Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# directoryEntry Kullanımı 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

 

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber

C# directoryEntry Nedir?

C# (C sharp) modern bir programlama dilidir ve Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Bu dil, .NET Framework ve .NET Core gibi platformlarda uygulama geliştirmek için kullanılır. C# dilinin sunduğu zengin kütüphaneler ve özellikler sayesinde farklı alanlarda kullanımı oldukça yaygındır. Bu makalede, C# dilinde sıkça kullanılan ve birçok projede karşımıza çıkan "directoryEntry" konusunu ele alacağız.

C# içinde directoryEntry Anlamak

C# içinde "directoryEntry", Microsoft tarafından .NET Framework içinde Active Directory Domain Services (AD DS) yönetimi için sunulan bir sınıftır. DirectoryEntry, bir Active Directory ortamındaki bir nesneyi temsil eder ve bu nesne, genellikle bir dizindeki bir girişi ifade eder. Bir kullanıcı, grup, bilgisayar veya diğer dizin nesneleri, DirectoryEntry sınıfı aracılığıyla yönetilebilir.

DirectoryEntry, dizin nesnelerinin özelliklerini, izinlerini ve alt nesnelerini yönetme yeteneği sunar. Bu sınıf, C# uygulamaları tarafından Active Directory içinde veri ekleme, güncelleme, silme ve arama gibi işlemler yapmak için kullanılır.

DirectoryEntry Nesneleri Oluşturma

C# içinde DirectoryEntry nesneleri oluşturmak için birkaç yöntem vardır. DirectoryEntry sınıfı, birden fazla yapılandırıcıya sahiptir ve farklı parametreleri kabul eder. Bunlar arasında en yaygın kullanılanları şunlardır:

 1. Yapılandıcıyla Oluşturma: DirectoryEntry sınıfının yapıcılarından biri, nesneyi belirli bir dizin yoluna bağlamak için kullanılır.
csharp
DirectoryEntry directoryEntry = new DirectoryEntry("LDAP://CN=Kullanıcılar,DC=ornek,DC=com");
 1. Web.config Kullanarak Oluşturma: Web.config dosyasında yapılandırılan bir dizin yolunu kullanarak DirectoryEntry nesnesi oluşturmak mümkündür.
csharp
string directoryPath = ConfigurationManager.AppSettings["DirectoryPath"]; DirectoryEntry directoryEntry = new DirectoryEntry(directoryPath);
 1. Bağlantı Dizesi Kullanarak Oluşturma: LDAP bağlantı dizesini kullanarak da DirectoryEntry nesnesi oluşturmak mümkündür.
csharp
string ldapConnectionStr = "LDAP://servername/ou=Users,dc=example,dc=com"; DirectoryEntry directoryEntry = new DirectoryEntry(ldapConnectionStr, "username", "password");

DirectoryEntry nesnesini oluştururken, kullanılacak olan dizin yolunu ve gerekli kimlik bilgilerini sağlamak önemlidir. Bu, nesnenin doğru dizine bağlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

DirectoryEntry ile Dizin Nesnelerini Yönetme

DirectoryEntry sınıfı, dizin nesnelerini yönetmek için bir dizi yöntem sağlar. Bu yöntemler, nesnelerin özelliklerini değiştirmek, alt nesneler eklemek veya silmek gibi işlemleri gerçekleştirmeyi sağlar. Bazı temel yönetim işlemleri şunlardır:

 1. Özellikleri Değiştirme ve Okuma: DirectoryEntry ile bir nesnenin özelliklerini değiştirmek veya okumak mümkündür. Örneğin, kullanıcının adını veya e-posta adresini güncellemek için:
csharp
directoryEntry.Properties["displayName"].Value = "Yeni Ad"; directoryEntry.Properties["mail"].Value = "yeni@ornek.com"; directoryEntry.CommitChanges();
 1. Yeni Nesne Ekleme: DirectoryEntry sınıfı ile yeni dizin nesneleri eklemek mümkündür. Örneğin, yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için:
csharp
DirectoryEntry newUser = directoryEntry.Children.Add("CN=Yeni Kullanıcı", "user"); newUser.Properties["sAMAccountName"].Value = "yeni_kullanici"; newUser.Properties["userPrincipalName"].Value = "yeni_kullanici@ornek.com"; newUser.CommitChanges();
 1. Nesneleri Silme: DirectoryEntry sınıfı ile bir nesneyi silmek de mümkündür. Örneğin, belirli bir kullanıcı hesabını silmek için:
csharp
directoryEntry.Children.Remove("CN=Silinecek Kullanıcı"); directoryEntry.CommitChanges();

Bu yöntemlerle, C# uygulamaları Active Directory içindeki dizin nesnelerini etkili bir şekilde yönetebilir.

Dizin Nesneleriyle Etkileşim

DirectoryEntry sınıfı sayesinde dizin nesneleriyle etkileşimde bulunmak oldukça kolaydır. Dizin nesnelerine veri eklemek, mevcut verileri değiştirmek veya nesneleri aramak gibi işlemler yapmak için farklı yöntemler mevcuttur.

 1. Veri Ekleme ve Değiştirme: DirectoryEntry nesnesi, dizin nesnelerinin özelliklerine erişim sağlar. Bu sayede yeni veriler eklemek veya mevcut verileri değiştirmek mümkündür.
csharp
directoryEntry.Properties["displayName"].Value = "Yeni Ad"; directoryEntry.Properties["mail"].Value = "yeni@ornek.com"; directoryEntry.CommitChanges();
 1. Nesneleri Filtreleme ve Arama: DirectoryEntry nesnesi, dizin nesnelerini belirli kriterlere göre filtrelemek ve aramak için kullanılabilir.
csharp
DirectorySearcher searcher = new DirectorySearcher(directoryEntry); searcher.Filter = "(objectClass=user)"; SearchResultCollection results = searcher.FindAll(); foreach (SearchResult result in results) { // Sonuçları işle }

DirectoryEntry Güvenliği

DirectoryEntry sınıfı, Active Directory içindeki nesnelerin güvenliğini sağlamak için izinleri yönetmeyi sağlar. DirectoryEntry üzerinde bazı önemli izinler ve güvenlik ayarları şunlardır:

 1. Erişim Kontrol Listeleri (ACL'ler): DirectoryEntry nesnesi, nesne üzerindeki erişim izinlerini tanımlayan bir Erişim Kontrol Listesi (ACL) içerir. Bu ACL, nesnenin kimler tarafından görüntülenebileceğini, düzenlenebileceğini veya silinebileceğini belirler.

 2. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: DirectoryEntry, dizin nesnelerine erişirken kullanılacak kimlik bilgilerini ve yetkilendirmeyi yönetir. Kullanıcı adı ve şifre gibi kimlik bilgilerini sağlayarak erişim sağlanır.

Güvenlik, C# uygulamalarında Active Directory entegrasyonu sırasında özellikle dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Doğru izinler ve güvenlik ayarlarıyla, sadece yetkili kişilerin dizin nesnelerine erişmesi sağlanabilir.

C# directoryEntry Örnekleri

C# içinde DirectoryEntry sınıfı, birçok senaryoda kullanılabilir. İşte bazı örnekler:

 1. Kullanıcı Hesaplarını Yönetme: C# ile Active Directory içinde yeni kullanıcı hesapları oluşturmak, mevcut hesapları güncellemek veya silmek mümkündür.
csharp
// Yeni bir kullanıcı hesabı oluştur DirectoryEntry newUser = directoryEntry.Children.Add("CN=Yeni Kullanıcı", "user"); newUser.Properties["sAMAccountName"].Value = "yeni_kullanici"; newUser.CommitChanges(); // Kullanıcı adını ve şifresini ayarla newUser.Invoke("SetPassword", new object[] { "YeniSifre123" }); newUser.CommitChanges();
 1. Gruplar Oluşturma ve Üyelerini Yönetme: C# ile Active Directory içinde yeni gruplar oluşturmak ve üyelerini eklemek veya çıkarmak mümkündür.
csharp
// Yeni bir grup oluştur DirectoryEntry newGroup = directoryEntry.Children.Add("CN=Yeni Grup", "group"); newGroup.CommitChanges(); // Gruba üyeleri ekle newGroup.Invoke("Add", new object[] { new DirectoryEntry("LDAP://CN=Kullanıcı1,DC=ornek,DC=com").Path }); newGroup.Invoke("Add", new object[] { new DirectoryEntry("LDAP://CN=Kullanıcı2,DC=ornek,DC=com").Path }); newGroup.CommitChanges();

Bu örnekler, C# kullanarak Active Directory içindeki dizin nesnelerini nasıl etkili bir şekilde yönetebileceğinizi göstermektedir.

C# directoryEntry Bütün Özellikleri

 1. Name (Ad): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesinin adını temsil eder. Dizin içindeki nesnenin tam adını ifade eder. Örneğin, kullanıcı hesapları için "CN=John Doe,OU=Users,DC=example,DC=com" şeklinde bir ad olabilir. Bu ad, dizin hiyerarşisinde nesnenin tam konumunu belirtir.

 2. AuthenticationType (Kimlik Doğrulama Türü): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesinin bağlanmak için kullandığı kimlik doğrulama türünü belirtir. Dizinle etkileşime geçerken farklı kimlik doğrulama yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, LDAP veya Secure Sockets Layer (SSL) gibi farklı kimlik doğrulama yöntemleri bu özellikle belirtilebilir.

 • None: Hiçbir kimlik doğrulama yapmayacak şekilde kullanılır. İstemci tarafından kimlik doğrulama bilgileri sağlanmaz.
 • Secure: Güvenli kimlik doğrulama kullanılır. Kimlik doğrulama işlemi, güvenli bir bağlantı üzerinden (örn. SSL veya TLS) gerçekleştirilir.
 • SecureSocketLayer: Secure Sockets Layer (SSL) kullanarak kimlik doğrulama yapılır. Veri şifrelemesi ve güvenli bir bağlantı sağlar.
 • ReadonlyServer: Salt okunur modda sunucuyla bağlantı yapılır. Yalnızca okuma işlemleri için kullanılır, veriler değiştirilemez.
 • Anonymous: Anonim kimlik doğrulama kullanılır. Kimlik bilgileri sağlamadan, sınırlı erişimle oturum açmaya olanak tanır.
 • FastBind: Hızlı bağlantı yapmak için kullanılır. Dizinle daha hızlı bağlantı sağlar.
 • Signing: İmzalama kullanılarak kimlik doğrulama yapılır. Verilerin bütünlüğünü sağlar.
 • Sealing: Veri şifrelemesi kullanılarak kimlik doğrulama yapılır. Veriler şifrelenerek güvenli bir şekilde iletilir.
 • Delegation: Kimlik doğrulama bilgileri başka bir sunucuya aktarılabilir, bu sayede kimlik doğrulama zinciri oluşturulabilir.
 • ServerBind: Sunucu ile kimlik doğrulama yapılır. Sunucu kimlik doğrulama bilgileri kullanarak istemci ile iletişim kurar.
 1. GenerateMember (Üye Oluşturma): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesinin özellikle grup nesneleri için üye (member) öğeleri oluşturmak için kullanılır. Grup nesnelerine üyeler eklemek veya çıkarmak için bu özelliği kullanabiliriz. Üye oluşturma işlemlerini yönetmek ve gruplar arasında ilişki kurmak için kullanılır.

 2. Modifiers (Değiştiriciler): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesiyle ilişkili değiştiricileri temsil eder. Değiştiriciler, nesnenin özelliklerinde yapılan değişiklikleri gösterir. Yani, dizin nesnesinin özelliklerini değiştirmek veya güncellemek için kullanılan bir araçtır.


  • None: Hiçbir erişim düzenleyicisi uygulanmaz. Bu durumda, kontrol herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir.
  • Public: Kontrol, herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi genel hale gelir.Protected: Kontrol, yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca belirli sınıflar tarafından erişilebilir.
  • Internal: Kontrol, yalnızca aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.
  • Protected Internal: Kontrol, türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.

 3. Path (Dizin Yolu): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesinin bağlı olduğu dizin yolunu temsil eder. Örneğin, LDAP bağlantı dizesi bu özelliğin değeri olabilir. Bu yol, dizin nesnesinin konumunu belirtir ve Active Directory gibi dizin hizmetlerine erişim sağlar.

 4. UsePropertyCache (Özellik Önbelleğe Alma): Bu özellik, DirectoryEntry nesnesinin özellik değerlerini önbelleğe alıp almayacağını belirler. true olarak ayarlandığında, özellik değerleri önbelleğe alınır ve bir istemciden diğerine geçişlerde performansı artırabilir. Ancak, özellik değerleri değiştiğinde güncel olmayabilir, bu nedenle dikkatli kullanmak gerekir.

C# directoryEntry ile Active Directory Entegrasyonu

C# ile Active Directory entegrasyonu, C# uygulamalarının mevcut bir dizin yapısı üzerinde işlem yapmasına olanak tanır. DirectoryEntry sınıfı bu entegrasyonda anahtar bir rol oynar.

C# uygulamaları, Active Directory'den veri alabilir, kullanıcı hesapları yönetebilir, gruplar oluşturabilir ve güncelleyebilir. Ayrıca, dizinde yapılan değişiklikleri de takip edebilir ve doğrulama işlemlerinde kullanabilir.

DirectoryEntry sınıfı sayesinde C# uygulamaları, Active Directory'nin gücünden yararlanarak güvenli ve yönetilebilir uygulamalar geliştirebilir.

Alternatifler ve Benzer Sınıflar

C# içinde DirectoryEntry dışında, dizin nesneleriyle etkileşime geçmek için diğer sınıflar ve yöntemler de bulunmaktadır. Bu sınıflar, belirli senaryolarda daha uygun veya pratik olabilir.

 1. DirectorySearcher Sınıfı: Dizin nesnelerini filtreleme ve arama işlemleri için DirectorySearcher sınıfı kullanılabilir.

 2. PrincipalContext Sınıfı: Kullanıcı hesapları ve gruplar üzerinde işlem yapmak için PrincipalContext sınıfı kullanılabilir. Bu sınıf, daha yüksek seviyede yönetim sağlar.

 3. DirectoryEntry Oluşturucu Fonksiyonları: DirectoryEntry nesnelerini oluşturmak için farklı yapılandırıcı fonksiyonlar kullanılabilir.

Seçilecek olan sınıf veya yöntem, uygulamanın ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

C# directoryEntry Performans İpuçları

C# uygulamalarında DirectoryEntry sınıfını kullanırken performansı artırmak önemlidir, özellikle büyük dizinlerle çalışırken. Performansı artırmak için aşağıdaki ipuçlarını takip edebilirsiniz:

 1. Sorgu Optimizasyonu: Arama sorgularınızı optimize ederek sadece gereken verileri alın ve gereksiz verileri filtreleyin.

 2. Dönüşüm Yapmadan İşlem Yapın: DirectoryEntry sınıfı üzerinde yapılacak değişiklikleri, mümkün olduğunca az dönüşüm yaparak yapın.

 3. İşlemci Dostu Kodlama: Dizin nesneleriyle etkileşime geçerken işlemci dostu kodlama teknikleri kullanın.

 4. Cache Kullanımı: Sık kullanılan verileri önbelleğe alarak sorgu sürelerini azaltın.

Bu ipuçları, C# uygulamanızın performansını artırarak daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlayabilir.

Hatalar ve Hata Ayıklama

C# uygulamalarında DirectoryEntry kullanırken bazı hatalarla karşılaşmak mümkündür. Bu hataların altında yatan sebepleri anlamak ve hataları düzeltmek için hata ayıklama yapmak önemlidir.

Bazı yaygın hatalar ve bunları nasıl çözeceğiniz konusunda genel bir rehber:

 1. Null Referans Hataları: DirectoryEntry nesnesinin boş olması durumunda null referans hatası alabilirsiniz. Bunun için nesnenin null olmadığından emin olun.

 2. Yetki ve Kimlik Hataları: DirectoryEntry ile dizin nesnelerine erişmek için gerekli yetkilere sahip olmadığınızda veya geçersiz kimlik bilgileri kullanıldığında hatalar alabilirsiniz. Kimlik doğrulama işlemlerini ve izinleri kontrol edin.

 3. LDAP Bağlantı Hataları: LDAP bağlantı dizelerinin yanlış veya eksik olması durumunda bağlantı hataları alabilirsiniz. Bağlantı dizesini kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun.

Hata ayıklama, C# uygulamalarınızın performansını artırmak ve sorunları çözmek için önemli bir süreçtir. Geliştirme sürecinde hatalarla başa çıkabilmeniz için zaman ayırın.

C# directoryEntry için En İyi Uygulamalar

DirectoryEntry sınıfını kullanırken, daha temiz ve bakımı kolay kod yazmak için bazı en iyi uygulamaları takip edebilirsiniz:

 1. Kod Yeniden Kullanımı: Aynı işlemleri birden fazla yerde kullanacaksanız, bu işlemleri ayrı bir sınıfta veya yöntemde toplamak ve kodu yeniden kullanmak iyi bir uygulamadır.

 2. Hata Denetimi ve İstisna Yönetimi: Kodunuzda olası hataları ve istisnaları ele almak için uygun hata denetimi ve istisna yönetimi yapın.

 3. Temiz Kodlama: Kodunuzu anlaşılır ve okunması kolay şekilde yazın. Değişken, sınıf ve yöntem adlarını anlamlı ve açıklayıcı olacak şekilde seçin.

 4. Performans ve Bellek Yönetimi: Kodunuzun performansını ve bellek kullanımını göz önünde bulundurun. Performansı artıracak ve gereksiz bellek tüketimini önleyecek şekilde kod yazmaya özen gösterin.

 5. Güvenlik Kontrolleri: Kullanıcı girişleri ve dizin nesneleriyle yapılan işlemler için güvenlik kontrolleri ekleyin. Kimlik doğrulama işlemlerini doğrulayın ve izinleri dikkatli bir şekilde ayarlayın.

En iyi uygulamaları takip ederek, kodunuzun kalitesini artırabilir ve daha sağlam bir C# uygulaması geliştirebilirsiniz.

C# directoryEntry ile Güvenlik İpuçları

C# ile Active Directory entegrasyonu sırasında güvenlik, büyük önem taşır. Dizin nesnelerine erişim ve yönetim yetkilerini doğru şekilde ayarlamak, güvenlik açıklarını önlemek için önemlidir.

İşte C# directoryEntry kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı güvenlik ipuçları:

 1. Yetki Yönetimi: Uygulamanızın ihtiyacı olan en düşük düzeyde yetkileri sağlayın. Gerekmedikçe tüm dizin nesnelerine erişim izni vermekten kaçının.

 2. Güvenli Kimlik Doğrulama: Kullanıcı adları ve şifreleri saklama ve işleme işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirin. Şifreleri şifrelenmiş bir şekilde depolamak ve aktarmak önemlidir.

 3. Giriş Denetimleri: Kullanıcı girişlerini dikkatli bir şekilde denetleyin ve geçerli bir formatta olduğunu doğrulayın. Veri girişleriyle yapılan saldırılara karşı korunmak için giriş denetimleri ekleyin.

 4. Ayrıcalıklı İşlemler: Dizin nesnelerini yöneten kritik işlemleri ayrıcalıklı bir kullanıcı hesabı kullanarak gerçekleştirin ve bu hesabın yetkilerini en aza indirin.

 5. Güvenli Bağlantı Dizeleri: Bağlantı dizelerini saklamak için güvenli bir yöntem kullanın. Özel bilgileri doğrudan kod içinde saklamaktan kaçının.

Güvenlik, C# uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir unsurdur ve doğru güvenlik önlemlerini alarak uygulamanızı güvence altına alabilirsiniz.

Gelecekteki Gelişmeler

C# directoryEntry gibi sınıflar, .NET ekosisteminde sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Gelecekteki .NET sürümleri ve geliştirmeler, C# dilinde directoryEntry'yi daha da kullanışlı ve güçlü kılabilir.

Birçok geliştirici ve topluluk, C# içinde dizin yönetimini kolaylaştırmak için yeni kütüphaneler ve araçlar üzerinde çalışmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde, C# uygulamaları daha etkili ve verimli bir şekilde Active Directory'yi kullanmaya devam edecek.

Sonuç

C# directoryEntry, Active Directory Domain Services içindeki dizin nesnelerini yönetmek için kullanılan önemli bir sınıftır. C# ile Active Directory entegrasyonu, kullanıcı hesaplarını yönetme, gruplar oluşturma ve dizin nesneleriyle etkileşim kurma gibi işlemleri mümkün kılar.

Bu makalede, C# directoryEntry'nin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve yaygın senaryolarda nasıl uygulandığını öğrendiniz. DirectoryEntry sınıfı sayesinde C# uygulamalarınızı daha güçlü ve yönetilebilir hale getirebilirsiniz.

C# directoryEntry, Active Directory entegrasyonu için güçlü bir araçtır ve doğru şekilde kullanıldığında güvenli ve etkili bir şekilde dizin nesnelerini yönetmenize olanak tanır.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. C# directoryEntry'nin Alternatifi Var mı?

Evet, C# directoryEntry'nin alternatifleri bulunmaktadır. PrincipalContext sınıfı, kullanıcı hesaplarını ve grupları yönetmek için kullanışlı bir alternatif olabilir. Ayrıca, DirectorySearcher sınıfı, dizin nesnelerini filtrelemek ve aramak için tercih edilebilir.

 1. C# directoryEntry Güvenlik Nasıl Sağlanır?

C# directoryEntry kullanırken güvenlik için yetki yönetimine dikkat etmek önemlidir. Uygulamanızın ihtiyacı olan minimum yetkileri sağlamak ve kimlik doğrulama işlemlerini güvenli bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Giriş denetimleri ve güvenli bağlantı dizeleri kullanmak da güvenlik açısından önemlidir.

 1. C# directoryEntry ile Active Directory'ye Nasıl Bağlanırım?

C# ile Active Directory'ye bağlanmak için DirectoryEntry sınıfını kullanabilirsiniz. Bağlantı dizesini, kullanıcı adını ve şifreyi doğru bir şekilde sağlayarak Active Directory'ye erişim sağlayabilirsiniz.

 1. C# directoryEntry Hangi .NET Sürümlerinde Kullanılabilir?

C# directoryEntry, .NET Framework ve .NET Core gibi .NET sürümlerinde kullanılabilir. Bu sınıf, Active Directory Domain Services ile çalışan dizin nesnelerini yönetmek için kullanılır.

 1. C# directoryEntry Performansını Artırmak İçin Ne Yapabilirim?

C# directoryEntry'nin performansını artırmak için sorgu optimizasyonları yapabilir, dönüşümleri azaltabilir ve işlemci dostu kodlama tekniklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, veri önbelleğe alma ve cache kullanımı performansı artırmak için etkili yöntemlerdir.

Bu sıkça sorulan sorular bölümünde, C# directoryEntry hakkındaki yaygın soruları yanıtladık. Eğer başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. C# directoryEntry'nin kapsamlı ve güçlü bir araç olduğunu unutmayın ve doğru kullanımı sayesinde Active Directory entegrasyonunu daha kolay ve etkili bir hale getirebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.