelliğine sahip karakterlere eşleşir.
 • "\P{...}" (Unicode özelliği dışında): Belirli bir Unicode özelliğine sahip olmayan karakterlere eşleşir.
 • "(?R)" (Rekürsif desen): Kendini tekrar eden desenlerin eşleştirilmesi için kullanılır.

7. Sonuç

Bu makalede, C# programlama dilinde düzenli ifadelerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Düzenli ifadeleri kullanarak metin tabanlı arama, doğrulama ve değiştirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Düzenli ifadelerin temel kavramlarını, C# Regex sınıfını ve kullanımını öğrendik. Ayrıca veri doğrulama için düzenli ifadelerin nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek uygulama da gördük.

8. Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

1. Düzenli ifadelerde kaç metakarakter bulunur?

Düzenli ifadelerde toplamda 12 metakarakter bulunmaktadır.

2. C# Regex sınıfı hangi namespace içinde yer alır?

C# Regex sınıfı System.Text.RegularExpressions namespace'i içinde yer alır.

3. Düzenli ifadelerde gruplama ve alternatiflerin önemi nedir?

Gruplama ve alternatifler, daha karmaşık desenleri tanımlamak için kullanılır. Gruplama ile bir desen bir birim olarak ele alınır ve alternatiflerle birden fazla desen arasından seçim yapılabilir.

4. Düzenli ifadelerin performansını nasıl iyileştirebilirim?

Düzenli ifadelerin performansını iyileştirmek için düzenli ifadelerinizi optimize edebilir, RegexOptions.IgnoreCase seçeneğini kullanabilir ve düzenli ifadelerinizi ön işleme tabi tutabilirsiniz.

5. Düzenli ifadeleri hangi alanlarda kullanabilirim?

Düzenli ifadeler, metin işleme, veri doğrulama, veri analizi, metin sıralama ve dönüştürme gibi birçok alanda kullanılabilir. Özellikle metin tabanlı arama ve değiştirme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.