Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Nedir? - C# (C Sharp) Programlama Dili Hakkında Bilgi

 

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber


C# Nedir?

Giriş

C# (C Sharp), Microsoft tarafından geliştirilen, modern, nesne tabanlı bir programlama dilidir. C#'ın kullanıcı dostu sözdizimi ve zengin kütüphane desteği sayesinde, yazılımcılar tarafından tercih edilen güçlü bir dil haline gelmiştir. Bu makalede, C# dilinin temellerinden başlayarak, sınıflar ve nesneler, arayüzler, hata yönetimi, veri saklama, grafik ve GUI programlama, çoklu iş parçacıklı programlama, web ve mobil uygulama geliştirme gibi konuları ele alacağız. Başlamadan önce, C#'ın nasıl ortaya çıktığına ve nerelerde kullanıldığına göz atalım.

C# Nedir?

C#, 2000 yılında Anders Hejlsberg liderliğindeki Microsoft ekibi tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. Adını, müzik notasyonunda 'do diyez' sembolü olan C# notasından alır. Amacı, Microsoft platformlarında çalışan uygulamalar için güvenli, kolay kullanılabilir ve yüksek performanslı bir dil oluşturmaktır. C# dili, .NET Framework'ün temel bileşenlerinden biridir ve Windows uygulamalarından web ve mobil uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

C#'ın Özellikleri

C#, birçok özellik içeren modern bir programlama dilidir:

 1. Nesne Tabanlı: C#, nesne tabanlı programlama (NTP) prensiplerine dayanır, bu da kodun daha düzenli ve esnek olmasını sağlar.

 2. Tipli Bir Dil: C#, değişkenlerin veri tipleri açıkça belirtilir, bu sayede hataların önüne geçilir ve daha güvenli kod yazmak mümkün olur.

 3. Garbage Collection: Bellek yönetimi C# tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir, bu sayede programcılar bellekle ilgili endişelere odaklanmak zorunda kalmadan kod yazabilirler.

 4. Geniş Kütüphane Desteği: C#, .NET Framework'ün sağladığı geniş kütüphane desteği sayesinde geliştiriciler sık kullanılan işlevleri kolayca uygulayabilirler.

C# Tarihçesi

C# dilinin kökenleri, Java dilinin popülaritesiyle açıklanabilir. Java, platform bağımsız bir dil olarak önemli bir başarıya ulaşınca Microsoft da kendi platform bağımsız dili olan C#'ı oluşturma kararı aldı. Böylece Microsoft, Java dilinin popülaritesinden pay almayı hedeflemiş oldu. Başlangıçta Visual J++ adıyla geliştirilen C#, daha sonra farklı tasarım kararlarıyla geliştirilerek günümüzdeki halini aldı. C#'ın hızla yayılması ve gelişmesi, Microsoft'un .NET Framework ve Mono projeleriyle de büyük ölçüde desteklenmiştir.

C# Nerelerde Kullanılır?

C# dilinin geniş bir uygulama alanı vardır ve çeşitli platformlarda kullanılabilir:

 • Windows Uygulama Geliştirme: C#, Windows masaüstü uygulamalarının geliştirilmesinde sıkça tercih edilen bir dildir.

 • Web Uygulama Geliştirme: ASP.NET Core ile C# kullanarak güçlü ve ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturulabilir.

 • Oyun Geliştirme: Unity oyun motoru, C# dilini destekleyerek oyun geliştiricilerinin tercih ettiği bir platformdur.

 • Veri Analizi ve Yapay Zeka: C#, veri analizi ve yapay zeka uygulamalarında kullanılmaktadır.

 • Mobil Uygulama Geliştirme: Xamarin platformu sayesinde C#, Android ve iOS gibi mobil platformlarda uygulama geliştirmek mümkündür.

C#'ın bu geniş uygulama yelpazesi, yazılımcılar için popüler bir dil haline gelmesini sağlamıştır. Şimdi, C#'ın temel yapılarına ve dilin kullanımına daha detaylı bir bakış atalım.

C# Dilinin Temelleri

C# dilini anlamak için temel yapıları ve sözdizimini bilmek önemlidir.

Sözdizimi ve Temel Yapılar

C#'ın sözdizimi, C ve C++ dillerine benzerlik gösterir. Her C# programı bir Main metoduyla başlar. Bu metod, programın giriş noktasıdır ve program buradan çalışmaya başlar. Aşağıda basit bir C# programının yapısı gösterilmiştir:

csharp
using System; class Program { static void Main() { // Program kodları buraya yazılır. Console.WriteLine("Merhaba, Dünya!"); } }

Yukarıdaki örnek, konsola "Merhaba, Dünya!" yazan basit bir C# programıdır. Kodları incelediğimizde using System; ifadesinin, Console.WriteLine metodunu kullanabilmek için System ad alanını içe aktardığını görürüz.

Değişkenler ve Veri Tipleri

C# dilinde değişkenler, bir değeri saklamak için kullanılan adlandırılmış bellek alanlarıdır. Bir değişken tanımlandığında, içine saklanacak verinin türü belirtilmelidir. C#'da sık kullanılan bazı veri tipleri şunlardır:

 • int: Tam sayıları temsil eder. Örneğin: int age = 25;

 • double: Ondalıklı sayıları temsil eder. Örneğin: double pi = 3.14;

 • bool: Mantıksal değerleri temsil eder. true veya false değerini alabilir. Örneğin: bool isAlive = true;

Operatörler ve İfadeler

C# dilinde, aritmetik, karşılaştırma ve mantıksal gibi çeşitli operatörler bulunur. Bu operatörlerle ifadeler oluşturabiliriz. Örneğin:

csharp
int x = 10; int y = 5; int toplam = x + y; // toplam = 15 int fark = x - y; // fark = 5 int carpim = x * y; // carpim = 50 int bolum = x / y; // bolum = 2 bool esitMi = (x == y); // esitMi = false

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları, programın akışını belirlemek için kullanılır. C# dilinde sık kullanılan kontrol yapıları şunlardır:

Karar Verme Yapıları (if, else if, else)

csharp
int age = 18; if (age < 18) { Console.WriteLine("Ehliyet alamazsınız."); } else if (age == 18) { Console.WriteLine("Ehliyet için yaşınız uygundur."); } else { Console.WriteLine("Ehliyet alabilirsiniz."); }

Döngü Yapıları (for, while, do while)

csharp
for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine("Döngü çalışıyor. İterasyon: " + i); } int counter = 0; while (counter < 5) { Console.WriteLine("While döngüsü çalışıyor. İterasyon: " + counter); counter++; } int doWhileCounter = 0; do { Console.WriteLine("Do-While döngüsü çalışıyor. İterasyon: " + doWhileCounter); doWhileCounter++; } while (doWhileCounter < 5);

Switch-Case Yapısı

csharp
string color = "kırmızı"; switch (color) { case "mavi": Console.WriteLine("Renk mavi."); break; case "kırmızı": Console.WriteLine("Renk kırmızı."); break; case "yeşil": Console.WriteLine("Renk yeşil."); break; default: Console.WriteLine("Geçersiz renk."); break; }

Metodlar ve Fonksiyonlar

Metodlar, programda tekrar eden kod bloklarını düzenlemek ve daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. C# dilinde birçok önceden tanımlanmış metod bulunur ve aynı zamanda kendi metodlarınızı da oluşturabilirsiniz.

Metod Nedir?

Metodlar, belirli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. Belirli bir işlemi birden fazla kez yapmak gerektiğinde, aynı kodları defalarca yazmak yerine bu kodları bir metoda taşıyabilir ve metodu her seferinde çağırarak işlemi gerçekleştirebiliriz.

Metod Tanımlama ve Çağırma

csharp
// Metod tanımlama void MerhabaDe() { Console.WriteLine("Merhaba!"); } // Metodu çağırma MerhabaDe();

Parametreler ve Dönüş Değerleri

Metodlar, parametreler alabilir ve dönüş değeri verebilir. Parametreler, metodun içine dışarıdan bilgi aktarmamızı sağlar, dönüş değerleri ise metodun sonucunu dışarıya iletmemize olanak tanır.

csharp
// Parametre alan ve dönüş değeri olmayan metod void ToplaVeYaz(int a, int b) { int toplam = a + b; Console.WriteLine("Toplam: " + toplam); } // Parametre almayan ve dönüş değeri olan metod int KareAl(int sayi) { int kare = sayi * sayi; return kare; } // Metodları çağırma ToplaVeYaz(5, 10); // Çıktı: Toplam: 15 int sonuc = KareAl(4); // sonuc = 16

Rekürsif Metodlar

Rekürsif metodlar, bir işlemin kendisi içinde yinelemeli olarak çağrılmasıdır. Bu şekilde, tekrarlı işlemleri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek mümkün olur.

csharp
int Faktoriyel(int n) { if (n == 0) return 1; else return n * Faktoriyel(n - 1); } // Metodu çağırma int faktoriyelSonucu = Faktoriyel(5); // faktoriyelSonucu = 120

Sınıflar ve Nesneler

C# dilinin temelinde, nesne tabanlı programlama (NTP) yaklaşımı yatar. Bu yaklaşım, kodları daha düzenli ve esnek hale getirerek yazılımı daha kolay yönetilebilir hale getirir. C# dilinde nesne tabanlı programlama, sınıflar ve nesneler kavramlarıyla gerçekleştirilir.

Nesne Tabanlı Programlama (NTP) Nedir?

Nesne tabanlı programlama, bir programın parçalarını (nesneleri) bir araya getirerek yazılımın tasarımını ve geliştirilmesini kolaylaştıran bir programlama yaklaşımıdır. NTP, nesnelerin özellikleri (veri alanları) ve davranışları (metodları) üzerinde çalışmamıza olanak tanır.

Sınıf ve Nesne Kavramları

Sınıflar, nesnelerin temel tasarım şablonlarıdır. Bir sınıf, nesnelerin özelliklerini ve davranışlarını içeren bir yapıdır. Nesneler ise sınıflardan türetilen örneklerdir ve sınıfların özelliklerini taşıyan gerçek varlıklardır.

Örnek bir sınıf tanımı:

csharp
class Ogrenci { // Sınıfın veri alanları (özellikler) public string Ad; public int Yas; public string Bolum; // Sınıfın metodu public void SelamVer() { Console.WriteLine("Merhaba! Ben " + Ad + ", " + Yas + " yaşındayım ve " + Bolum + " bölümünde okuyorum."); } } // Sınıftan nesne oluşturma Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci(); ogrenci1.Ad = "Ahmet"; ogrenci1.Yas = 20; ogrenci1.Bolum = "Bilgisayar Mühendisliği"; ogrenci1.SelamVer(); // Çıktı: Merhaba! Ben Ahmet, 20 yaşındayım ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum.

Constructor ve Destructor Metodları

C# dilinde her sınıfın, nesne oluşturulurken veya yok edilirken çalışan özel metotları vardır. Bunlar, sınıfın yapısını oluşturmak veya sınıfın bellekten silinmesi gerektiğinde yapılması gereken işlemleri belirlemek için kullanılır.

Constructor (Yapıcı Metot):

csharp
class Araba { public string Marka; public string Model; // Constructor (Yapıcı metot) public Araba(string marka, string model) { Marka = marka; Model = model; Console.WriteLine("Yeni bir araba oluşturuldu: " + Marka + " " + Model); } public void Calistir() { Console.WriteLine(Marka + " " + Model + " çalıştırıldı."); } } // Constructor'ı kullanarak nesne oluşturma Araba araba1 = new Araba("Ford", "Focus"); // Çıktı: Yeni bir araba oluşturuldu: Ford Focus araba1.Calistir(); // Çıktı: Ford Focus çalıştırıldı.

Destructor (Yıkıcı Metot):

csharp
class Araba { public string Marka; public string Model; // Constructor (Yapıcı metot) public Araba(string marka, string model) { Marka = marka; Model = model; Console.WriteLine("Yeni bir araba oluşturuldu: " + Marka + " " + Model); } public void Calistir() { Console.WriteLine(Marka + " " + Model + " çalıştırıldı."); } // Destructor (Yıkıcı metot) ~Araba() { Console.WriteLine(Marka + " " + Model + " bellekten silindi."); } } // Constructor'ı kullanarak nesne oluşturma Araba araba1 = new Araba("Ford", "Focus"); // Çıktı: Yeni bir araba oluşturuldu: Ford Focus araba1.Calistir(); // Çıktı: Ford Focus çalıştırıldı. // Nesneyi bellekten silme araba1 = null; // Çıktı: Ford Focus bellekten silindi. GC.Collect(); // Garbage Collector'ı (Çöp Toplayıcı) çağırarak nesneleri bellekten silme işlemini gerçekleştirir.

Miras Alma (Inheritance)

C# dilinde miras alma, bir sınıfın başka bir sınıftan tüm özelliklerini ve davranışlarını devralması anlamına gelir. Miras alma sayesinde sınıflar arasında hiyerarşi oluşturarak kodun tekrarını önleriz ve kodu daha düzenli ve anlaşılır hale getiririz.

csharp
// Ana sınıf (Base Class) class Arac { public string Marka; public string Model; public void Sur() { Console.WriteLine(Marka + " " + Model + " sürülüyor."); } } // Türetilmiş sınıf (Derived Class) class Araba : Arac { public int Yil; public void Calistir() { Console.WriteLine(Marka + " " + Model + " çalıştırıldı."); } } // Türetilmiş sınıfı kullanarak nesne oluşturma Araba araba1 = new Araba(); araba1.Marka = "Ford"; araba1.Model = "Focus"; araba1.Yil = 2022; araba1.Sur(); // Çıktı: Ford Focus sürülüyor. araba1.Calistir(); // Çıktı: Ford Focus çalıştırıldı.

Arayüzler ve Soyut Sınıflar

C# dilinde arayüzler, bir sınıfın belirli bir davranış kümesini (metodları) taşıyan bir sözleşme olarak tanımlanmasını sağlar. Soyut sınıflar ise soyut metodlar içerebilen ve türetilen sınıflar tarafından uygulanan temel sınıflardır.

Arayüzler (Interfaces)

csharp
interface ITasit { void Sur(); void Dur(); } class Araba : ITasit { public void Sur() { Console.WriteLine("Araba sürülüyor."); } public void Dur() { Console.WriteLine("Araba durdu."); } } class Bisiklet : ITasit { public void Sur() { Console.WriteLine("Bisiklet sürülüyor."); } public void Dur() { Console.WriteLine("Bisiklet durdu."); } } // Nesneleri kullanma Araba araba1 = new Araba(); Bisiklet bisiklet1 = new Bisiklet(); araba1.Sur(); // Çıktı: Araba sürülüyor. araba1.Dur(); // Çıktı: Araba durdu. bisiklet1.Sur(); // Çıktı: Bisiklet sürülüyor. bisiklet1.Dur(); // Çıktı: Bisiklet durdu.

Soyut Sınıflar (Abstract Classes)

csharp
abstract class Sekil { public abstract double AlanHesapla(); public void BilgiVer() { Console.WriteLine("Bu bir şekildir."); } } class Dikdortgen : Sekil { public double Uzunluk; public double Genislik; public override double AlanHesapla() { return Uzunluk * Genislik; } } class Daire : Sekil { public double YariCap; public override double AlanHesapla() { return Math.PI * Math.Pow(YariCap, 2); } } // Nesneleri kullanma Dikdortgen dikdortgen1 = new Dikdortgen(); dikdortgen1.Uzunluk = 5; dikdortgen1.Genislik = 3; Console.WriteLine("Dikdörtgenin Alanı: " + dikdortgen1.AlanHesapla()); // Çıktı: Dikdörtgenin Alanı: 15 Daire daire1 = new Daire(); daire1.YariCap = 4; Console.WriteLine("Dairenin Alanı: " + daire1.AlanHesapla()); // Çıktı: Dairenin Alanı: 50.26548245743669

Hata Yönetimi

Programlar çalışırken hatalar oluşabilir. C# dilinde hata yönetimi için try-catch blokları kullanılır. Bu sayede programın çökmesi önlenir ve hata mesajları kullanıcıya daha anlaşılır bir şekilde gösterilir.

İstisnalar ve Try-Catch Blokları

csharp
try { int a = 10; int b = 0; int sonuc = a / b; // Sıfıra bölme hatası oluşur } catch (Exception ex) { Console.WriteLine("Hata Oluştu: " + ex.Message); }

Özel İstisnalar Oluşturma

Ayrıca, kendi özel istisnalarınızı oluşturarak hata yönetimini daha özelleştirebilirsiniz.

csharp
class CustomException : Exception { public CustomException(string message) : base(message) { } } try { int yas = 150; if (yas > 100) { throw new CustomException("Yaş değeri geçersiz."); } } catch (CustomException ex) { Console.WriteLine("Hata Oluştu: " + ex.Message); }

Veri Saklama ve Dosya İşlemleri

C# dilinde verileri geçici olarak veya kalıcı olarak saklamak için farklı veri saklama yöntemleri kullanılır. Ayrıca, dosya işlemleri sayesinde verileri dosyalarda okuma ve yazma işlemleri yapabiliriz.

Veri Saklama Yöntemleri (List, Array, Dictionary)

csharp
// Liste oluşturma List<int> sayilar = new List<int>(); sayilar.Add(5); sayilar.Add(10); sayilar.Add(15); // Dizi oluşturma int[] dizi = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }; // Sözlük oluşturma Dictionary<string, string> sozluk = new Dictionary<string, string>(); sozluk.Add("kitap", "book"); sozluk.Add("masa", "table"); // Veri okuma ve yazma Console.WriteLine(sayilar[0]); // Çıktı: 5 Console.WriteLine(dizi[2]); // Çıktı: 3 Console.WriteLine(sozluk["kitap"]); // Çıktı: book

Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri

csharp
using System.IO; // Dosyaya yazma string dosyaYolu = "veriler.txt"; string veri = "Bu bir deneme verisidir."; File.WriteAllText(dosyaYolu, veri); // Dosyadan okuma string okunanVeri = File.ReadAllText(dosyaYolu); Console.WriteLine(okunanVeri); // Çıktı: Bu bir deneme verisidir.

C# ile Grafik ve GUI Programlama

C# dilinde grafik ve GUI (Grafiksel Kullanıcı Arayüzü) programlama için birçok kütüphane ve çerçeve bulunur. Windows Forms ve WPF (Windows Presentation Foundation), C# ile masaüstü uygulamaları geliştirmek için sıkça kullanılan araçlardandır.

Windows Forms Uygulamaları

csharp
using System.Windows.Forms; class Program { static void Main() { Application.Run(new Form1()); } } class Form1 : Form { public Form1() { this.Text = "Merhaba Form!"; this.Size = new Size(300, 200); Button button = new Button(); button.Text = "Tıkla"; button.Click += new EventHandler(Button_Click); this.Controls.Add(button); } void Button_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Merhaba, Dünya!"); } }

Grafik ve Çizim İşlemleri

csharp
using System.Drawing; using System.Windows.Forms; class Form1 : Form { public Form1() { this.Text = "Grafik ve Çizim"; // Grafik çizme this.Paint += new PaintEventHandler(Form1_Paint); } private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { Graphics g = e.Graphics; Pen kalem = new Pen(Color.Red, 2); g.DrawLine(kalem, 20, 20, 200, 100); g.DrawRectangle(kalem, 50, 50, 100, 80); g.DrawEllipse(kalem, 150, 100, 80, 80); kalem.Dispose(); } }

Çoklu İş Parçacıklı Programlama (Multithreading)

C# dilinde çoklu iş parçacıklı programlama (multithreading) sayesinde aynı anda birden fazla işi eş zamanlı olarak gerçekleştirebiliriz. Böylece uzun süren işlemleri ana programın performansını etkilemeden arka planda yürütebiliriz.

Thread Nedir?

Thread, bir programın çalışma sürecindeki en küçük parçalardan biridir ve kendi içerisinde iş parçacığı (thread) oluşturur.

csharp
using System.Threading; class Program { static void Main() { Thread thread1 = new Thread(new ThreadStart(Islem1)); Thread thread2 = new Thread(new ThreadStart(Islem2)); thread1.Start(); thread2.Start(); thread1.Join(); thread2.Join(); Console.WriteLine("Ana program sonlandı."); } static void Islem1() { for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine("İşlem 1 çalışıyor... İterasyon: " + i); Thread.Sleep(1000); // 1 saniye bekle } } static void Islem2() { for (int i = 0; i < 5; i++) { Console.WriteLine("İşlem 2 çalışıyor... İterasyon: " + i); Thread.Sleep(2000); // 2 saniye bekle } } }

Linq ve Veritabanı İşlemleri

Linq (Language Integrated Query), C# dilinde verilerle sorgulama yapmak için kullanılan entegre bir dil yapısıdır. Linq sayesinde verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde sorgulayabilir ve işleyebiliriz. Ayrıca, C# dilinde veritabanı işlemleri için de birçok veritabanı yönetim sistemiyle uyumlu kütüphaneler bulunur.

Linq Nedir?

Linq, dilin içerisine yerleştirilen sorgu yapılarıdır ve koleksiyonlardaki verilere sorgulama yapmak için kullanılır.

csharp
using System.Linq; class Program { static void Main() { int[] sayilar = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; // Linq sorgusu ile çift sayıları filtreleme var ciftSayilar = from sayi in sayilar where sayi % 2 == 0 select sayi; foreach (var sayi in ciftSayilar) { Console.WriteLine(sayi); // Çıktı: 2 4 6 8 10 } } }

Veritabanı Bağlantısı ve CRUD İşlemleri

C# dilinde veritabanı işlemleri için ADO.NET kullanılır. ADO.NET, .NET Framework'ün bir parçasıdır ve çeşitli veritabanı yönetim sistemleriyle uyumlu çalışır. ADO.NET, veritabanına bağlanma, veri okuma, yazma ve güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

csharp
using System.Data.SqlClient; class Program { static void Main() { // Veritabanı bağlantısı string connectionString = "Data Source=localhost;Initial Catalog=MyDatabase;Integrated Security=True"; SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString); connection.Open(); // Veri ekleme string insertQuery = "INSERT INTO Kullanicilar (Ad, Soyad, Yas) VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', 30)"; SqlCommand insertCommand = new SqlCommand(insertQuery, connection); insertCommand.ExecuteNonQuery(); // Veri okuma string selectQuery = "SELECT * FROM Kullanicilar"; SqlCommand selectCommand = new SqlCommand(selectQuery, connection); SqlDataReader reader = selectCommand.ExecuteReader(); while (reader.Read()) { Console.WriteLine("Ad: " + reader["Ad"] + ", Soyad: " + reader["Soyad"] + ", Yas: " + reader["Yas"]); } reader.Close(); // Veri güncelleme string updateQuery = "UPDATE Kullanicilar SET Yas = 35 WHERE Ad = 'Ahmet'"; SqlCommand updateCommand = new SqlCommand(updateQuery, connection); updateCommand.ExecuteNonQuery(); // Veri silme string deleteQuery = "DELETE FROM Kullanicilar WHERE Yas > 40"; SqlCommand deleteCommand = new SqlCommand(deleteQuery, connection); deleteCommand.ExecuteNonQuery(); connection.Close(); } }

Sonuç

Bu makalede C# programlama diline genel bir bakış attık. C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve .NET platformunda kullanılan güçlü ve çok yönlü bir dilidir. Dilin temel yapılarına, veri saklama yöntemlerine, sınıf ve nesnelerin kullanımına, grafik ve GUI programlamaya, hata yönetimine, çoklu iş parçacıklı programlamaya ve veritabanı işlemlerine değindik. C# dilinin zengin kütüphaneleri ve geniş uygulama yelpazesi sayesinde çeşitli platformlarda farklı türde uygulamalar geliştirmek mümkündür. C# dilini öğrenmek, yazılım geliştirme alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adımdır ve gelişen teknoloji dünyasında oldukça değerli bir beceridir.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.