Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# ile linkLabel kullanımı 2024: Güncel Örnekler ve Adım Adım Rehber

 

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber

C# linkLabel Nedir.

C# programlamada LinkLabel, Windows Forms uygulamalarında kullanılan bir kontroldür. Bir metni veya bağlantıyı temsil eden ve kullanıcıların tıkladığında belirli bir URL'yi veya işlemi başlatabileceği bir kontroldür. Genellikle metin içinde tıklanabilir bağlantılar oluşturmak için kullanılır.

LinkLabel kontrolü, kullanıcı arayüzünde metinlerin altını çizerek tıklanabilir bağlantıları temsil eder. Bu bağlantılar, kullanıcıların belirli bir URL'yi açmasını, bir dosyayı veya klasörü açmasını veya başka bir işlemi gerçekleştirmesini sağlayabilir.

LinkLabel kontrolü, kullanıcı deneyimini geliştirmek veya daha fazla bilgi sağlamak amacıyla sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir metin içinde "Hakkımızda" bağlantısını oluşturabilir ve kullanıcılar bu bağlantıya tıkladığında şirket hakkında daha fazla bilgi içeren bir sayfanın açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kod içinde LinkLabel kontrolüne tıklanabilir bağlantılar ekleyebilir ve tıklanma olayını ele alarak kullanıcının tıkladığı bağlantıya nasıl yanıt verileceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, LinkLabel'ı tasarım arayüzünden sürükleyip bırakarak da kullanıcı arayüzüne ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Özetle, LinkLabel, C# programlamada tıklanabilir metin bağlantıları oluşturmanıza ve kullanıcıların bu bağlantılara tıkladığında belirli işlemler yapmasına olanak tanıyan bir Windows Forms kontrolüdür.

C# linkLabel Neden Kullanmalıyız.


LinkLabel kontrolü, C# programlarında kullanıcılara metin veya bağlantıları tıklanabilir bir şekilde sunma imkanı sağlayan bir Windows Forms kontrolüdür. İşte LinkLabel kontrolünü kullanmanın bazı avantajları:
 • Kullanıcı Dostu Arayüz: LinkLabel kullanarak metin veya bağlantıları tıklanabilir hale getirebilirsiniz. Bu, kullanıcıların önemli bilgilere veya kaynaklara daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlar.
 • Bağlantıları Vurgulama: Kullanıcıların tıklanabilir bağlantıları metin içinde daha kolay görmelerini sağlayabilirsiniz. Bu, önemli bilgileri vurgulamak ve kullanıcıların dikkatini çekmek için kullanışlıdır.
 • URL veya İşlem Yönlendirmesi: LinkLabel ile tıklanabilir bağlantılar oluşturarak kullanıcıları belirli URL'lere veya işlemlere yönlendirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcıları bir web sayfasına veya uygulama içi bir işleme yönlendirebilirsiniz.
 • Metin Bağlantıları: LinkLabel aynı zamanda metin içindeki belirli kelimeleri veya ifadeleri bağlantı olarak işaretlemek için de kullanılabilir. Bu, kullanıcıların metin içindeki belirli konulara veya kaynaklara hızlıca erişmelerini sağlar.
 • UI Tutarsızlığı Önleme: Eğer bir metin içinde tıklanabilir bağlantılar görüntülemek istiyorsanız, normal metin üzerine tıklanabilirlik eklemek yerine LinkLabel kullanarak tutarlı bir kullanıcı arayüzü oluşturabilirsiniz. Bu, kullanıcıların hangi metnin tıklanabilir olduğunu kolayca anlamalarını sağlar.
 • Stil ve Renk Ayarları: LinkLabel kontrolü, tıklanabilir bağlantıların renklerini ve stillerini özelleştirmenizi sağlar. Bu sayede tasarımınıza uygun bir görünüm elde edebilirsiniz.
 • Olaylarla Etkileşim: Kullanıcılar bir bağlantıya tıkladığında tetiklenen LinkClicked olayını kullanarak belirli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, bir web sayfasını açabilir veya özel bir pencereyi gösterebilirsiniz. Sonuç olarak, LinkLabel kontrolü, kullanıcıların metin veya bağlantılara tıklanabilir bir şekilde erişmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir kontroldür. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek, önemli bilgileri vurgulamak veya belirli işlemleri yönlendirmek için sıkça tercih edilir.

Bütün Özellikleri

 1. AccessibleDescription: "AccessibleDescription" özelliği, bir linkLabel kontrolünün engelli kullanıcılar için daha ayrıntılı bir açıklamasını temsil eder. Bu özellik, engelli kullanıcılar için ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılabilir.

  AccessibleName:"AccessibleName" özelliği, bir linkLabel kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik adını temsil eder.

  AccessibleRole: "AccessibleRole" özelliği, bir linkLabel kontrolünün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü temsil eder.

  Engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolü, bir kontrolün belirli bir işlevi veya rolü olduğunu belirtir. Bu rol, ekran okuyucu yazılımlar veya diğer yardımcı teknolojiler tarafından kullanılarak kontrolün anlamını ve işlevini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

  C# linkLabel sınıfının "AccessibleRole" özelliği, "System.Windows.Forms.AccessibleRole" numaralandırma türüne ait değerleri kabul eder. Bu numaralandırma türü, bir kontrolün engelli kullanıcılar için erişilebilirlik rolünü belirtir. Aşağıda, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerlerinin bir listesi bulunmaktadır:

  • None: Kontrol, erişilebilirlik rolüne sahip değil.
  • TitleBar: Kontrol, bir pencerenin başlık çubuğunu temsil eder.
  • MenuBar: Kontrol, bir menü çubuğunu temsil eder.
  • ScrollBar: Kontrol, bir kaydırma çubuğunu temsil eder.
  • Grip: Kontrol, bir tutamacı temsil eder.
  • Sound: Kontrol, bir sesi temsil eder.
  • Cursor: Kontrol, bir imleci temsil eder.
  • Caret: Kontrol, bir imleci veya göstergeyi temsil eder.
  • Alert: Kontrol, bir uyarıyı temsil eder.
  • Window: Kontrol, bir pencereyi temsil eder.
  • Client: Kontrol, bir istemci alanını temsil eder.
  • MenuPopup: Kontrol, bir açılır menüyü temsil eder.
  • MenuItem: Kontrol, bir menü öğesini temsil eder.
  • ToolTip: Kontrol, bir araç ipucunu temsil eder.
  • Application: Kontrol, bir uygulamayı temsil eder.
  • Document: Kontrol, bir belgeyi temsil eder.
  • Pane: Kontrol, bir paneli temsil eder.
  • Chart: Kontrol, bir grafik veya diyagramı temsil eder.
  • Dialog: Kontrol, bir iletişim kutusunu temsil eder.
  • Border: Kontrol, bir sınırı temsil eder.
  • Grouping: Kontrol, bir gruplamayı veya bölümü temsil eder.
  • Separator: Kontrol, bir ayırıcıyı temsil eder.
  • ToolBar: Kontrol, bir araç çubuğunu temsil eder.
  • StatusBar: Kontrol, bir durum çubuğunu temsil eder.
  • Table: Kontrol, bir tabloyu temsil eder.
  • ColumnHeader: Kontrol, bir sütun başlığını temsil eder.
  • RowHeader: Kontrol, bir satır başlığını temsil eder.
  • Column: Kontrol, bir sütunu temsil eder.
  • Row: Kontrol, bir satırı temsil eder.
  • Cell: Kontrol, bir hücreyi temsil eder.
  • Link: Kontrol, bir bağlantıyı temsil eder.
  • HelpBalloon: Kontrol, bir yardım balonunu temsil eder.
  • Character: Kontrol, bir karakteri temsil eder.
  • List: Kontrol, bir liste veya liste öğesini temsil eder.
  • ListItem: Kontrol, bir liste öğesini temsil eder.
  • OutlineButton: Kontrol, bir açılır düğmeyi temsil eder.

  Yukarıda belirtilen değerler, "AccessibleRole" özelliği için geçerli parametre değerleridir. İhtiyaçlarınıza göre uygun olan erişilebilirlik rolünü seçebilirsiniz.

  AllowDrop: "AllowDrop" özelliği, bir kontrolün üzerine başka bir kontrol veya veri öğesinin sürüklenip bırakılabilmesini belirler. Bir kontrolün AllowDrop özelliği true olarak ayarlandığında, sürüklenen nesneler bu kontrol üzerine bırakılabilir.

  İşte "AllowDrop" özelliğinin doğru tanımı:

  AllowDrop: Bu özellik linkLabel'ın üzerine bir nesnenin sürüklenip bırakılmasına izin verip vermediğini kontrol eder.

 2. Anchor: Bu özellik, linkLabel kontrolünün hücrelerinin veya satırlarının form boyutuna göre nasıl davranacağını belirler. Örneğin, hücrelerin veya satırların formun sol üst köşesine veya formun genişliği ve yüksekliği değiştiğinde orantılı olarak boyutlandırılmasını sağlayabilirsiniz.

 3. AutoSize: Metnin otomatik boyutlandırılıp boyutlanmayacağını belirler.
 4. BackColor: Kontrolün arka plan rengini belirler.
 5. BorderStyle: Bu özellik, linkLabel kontrolünün sınır çizgilerinin stilini belirler. Örneğin, çift çizgi, tek çizgi veya çizgisiz gibi seçenekler vardır.

  • None: dataGridView kontrolünün kenarlığı olmaz. Kenarlık çizgileri görüntülenmez.
  • FixedSingle: Tek bir çizgi ile sınırlanan sabit bir kenarlık oluşturur. Çizgi, dataGridView kontrolünün tüm kenarları boyunca yer alır.
  • Fixed3D: 3D efektli bir kenarlık oluşturur. Çizgi, dataGridView kontrolünün tüm kenarları boyunca yer alır ve kabartmalı bir görünüm sağlar.

 6. CausesValidation: Kontrolün neden doğrulama olayını tetiklediğini belirler.
 7. ContextMenuStrip: Kontrole sağ tıklama menüsü atar.
 8. Cursor: Fare işaretçisi kontrolün üzerindeyken hangi şekilde görüneceğini belirler.
 9. DisabledLinkColor: Devre dışı bırakılmış bağlantı rengini belirler.
 10. Dock: Kontrolün ebeveyn kontrolünün kenarlarına nasıl sabitleneceğini belirler (None, Top, Bottom, Left, Right, Fill).
 11. Enabled: Kontrolün etkin veya devre dışı bırakılmış olup olmadığını belirler.
 12. Font: Kontrolün yazı tipini belirler.
 13. ForeColor: Kontrolün yazı rengini belirler.
 14. GenerateMember: Tasarım zamanında kontrolün üye değişkenini oluşturup oluşturmayacağını belirler.
 15. Image: Kontrolün görsel içeriğini belirler.
 16. ImageAlign: Görselin hizalamasını belirler.
 17. ImageIndex: Görselin gösterileceği görüntü dizini belirler.
 18. ImageKey: Görselin gösterileceği görüntü anahtarını belirler.
 19. ImageList: Kontrolün görsel içeriğini tutan görüntü listesi nesnesini belirler.
 20. LinkArea: Metindeki bağlantı alanını belirler.
 21. LinkBehavior: Bağlantı davranışını belirler (SystemDefault, AlwaysUnderline vb.).
 22. LinkColor: Tıklanabilir olmayan bağlantı rengini belirler.
 23. LinkVisited: Ziyaret edilen bağlantıların renklerini kontrol eder.
 24. LinkSetting: Bağlantı ayarlarını belirler.
 25. Location: Kontrolün konumunu belirler.
 26. Locked: Kontrolün tasarım zamanında kilitli olup olmadığını belirler.
 27. Margin: Kontrolün içeriği ile kenarları arasındaki boşluğu belirler.
 28. MaximumSize: Kontrolün en fazla boyutunu belirler.
 29. MinimumSize: Kontrolün en az boyutunu belirler.
 30. Modifiers:Modifiers özelliği, linkLabel kontrolünün erişim düzenleyicisini belirler. Bu özellik, kontrolün diğer bileşenler tarafından erişimini kontrol etmenizi sağlar.

  Modifiers özelliği aşağıdaki parametrelere sahiptir:

  • None: Hiçbir erişim düzenleyicisi uygulanmaz. Bu durumda, kontrol herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir.
  • Public: Kontrol, herhangi bir sınıf veya bileşen tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi genel hale gelir.Protected: Kontrol, yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca belirli sınıflar tarafından erişilebilir.
  • Internal: Kontrol, yalnızca aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.
  • Protected Internal: Kontrol, türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki sınıflar tarafından erişilebilir hale gelir. Bu durumda, kontrolün erişimi sınırlıdır ve yalnızca türetilen sınıflar veya aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından erişilebilir.
 31. Padding: Kontrol içeriğinin kenar boşluklarını belirler.
 32. RightToLeft: Kontrolün sağdan sola metin düzenlemesini belirler.
 33. Size: Kontrolün boyutunu belirler.
 34. TabIndex: Kontrolün sekme dizinini belirler.
 35. TabStop: Kontrolün sekme düğmesine dahil edilip edilmeyeceğini belirler.
 36. Tag: Nesne ile ilişkilendirilmek istenen özel verileri tutar.
 37. Text: LinkLabel üzerinde görünen metni belirler.
 38. TextAlign: Metin hizalamasını belirler (TopLeft, Center vb.).
 39. UseCompatibleTextRendering: Metin renderleme işleminin uyumluluk modunda mı yoksa GDI+ modunda mı yapılacağını belirler.
 40. UseMnemonic: Metin içindeki '&' karakterlerinin altı çizili olarak görünüp görünmeyeceğini belirler.
 41. UseWaitCursor: Kontrolün beklemek durumundayken fare işaretçisini kullanıp kullanmayacağını belirler.
 42. Visible: Kontrolün görünür olup olmadığını belirler.
 43. VisitedLinkColor: Ziyaret edilen bağlantı rengini belirler.

Bu açıklamalar, LinkLabel kontrolünün özelliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmalıdır.


C# programında LinkLabel kontrolünü kullanarak bir metni veya bağlantıyı nasıl oluşturacağınızı anlatayım. LinkLabel, kullanıcıların tıkladığında belirli bir URL'yi veya işlemi başlatabileceği bir metin veya bağlantıyı temsil eder. İşte temel adımlar:

 1. İlk olarak, Windows Forms uygulamanızı oluşturun veya açın.

 2. Formunuzu tasarlayın: Form tasarımında Toolbox bölümünden LinkLabel kontrolünü formunuza sürükleyip bırakın.

 3. LinkLabel kontrolünü düzenleyin: LinkLabel kontrolünü seçtikten sonra, Properties penceresinde veya doğrudan tasarım yüzeyinde sağ tıkladıktan sonra "Properties" seçeneğini seçerek özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Özellikle aşağıdaki özelliklere dikkat edebilirsiniz:

  • Text: LinkLabel üzerinde görünecek metni burada ayarlayabilirsiniz.
  • Links: Burada metne eklemek istediğiniz bağlantıları ekleyebilirsiniz. Bağlantı metni ve hedef URL'yi belirtebilirsiniz.
 4. Bağlantı ekleme: Bağlantıları LinkLabel kontrolüne eklemek için Links özelliğini kullanabilirsiniz. Örneğin:

  csharp
  linkLabel1.Links.Add(0, 5, "https://www.example.com");

  Yukarıdaki örnekte, 0 indisinden başlayarak 5 karakterlik bir bölümün metin içindeki bir bağlantı olduğunu ve tıklanıldığında "https://www.example.com" adresine yönlendirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.

 5. Bağlantı tıklama işlemi: Kullanıcının bir bağlantıya tıkladığında neler olacağını belirlemek için LinkClicked etkinliğini kullanabilirsiniz. Bu etkinlik, bir bağlantı tıklandığında tetiklenir. Aşağıda bir örnek:

  csharp
  private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) { // Kullanıcı bir bağlantıya tıkladığında bu kod çalışır string clickedUrl = e.Link.LinkData as string; if (!string.IsNullOrEmpty(clickedUrl)) { System.Diagnostics.Process.Start(clickedUrl); // Bağlantıyı varsayılan tarayıcıda aç } }

  Yukarıdaki kod, kullanıcının bağlantıya tıkladığında belirtilen URL'yi varsayılan tarayıcıda açmayı sağlar.

 6. Son olarak, LinkLabelLinkClicked etkinliği ile ilgili işlevi çağıran bir metotla ilişkilendirmeyi unutmayın:

  • LinkLabel nesnesini seçin.
  • Properties penceresinde Events bölümüne gidin.
  • LinkClicked etkinliğini bulun ve sağındaki boş alanı tıklayarak yeni bir yöntem oluşturun (örneğin, linkLabel1_LinkClicked).

Bu adımları takip ederek C# Windows Forms uygulamanızda LinkLabel kullanabilir ve tıklanabilir metin bağlantıları oluşturabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.