Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# StatusStrip Kullanımı

C# splitContainer Kullanımı

C# StatusStrip Kullanımı

C# StatusStrip Nedir?

C# StatusStrip, Windows Forms uygulamalarında durum çubuğu olarak kullanılan bir arayüz öğesidir. Genellikle kullanıcıya çeşitli bilgileri ve işlem durumunu göstermek için kullanılır.

C# StatusStrip Nasıl Kullanılır?

StatusStrip, Visual Studio'da Form tasarım aracı kullanılarak kolayca eklenir. Form üzerine sürüklenip bırakılarak yerleştirilir ve ardından özellikleri ve öğeleri ayarlanır.

C# StatusStrip'in Faydaları Nedir?

StatusStrip, kullanıcıya anlık bilgi sağlayarak uygulamanın kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca, kullanıcı etkileşimlerini göstermek ve uygulama durumunu izlemek için ideal bir araçtır.

C# StatusStrip Nerelerde Kullanılıyor?

StatusStrip, genellikle işlemlerin durumunu bildirmek için kullanılan uygulamalarda sıkça görülür. Örneğin, dosya işlemleri, veritabanı işlemleri veya ağ iletişimi gibi durumları göstermek için kullanılabilir.

C# StatusStrip Neden Kullanmalıyız?

StatusStrip kullanmak, kullanıcı deneyimini artırır ve kullanıcıya uygulamanın durumu hakkında bilgi verir. Bu sayede kullanıcılar, uygulamanın hangi işlemleri gerçekleştirdiğini ve ne zaman tamamlandığını daha iyi anlayabilir.

StatusStrip'e aşağıdaki özel öğeler de eklenebilir:

 • DropDownButton (Açılır Düğme): Bir menüyü açmak için kullanılan bir düğme ekleyebilirsiniz.
 • SplitButton (Bölünmüş Düğme): İki ayrı işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir düğme ekleyebilirsiniz.
 • ToolStripTextBox (Metin Kutusu): Kullanıcıdan metin girişi almak için bir metin kutusu ekleyebilirsiniz.
 • ToolStripStatusLabel (Durum Etiketi): Özel durum bilgilerini göstermek için bir durum etiketi ekleyebilirsiniz.
 • ToolStripProgressBar (İlerleme Çubuğu): Bir işlemin ilerlemesini göstermek için bir ilerleme çubuğu ekleyebilirsiniz.

C# StatusStrip Özellikleri

 • ApplicationSettings: Uygulama ayarlarına erişim sağlar.
 • DataBindings: Veri bağlantılarını yönetir.
 • Name: Öğenin adını belirler veya alır.
 • AccessibleDescription: Engelli kullanıcılar için açıklama sağlar.
 • AccessibleName: Engelli kullanıcılar için ad sağlar.
 • AccessibleRole: Öğenin erişilebilir rolünü belirler.
 • AllowDrop: Sürükle ve bırak işlemlerine izin verip vermediğini belirler.
 • AllowItemReorder: Öğelerin yeniden sıralanmasına izin verip vermediğini belirler.
 • AllowMerge: Durum çubuğunun birleştirilmesine izin verip vermediğini belirler.
 • Anchor: Öğenin formdaki konumunu sabitlemeyi sağlar.
 • AutoSize: Otomatik boyutlandırma özelliğini belirler.
 • BackColor: Arkaplan rengini belirler.
 • BackgroundImage: Arkaplan resmini belirler.
 • BackgroundImageLayout: Arkaplan resmi düzenini belirler.
 • ContextMenuStrip: Bağlam menüsünü belirler.
 • Dock: Öğenin bağlı olduğu kenarı belirler.
 • Enabled: Öğenin etkin olup olmadığını belirler.
 • Font: Metin fontunu belirler.
 • GenerateMember: Üye değişkenlerinin oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.
 • GripMargin: Tutma kenar boşluğunu belirler.
 • GripStyle: Tutma stilini belirler.
 • ImageScalingSize: Resim ölçeğini belirler.
 • ImeMode: IME modunu belirler.
 • Items: Öğe koleksiyonunu belirler.
 • LayoutStyle: Düzen stilini belirler.
 • Location: Öğenin konumunu belirler.
 • Locked: Öğenin kilitli olup olmadığını belirler.
 • Margin: Kenar boşluğunu belirler.
 • MaximumSize: Maksimum boyutu belirler.
 • MinimumSize: Minimum boyutu belirler.
 • Modifiers: Tuş modifikatörlerini belirler.
 • RenderMode: Render modunu belirler.
 • RightToLeft: Sağdan sola yazma modunu belirler.
 • ShowItemToolTips: Öğe ipuçlarını gösterip göstermeyeceğini belirler.
 • Size: Boyutunu belirler.
 • SizingGrip: Boyut tutamaçlarını belirler.
 • Stretch: Öğeyi doldurup doldurmayacağını belirler.
 • TabIndex: Sekme dizinini belirler.
 • TabStop: Sekme geçişini etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini belirler.
 • Tag: Özel nesne bilgilerini depolar.
 • Text: Metin içeriğini belirler.
 • TextDirection: Metin yönünü belirler.
 • UseWaitCursor: Bekleme imleci kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
 • Visible: Görünürlüğünü belirler.

StatusStrip Kullanımı: Basit Bir Windows Forms Uygulaması ÖrneğiStatusStrip Kullanımı: İlerleme ÖrneğiToolStripTextBox Kullanımı: Metin Girişi Örneğ:


Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.