Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# RichTextBox Kullanımı

C# pictureBox Kullanımı

C# RichTextBox Kullanımı

C# RichTextBox Nedir?

C# RichTextBox, metin tabanlı belgeleri zenginleştirmek için kullanılan bir kontrolü ifade eder. Bu kontrol, metin düzenleme, biçimlendirme ve görsel öğeler eklemek için kullanılır.

C# RichTextBox Nasıl Kullanılır?

C# RichTextBox kullanmak oldukça basittir. Öncelikle bir form veya başka bir konteyner içerisine eklenir. Ardından, çeşitli özellikleri ve metodları kullanarak metin manipülasyonu gerçekleştirilebilir.

C# RichTextBox Faydaları

C# RichTextBox kullanmanın birçok faydası vardır. Metin tabanlı belgelerdeki zengin içerikleri yönetmek, biçimlendirmek ve düzenlemek için güçlü bir araç sunar.

C# RichTextBox Neden Kullanmalıyız?

C# RichTextBox, metin tabanlı belgelerle çalışan uygulamalar geliştirmek isteyen geliştiriciler için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanımı kolaydır ve zengin özelliklere sahiptir.

C# RichTextBox Özellikleri ve Açıklamaları

 • ApplicationSettings: RichTextBox kontrolünün uygulama ayarlarına erişim sağlar.
 • DataBindings: Veri bağlamak için kullanılır, veri kaynakları ile RichTextBox kontrolünü bağlar.
 • Name: RichTextBox kontrolüne bir isim atar, tekil bir kimlik sağlar.
 • AcceptsTab: RichTextBox'in Tab tuşunu kabul edip etmeyeceğini belirler.
 • AccessibleDescription: RichTextBox kontrolünün engellilere yönelik açıklamasını tanımlar.
 • AccessibleName: Engellilere yönelik olarak belirtilen kontrolün adını tanımlar.
 • AccessibleRole: RichTextBox'in engelli kullanıcılar için rolünü tanımlar.
 • Anchor: Kontrolün bağlı olduğu kenarları belirler, boyut değiştiğinde kontrolün davranışını ayarlar.
 • AutoWordSelection: Otomatik kelime seçimi özelliğini belirler.
 • BackColor: RichTextBox arka plan rengini belirler.
 • BorderStyle: Kontrolün kenarlık stiline ilişkin ayarları belirler.
 • Bulletindent: Madde işareti girilen metindeki boşluğu belirler.
 • CausesValidation: Denetimden odak çıkarken doğrulama olayını tetikleyip tetiklemediğini belirler.
 • ContextMenuStrip: RichTextBox için bağlı bir bağlam menüsü belirler.
 • Cursor: Farenin denetim üzerinde bulunduğunda görünen imleci belirler.
 • DetectUrls: Metindeki bağlantıları algılamak için kullanılır.
 • Dock: RichTextBox'in konteyner içindeki konumunu belirler.
 • EnableAutoDragDrop: Otomatik sürükle-bırak işlemini etkinleştirip etkisizleştirir.
 • Enabled: Kontrolün etkin olup olmadığını belirler.
 • Font: Metin biçimlendirmesi için kullanılan yazı tipini belirler.
 • ForeColor: RichTextBox metin rengini belirler.
 • GenerateMember: Denetimin olay üye değişkenini oluşturup oluşturmadığını belirler.
 • HideSelection: Kontrolden odak çıkarken seçimi gizleyip gizlemediğini belirler.
 • ImeMode: Denetimde kullanılan IME (Input Method Editor) modunu belirler.
 • Lines: RichTextBox içindeki satırları temsil eden bir dizedir.
 • Location: Kontrolün konumunu belirler.
 • Locked: Metin düzenleme işlevini kilitleyip kilitlemediğini belirler.
 • Margin: RichTextBox içindeki metnin etrafındaki kenar boşluğunu belirler.
 • MaximumSize: Kontrolün maksimum boyutunu belirler.
 • MaxLength: Girişe izin verilen maksimum karakter sayısını belirler.
 • MinimumSize: Kontrolün minimum boyutunu belirler.
 • Modifiers: Tuş kombinasyonlarının işlenme yöntemini belirler.
 • Multiline: RichTextBox'in çok satırlı modda olup olmadığını belirler.
 • ReadOnly: RichTextBox'in salt okunur olup olmadığını belirler.
 • RightMargin: Sağ kenardaki boşluğu belirler.
 • RightToLeft: Metnin sağdan sola sıralanıp sıralanmadığını belirler.
 • ScrollBars: Yatay ve dikey kaydırma çubuklarını gösterip göstermediğini belirler.
 • ShortcutsEnabled: Kısayol tuşlarını etkinleştirip etkisizleştirir.
 • ShowSelectionMargin: Seçim kenarlığını gösterip göstermediğini belirler.
 • Size: Kontrolün boyutunu belirler.
 • TabIndex: Sekmeye basıldığında denetimin odak almasını belirler.
 • TabStop: Kullanıcının sekmeye basarak denetime odaklanıp odaklanamayacağını belirler.
 • Tag: Denetime ilişkin nesne ile ilişkilendirilmiş veriyi saklar.
 • Text: RichTextBox içindeki metni belirler veya alır.
 • UseWaitCursor: Denetim üzerinde bekleme imlecini kullanıp kullanmadığını belirler.
 • Visible: Denetimin görünür olup olmadığını belirler.
 • WordWrap: Metin satır sonlarına ulaştığında otomatik olarak satır atlayıp atlamadığını belirler.
 • ZoomFactor: Metin içindeki ölçeklendirmeyi belirler.

Her bir özellik, metin düzenleme ve görsel içerik manipülasyonu için farklı bir amaç taşır. Detaylı bilgi için C# RichTextBox dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

C# RichTextBox Temizleme Yöntemleri

C# RichTextBox kontrolünü temizlemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • Clear(): RichTextBox içindeki tüm metni temizler.


 • Text = string.Empty: Metni boş bir dizeyle değiştirerek temizleme işlemi gerçekleştirir.


 • Belirli Bir Karakter Aralığını Temizlemek:Bu kod, baslangicIndex ile belirlenen konumdan başlayarak uzunluk kadar karakteri temizler.


 • Belirli Bir Koşulu Sağlayan Metni Temizlemek:Bu kod, hedefKelime değişkenine atanmış kelimenin her bir örneğini temizler. Bu örnek, kelimenin büyük/küçük harf farkını göz ardı eder. Eğer farklı bir temizleme koşulu varsa, kodu buna göre uyarlayabilirsiniz.


 • Boş Bir Dizi Atanarak Temizle:Bu kod, richTextBox1 kontrolündeki tüm satırları temizler ve kontrolü boş bir duruma getirir. Lines özelliği, kontroldeki metni satırlar halinde tutar ve bu örnekte boş bir dizi atanarak temizlenir.


 • C# richTextBox Satır Veri Silme:Bu şekilde, richTextBox1.Lines özelliğine, hedef satır hariç diğer satırların olduğu bir dizi atanmış olur ve kontrol güncellenir.Bu yöntemlerden birini seçerek RichTextBox'i istediğiniz şekilde temizleyebilirsiniz.

C# RichTextBox Veri Ekleme Yöntemleri (Alt Satır Ekleyerek)

C# RichTextBox kontrolüne alt satır ekleyerek veri eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • AppendText Metodu:AppendText metodu, RichTextBox kontrolüne metin eklemek için kullanılır. • Lines Özelliği:Lines özelliği, kontroldeki metni satırlar halinde tutar. Bu özelliği kullanarak birden çok satır ekleyebilirsiniz. • SelectedText Özelliği:SelectedText özelliği, mevcut seçili metni değiştirmek veya eklemek için kullanılabilir. • Text Özelliği:Text özelliği, kontroldeki tüm metni değiştirmek için kullanılabilir. • Insert Metodu:Insert metodu, belirli bir konumdan itibaren metin eklemek için kullanılabilir. • Hiç yorum yok:

  All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
  Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

  İletişim Formu

  Ad

  E-posta *

  Mesaj *

  Blogger tarafından desteklenmektedir.