Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# printPreviewControl Kullanımı

C# pictureBox Kullanımı

C# printPreviewControl Kullanımı

C# printPreviewControl Nedir?

C# printPreviewControl, bir Windows Forms kontrolüdür ve kullanıcıya bir belgenin nasıl görüneceğini yazdırmadan önce önizleme yapma imkanı sağlar. Bu kontrol, yazdırmadan önce belgenin düzenini kontrol etmenizi ve özelleştirmenizi sağlar.

C# printPreviewControl Nasıl Kullanılır?

C# printPreviewControl'ü kullanmak oldukça basittir. İlk olarak, bir printDocument oluşturmanız ve printPreviewControl'e bu belgeyi atamanız gerekiyor. Ardından, kontrolü forma ekleyerek belgeyi önizleyebilir ve gerektiğinde özelleştirebilirsiniz.

C# printPreviewControl Faydaları Nedir?

C# printPreviewControl'ün bazı faydaları şunlardır:

 • Belgenin yazdırılmadan önce nasıl görüneceğini görsel olarak kontrol etme imkanı.
 • Yazdırma işleminden önce belgenin düzenini özelleştirme yeteneği.
 • Belge üzerindeki öğelerin konumunu ve görünürlüğünü ayarlama.

C# printPreviewControl Neden Kullanmalıyız?

C# printPreviewControl kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Belgenin yazdırılmadan önce nasıl görüneceğini anlamak için görsel bir araç sağlar.
 • Yazdırma işleminden önce olası düzen hatalarını tespit etme şansı.
 • Kullanıcıya belge üzerinde özelleştirmeler yapma imkanı tanır.

C# printPreviewControl Özellikleri

Aşağıda, C# printPreviewControl'ün tüm özellikleri bulunmaktadır:

 • Name: Kontrolün adını belirler veya alır.
 • AccessibleDescription: Kontrolün erişilebilirlik açıklamasını belirler veya alır.
 • AccessibleName: Kontrolün erişilebilirlik adını belirler veya alır.
 • AccessibleRole: Kontrolün erişilebilirlik rolünü belirler veya alır.
 • Anchor: Kontrolün kenarlıklara göre konumunu belirler veya alır.
 • AutoZoom: Otomatik yakınlaştırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 • BackColor: Kontrolün arka plan rengini belirler veya alır.
 • BackgroundImage: Kontrolün arka plan resmini belirler veya alır.
 • BackgroundImageLayout: Arka plan resmi düzenini belirler veya alır.
 • CausesValidation: Doğrulama olayını tetikleyip tetiklemediğini belirler veya alır.
 • Columns: Önizleme sayfasının sütun sayısını belirler veya alır.
 • ContextMenuStrip: Kontrolle ilişkilendirilmiş bağlam menüsünü belirler veya alır.
 • Cursor: Fare imlecinin şeklini belirler veya alır.
 • Dock: Kontrolün ana bileşeni üzerindeki konumunu belirler veya alır.
 • Document: Önizleme kontrolüne bağlı belgeyi belirler veya alır.
 • Enabled: Kontrolün etkin olup olmadığını belirler veya alır.
 • Dont: Belgenin önizlemesi sırasında yapılacak özel işlemleri belirler veya alır.
 • ForeColor: Kontrolün metin rengini belirler veya alır.
 • GenerateMember: İsim oluşturmanın otomatik olup olmadığını belirler veya alır.
 • ImeMode: Kontrolün IME (Input Method Editor) modunu belirler veya alır.
 • Location: Kontrolün konumunu belirler veya alır.
 • Locked: Kontrolün konumunu ve boyutunu değiştirip değiştiremeyeceğini belirler veya alır.
 • Margin: Kontrolün iç kenar boşluğunu belirler veya alır.
 • MaximumSize: Kontrolün maksimum boyutunu belirler veya alır.
 • MinimumSize: Kontrolün minimum boyutunu belirler veya alır.
 • Modifiers: Kontrolün anahtar kombinasyonlarını belirler veya alır.
 • Padding: Kontrolün iç içe geçmiş öğeler arasındaki boşluğu belirler veya alır.
 • RightToLeft: Metni sağdan sola sıralama modunu belirler veya alır.
 • Rows: Önizleme sayfasının satır sayısını belirler veya alır.
 • Size: Kontrolün boyutunu belirler veya alır.
 • StartPage: Önizleme kontrolünde görüntülenen ilk sayfanın numarasını belirler veya alır.
 • TabIndex: Kontrolün sekme dizinini belirler veya alır.
 • TabStop: Kontrolün sekme geçişine dahil olup olmadığını belirler veya alır.
 • Tag: Kontrole ilişkilendirilmiş nesne açıklamasını belirler veya alır.
 • UseAntiAlias: Metin ve resimleri düzeltmek için anti-aliasing kullanılıp kullanılmayacağını belirler veya alır.
 • UseWaitCursor: Kontrol etkin olduğunda bekleyen bir imlecinin kullanılıp kullanılmayacağını belirler veya alır.
 • Visible: Kontrolün görünürlüğünü belirler veya alır.
 • Zoom: Önizleme sayfasının yakınlaştırma düzeyini belirler veya alır.

Anchor Özelliği

<printPreviewControl Anchor="Top, Left"></printPreviewControl>

AutoZoom Özelliği

<printPreviewControl AutoZoom="true"></printPreviewControl>

BackColor ve ForeColor Özellikleri

<printPreviewControl BackColor="#fff" ForeColor="#333"></printPreviewControl>

Document Özelliği

<printPreviewControl Document="printDocument1"></printPreviewControl>

Diğer Özellikler


<printPreviewControl 
 Name="exampleControl"
 AccessibleDescription="Açıklama"
 AccessibleName="Erişilebilir Ad"
 AccessibleRole="Button"
 Columns="3"
 ContextMenuStrip="contextMenuStrip1"
 Dock="Fill"
 Enabled="true"
 ForeColor="#000"
 Location="new Point(10, 10)"
 Locked="false"
 Margin="new Padding(5)"
 MaximumSize="new Size(500, 500)"
 MinimumSize="new Size(100, 100)"
 Modifiers="public"
 Padding="new Padding(2)"
 RightToLeft="No"
 Rows="4"
 Size="new Size(300, 200)"
 StartPage="1"
 TabIndex="0"
 TabStop="true"
 Tag="exampleTag"
 UseAntiAlias="true"
 UseWaitCursor="false"
 Visible="true"
 Zoom="1.0"
></printPreviewControl>
 

DataGridView'deki Verileri Gösterme:TextBox'daki Verileri Gösterme:RichTextBox'daki Verileri Gösterme:ListBox'daki Verileri Gösterme:ListView'daki Verileri Gösterme:Metin Dosyasındaki Verileri Gösterme:JSON Verilerini Gösterme Örneği:XML Verilerini Gösterme Örneği:C# PrintPreviewControl ile Resim Görüntüleme Örneği:


Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.