Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Dilinin Temel konuları

  


C# Dilinin Temel Konuları

C# dilinin temel konuları şunlardır:

 • Değişkenler ve tip verileri: C#'da kullanılan değişkenlerin türleri ve nasıl tanımlanacağı. 

 • Operatörler ve matematiksel işlemler: C#'da kullanılan aritmetik, atama, karşılaştırma ve mantıksal operatörler.

 • Kontrol yapıları: C#'da kullanılan if, switch, for, while ve do-while döngüleri. 

 • Diziler ve koleksiyonlar: C#'da kullanılan diziler ve koleksiyonların nasıl tanımlanacağı ve kullanılacağı.

 • Metodlar ve fonksiyonlar: C#'da nasıl metod ve fonksiyonlar tanımlanacağı ve kullanılacağı.

 • Sınıflar ve nesneler: C#'da nasıl sınıf ve nesne tanımlanacağı ve kullanılacağı. 

 • Exception Handling: C#'da nasıl hata yönetimi yapılacağı ve Exception Handling kullanımı. 

 • Namespace ve using: C#'da nasıl Namespace ve using kullanılacağı.

 • Giriş/Çıkış (I/O) işlemleri: C#'da nasıl dosya ve konsol giriş/çıkış işlemleri yapılacağı.

 • Delegeler ve eventler: C#'da nasıl Delegate ve Event kullanımı.

Değişkenler ve tip verileri:

Değişkenler, programlama dillerinde kullanılan verileri saklamak için kullanılan yerlere denir. Değişkenler, bir değer atanmadan önce tanımlanmalıdır. C# dilinde değişken tanımlamak için "tür" ve "değişken adı" kullanılır. Örneğin;

int sayi;

Bu kod, "sayi" adında bir "int" (integer) türünde bir değişken tanımlar.

 C# dilinde, değişkenler için kullanabileceğiniz bazı temel veri tipleri şunlardır:

 1. int: Tam sayılar için kullanılır. Örnek: int sayi = 5;

 2. float: Ondalıklı sayılar için kullanılır. Örnek: float ondalikliSayi = 3.14f;

 3. double: Daha büyük ondalıklı sayılar için kullanılır. Örnek: 

 4. double buyukOndalikliSayi = 3.14159265359; 

 5. char: Tek karakter için kullanılır. Örnek: char karakter = 'A';

 6. bool: Mantıksal değerler için kullanılır (true veya false). Örnek: bool dogruMu = true;

 7. string: Metin dizileri için kullanılır. Örnek: string metin = "Merhaba Dünya"; 
  Bu veri tipleri sadece C#'da kullanabileceğiniz veri tipleri değildir, ayrıca struct, enum, class gibi veri tipleri de kullanabilirsiniz.

  Değişkenleri tanımlarken ayrıca değer atama işlemi yapabilirsiniz. Örneğin;

    int sayi = 5;

 Bu kod, "sayi" adında bir "int" türünde bir değişken tanımlar ve değer olarak "5" atar. Değişkenler, program içerisinde değiştirilebilir. 

Örneğin;

int sayi = 5;

sayi = 10;

Operatörler ve Matematik işlemler:

C# dilinde kullanabileceğiniz bazı temel matematiksel operatörler şunlardır:

 1. Toplama (+): İki sayıyı toplar. Örnek: int sonuc = 3 + 5; // sonuc = 8

 2. Çıkarma (-): İki sayının farkını verir. Örnek: int sonuc = 8 - 5; // sonuc = 3

 3. Çarpma (*): İki sayıyı çarpar. Örnek: int sonuc = 3 * 5; // sonuc = 15

 4. Bölme (/): İki sayıyı böler. Örnek: int sonuc = 15 / 3; // sonuc = 5

 5. Mod (%) : İki sayının bölümünden kalanı verir. Örnek: int sonuc = 15 % 3; // sonuc = 0

 6. Artırma (++) : Değişkenin değerini 1 arttırır. Örnek: int sayi = 5; sayi++; // sayi = 6

 7. Azaltma (--) : Değişkenin değerini 1 azaltır. Örnek: int sayi = 5; sayi--; // sayi = 4

 8. Atama (=) : Değişkene bir değer atar. Örnek: int sayi = 5;

Bu operatörler sadece matematiksel işlemler için kullanılmazlar. Örneğin;

 1. Kendiyle eşitliği kontrol etmek için == kullanabilirsiniz. Örneğin: if(a==b)

 2. Kendiyle eşit olmamasını kontrol etmek için != kullanabilirsiniz. Örneğin: if(a!=b)

 3. Küçüktür/Büyüktür : <,>

 4. Küçük Eşittir/Büyük Eşittir : <=, >=

 5. Ve (&&) : Eğer iki koşul da doğru ise true döner

 6. Veya (||) : Eğer iki koşul da yanlış ise false döner

Bitwise operatörler, bir değişkenin içindeki bitler üzerinde işlem yapmaya yarayan operatörlerdir. C# dilinde kullanabileceğiniz bazı bitwise operatörler şunlardır:

 1. AND (&): İki sayının bitleri arasında AND işlemi yapar. Örnek: 5 & 3 (0101 & 0011) = 1 (0001)

 2. OR (|): İki sayının bitleri arasında OR işlemi yapar. Örnek: 5 | 3 (0101 | 0011) = 7 (0111)

 3. XOR (^): İki sayının bitleri arasında XOR işlemi yapar. Örnek: 5 ^ 3 (0101 ^ 0011) = 6 (0110)

 4. NOT (~): Bir sayının tüm bitlerinin değerini tersine çevirir. Örnek: ~5 = -6 (11111010)

 5. Left Shift (<<) : Bir sayının bitlerini belirli bir sayıda sola kaydırır.
  Örnek: 5 ​1​ 2 = 1 (00000001)

Bitwise operatörler genellikle bit düzeyinde işlemler yapmak istediğinizde kullanılır. Örneğin, bir sayının bitlerinde hangi bitlerin açık olduğunu veya kapalı olduğunu kontrol etmek, bir sayının belirli bir bitinin değerini değiştirmek gibi işlemleri yapmak için kullanılabilir.

Kontrol Yapıları:

C# dilinde, kontrol yapıları kodunuzda belirli koşullar altında farklı davranışları gerçekleştirmek için kullanılır. Aşağıda, C# dilinde kullanabileceğiniz bazı temel kontrol yapılarının açıklamaları verilmiştir:

 1. if-else: Eğer belirtilen koşul true ise, if bloğu içindeki kodlar çalıştırılır, aksi halde else bloğu içindeki kodlar çalıştırılır. Örnek olarak:
int x = 5;
if (x > 0)
{
    Console.WriteLine("x is positive");
}
else
{
    Console.WriteLine("x is non-positive");
}
 1. switch-case: Belirtilen değişkenin değerine göre, farklı case bloğları içindeki kodlar çalıştırılır. Örnek olarak:
int day = 3;
switch (day)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("Monday");
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine("Tuesday");
        break;
    case 3:
        Console.WriteLine("Wednesday");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Invalid day");
        break;
}

 1. for: Belirtilen koşullar altında, belirtilen kod bloğunun belirli bir sayıda kez çalıştırılmasını sağlar. Örnek olarak:
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
 1. while: Belirtilen koşul true olduğu sürece, belirtilen kod bloğunun tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlar. Örnek olarak:
int x = 5; while (x > 0) { Console.WriteLine(x); x--; }

 1. do-while: Belirtilen kod bloğu en az bir kez çalıştırılır ve belirtilen koşul true olduğu sürece tekrar çalıştırılır. Örnek olarak:

int x = 5;
do
{
    Console.WriteLine(x);
    x--;
} while (x > 0);

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.