Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

c# Delegate Kullanımı

c# Delegate Kullanımı

c# Delegate Kullanımı:

C#(csharp) Delegate Nedir?

C# programlama dilinde delegate, bir metodun referansını tutan ve bu metodu başka bir metoda parametre olarak iletebilen bir türdür. Yani, bir delegate, başka bir metodun işlevselliğini taşıyan bir referansdır.

Delegate'ler, özellikle olay tabanlı programlamada yaygın olarak kullanılır. Bir olay meydana geldiğinde, bu olaya yanıt vermek için bir veya daha fazla metodun çağrılması gerekebilir. İşte bu noktada delegate'ler devreye girer. Bir delegenin işaret ettiği metotlar, belirli bir olaya yanıt vermek üzere atanabilir ve bu sayede olaylar yönetilebilir hale gelir.

Örneğin, bir butona tıklama olayı gerçekleştiğinde, bu olaya yanıt vermek için atanmış olan metotlar çağrılabilir. Bu, butona tıklama olayını işlemek üzere bir veya daha fazla metodu bir delegenin işaret ettiği bir şekilde belirlememizi sağlar.

Ayrıca, delegate'lerin kullanılması, kodun daha modüler hale gelmesini sağlar. Bir metotun referansını taşıyan bir delegenin kullanılması, o metotun kodunu doğrudan çağırmaktan daha esnek bir yaklaşım sağlar. Bu sayede, metotlar dinamik olarak değiştirilebilir veya değişikliklere uyum sağlamak için farklı metotlar atanabilir.

Tüm bu özellikler ve avantajlar, C# delegate'lerin programlama dillerinde önemli bir araç haline gelmesini sağlar. Bu nedenle, C# geliştiricileri genellikle delegate'leri etkin bir şekilde kullanarak daha esnek ve yönetilebilir kodlar oluştururlar.

C# Delegate Hakkında Kapsamlı Kılavuz

C# dilinde delegate'ler, yazılım geliştirme sürecinde önemli bir rol oynar ve geliştiricilerin temel kavramlarından biridir. Ancak, bu kavram genellikle derinlemesine anlaşılması gereken ve birçok farklı kullanım senaryosuna sahip olan bir yapıdır. Bu kılavuz, C# delegate'lerin temel prensiplerinden başlayarak ileri düzeydeki kullanımlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunmayı hedefler.

İlk olarak, delegate kavramının temelleri ele alınacak ve delegelerin nasıl tanımlandığı, nasıl kullanıldığı ve neden önemli oldukları gibi sorulara cevaplar aranacak. Ardından, olay tabanlı programlama ve asenkron işlemler gibi özel kullanım senaryoları incelenecek ve delegate'lerin bu alanlarda nasıl kullanılabileceği gösterilecek.

Ayrıca, kılavuzda, delegate'lerin nasıl özelleştirilebileceği, genişletilebileceği ve yeniden kullanılabileceği gibi konular da ele alınacaktır. Bu, geliştiricilerin delegate'leri daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ve kodlarını daha modüler hale getirecek önemli bir bilgi kaynağı sağlayacaktır.

Son olarak, ileri düzeydeki konulara odaklanılarak, delegate'lerin gelişmiş kullanımları ve en iyi uygulama yöntemleri incelenecek. Bu, geliştiricilerin daha karmaşık senaryolarda delegate'leri nasıl etkili bir şekilde kullanabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olacak ve yazılım projelerinde daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

C# Delegate Kullanım Alanları ve Örnekler

C# dilinde delegate'lerin kullanım alanları oldukça çeşitlidir ve birçok farklı senaryoda etkili bir şekilde kullanılabilirler. Bu yapılar, özellikle aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılır:

 1. Olay Tabanlı Programlama: Birçok C# uygulaması, grafik arayüzleri veya diğer etkileşimli bileşenleri işlemek için olay tabanlı programlama kullanır. Delegate'ler, bir olayın tetiklenmesi durumunda çağrılacak olan metotların listesini taşıyarak bu tür senaryolarda büyük bir esneklik sağlar.
 2. Asenkron İşlemler: C# dilinde asenkron programlama, uzun sürecek işlemleri gerçekleştirirken uygulamanın donmamasını veya bloke olmamasını sağlar. Delegate'ler, bir işlemin tamamlandığında çağrılacak olan geri çağrı fonksiyonlarını işaret ederek bu tür işlemleri yönetmek için kullanılabilir.
 3. Callback Fonksiyonlar: Bazı durumlarda, bir işlemin tamamlanmasından sonra belirli bir işlem yapılması gerekebilir. Delegate'ler, bu tür durumlarda geri çağrı fonksiyonlarını işaret ederek ve bu fonksiyonların parametrelerini taşıyarak bu tür senaryolara uyum sağlar.
 4. LINQ Sorguları: Language Integrated Query (LINQ), C# dilinde verileri sorgulamak için kullanılan bir tekniktir. LINQ sorguları genellikle delegate'ler aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede veri koleksiyonları üzerinde filtreleme, sıralama ve dönüşüm gibi işlemler yapılabilir.

Yukarıdaki örnekler, C# dilinde delegate'lerin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan sadece birkaçıdır. Delegate'ler, genellikle kodun daha modüler hale gelmesini sağlar ve farklı bileşenler arasında iletişimi kolaylaştırır. Bu nedenle, C# geliştiricileri genellikle delegate'leri etkili bir şekilde kullanarak daha esnek ve yeniden kullanılabilir yazılımlar oluştururlar.

C# Delegate Neden ve Nasıl Kullanılmalı?

C# dilinde delegate'leri kullanmanın pek çok nedeni ve avantajı vardır. Bu yapılar, yazılım projelerini daha modüler hale getirir ve kodun daha okunabilir, yönetilebilir ve genellikle daha etkili olmasını sağlar. İşte delegate'lerin neden ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi:

 1. Modülerlik: Delegate'ler, kodunuzu daha modüler hale getirir. Bir metodu temsil eden bir delegate, bu metodu çağıran kodun, metodu doğrudan çağırmak yerine bir referans kullanmasına olanak tanır. Bu, kodun daha parçalı hale gelmesini ve farklı bileşenler arasında daha sağlam iletişim kurulmasını sağlar.
 2. Esneklik: Delegate'ler, dinamik olarak metotların değiştirilmesine olanak tanır. Bir delegenin işaret ettiği metot, çalışma zamanında değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu, kodunuzu daha esnek hale getirir ve değişen gereksinimlere daha iyi uyum sağlar.
 3. Çoklu iş parçacığı programlaması: Delegate'ler, çoklu iş parçacığı programlamasında önemli bir rol oynar. Birden fazla iş parçacığında çalışan kod parçaları arasında iletişim kurulması gerektiğinde delegate'ler kullanılabilir. Bu, paralel işlemleri yönetmeyi ve senkronize etmeyi kolaylaştırır.
 4. Etkinlik tabanlı programlama: Delegate'ler, etkinlik tabanlı programlamada yaygın olarak kullanılır. Bir olayın gerçekleştiğinde, bu olaya yanıt vermek üzere atanmış olan metotlar bir delegate aracılığıyla çağrılabilir. Bu, uygulamaların etkileşimli ve dinamik olmasını sağlar.

Delegate'lerin bu avantajları, C# dilinde bu yapıların yaygın olarak kullanılmasını sağlar. Geliştiriciler, delegate'leri ustaca kullanarak daha modüler, esnek ve performanslı yazılımlar oluşturabilirler.

C# Delegate Özellikleri ve Avantajları

C# dilinde delegate'lerin belirli özellikleri ve sağladığı avantajlar, yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynar. İşte delegate'lerin özellikleri ve sunduğu avantajlardan bazıları:

 1. Esneklik: Delegate'ler, bir metodu temsil eden bir referans olduğu için kodunuzun dinamik olmasını sağlar. Bu, çalışma zamanında metotların değiştirilmesini veya güncellenmesini kolaylaştırır, böylece kodunuz daha esnek hale gelir.
 2. Çoklu İş Parçacığı Programlaması Desteği: Delegate'ler, çoklu iş parçacığı programlaması senaryolarında kullanıldığında fayda sağlar. Birden fazla iş parçacığı arasında iletişim kurmak için kullanılabilirler, bu da paralel işlemleri daha etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.
 3. Etkinlik Tabanlı Programlama İçin Uygunluk: Delegate'ler, etkinlik tabanlı programlama modelini destekler. Bir olay meydana geldiğinde, bu olaya yanıt vermek için atanmış olan metotların çağrılmasını sağlar. Bu, uygulamanızın dinamik ve etkileşimli olmasını sağlar.
 4. Gerçek Zamanlı Uygulamalar İçin Performans: Delegate'ler, gerçek zamanlı uygulamalarda performansı artırabilir. Doğru kullanıldığında, delegelerin çağrılması dinamik metot bağlama teknikleri sayesinde daha hızlı olabilir, bu da uygulamanızın daha verimli çalışmasını sağlar.

Bu özellikler ve avantajlar, C# dilinde delegate'lerin önemini ve yaygınlığını açıklar. Geliştiriciler, bu özellikleri kullanarak kodlarını daha esnek, modüler ve performanslı hale getirebilirler.

C# Delegate Örnek Kod 1

Bu örnek kod, basit bir delegate kullanımını göstermektedir. Delegate, bir metodu temsil eden bir referanstır ve bu referans aracılığıyla metotlar çağrılabilir. İşte örnekteki kodun adım adım açıklaması:Yukarıdaki kod, "MyDelegate" adında bir delegate tanımlar. Bu delegate, parametre olarak bir string alan ve geriye bir şey döndürmeyen metotları temsil eder. "Hello" adında bir metot tanımlanır ve bu metot, bir string mesajı konsola yazdırır. Main metodu içinde, bir MyDelegate örneği oluşturulur ve bu örneğe "Hello" metodu atanır. Ardından, bu delegate çağrılarak "Merhaba dünya" mesajı iletilir ve "Hello" metodu çağrılır, sonuç olarak konsola "Merhaba dünya" yazdırılır.

C# Delegate Örnek Kod 2

Bu örnek kod, bir delegate'in başka bir metoda parametre olarak geçirilmesini göstermektedir. Delegate'lerin bir metodu temsil eden bir referans olduğunu hatırlayın, bu nedenle bir metot bir delegate parametresi olarak alabilir ve bu delegate aracılığıyla başka bir metotu çağırabilir. İşte örnekteki kodun adım adım açıklaması:Yukarıdaki kod, "Calculate" adında bir delegate tanımlar. Bu delegate, iki tane int parametre alan ve int döndüren metotları temsil eder. "Add" adında bir metot tanımlanır ve bu metot, iki int parametreyi toplar ve sonucu döndürür. Main metodu içinde, bir Calculate delegesi oluşturulur ve bu delegesi "Add" metodu ile ilişkilendirilir. Ardından, "PerformCalculation" metodu çağrılarak, bu metotun içinde "calc" delegesi ve 5 ile 3 argümanları ile birlikte toplama işlemi gerçekleştirilir ve sonuç konsola yazdırılır.

C# Delegate Örnek Kod 3

Bu örnek kod, bir delegate aracılığıyla çoklu metot çağrısı yapmayı göstermektedir. Bir delegate, birden fazla metodu temsil edebilir ve bu metotları sırayla çağırmak için kullanılabilir. İşte örnekteki kodun adım adım açıklaması:Yukarıdaki kod, "MultiDelegate" adında bir delegate tanımlar. Bu delegate, geriye bir şey döndürmeyen ve parametre almayan metotları temsil eder. Main metodu içinde, bir MultiDelegate örneği oluşturulur ve bu örneğe sırasıyla "Method1", "Method2" ve "Method3" metotları atanır. Ardından, bu delegate çağrılarak, tüm ilişkilendirilmiş metotlar sırayla çağrılır ve konsola mesajlar yazdırılır.


C# Delegate Örnek Kod 3 (Database Sınıfı)

Bu örnek kod, bir "Database" sınıfı içeren ve bu sınıfın yöntemlerinin bir delegenin aracılığıyla çağrılmasını ve MSSQL veritabanı işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini göstermektedir. Delegate'ler, kodun daha modüler hale gelmesini sağlar ve farklı bileşenler arasında iletişimi kolaylaştırır.Yukarıdaki kod, "Database" sınıfı içinde MSSQL veritabanı işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bağlantı, ekleme, silme, güncelleme ve bağlantıyı kapatma işlemleri, SQL Injection saldırılarına karşı korunmak için parametreler aracılığıyla gerçekleştirilir. Main metodu içinde, bir "DatabaseOperation" delegesi oluşturulur ve bu delegenin ardışık olarak "Database" sınıfının yöntemlerine atanır. Ardından, bu delegate çağrılarak, ilişkilendirilmiş tüm yöntemler sırayla çağrılır ve konsola ilgili mesajlar yazdırılır.

C# Delegate Örnek Kod 3 (Database Sınıfı - MySQL)

Bu örnek kod, bir "Database" sınıfı içeren ve bu sınıfın yöntemlerinin bir delegenin aracılığıyla çağrılmasını ve MySQL veritabanı işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini göstermektedir. Delegate'ler, kodun daha modüler hale gelmesini sağlar ve farklı bileşenler arasında iletişimi kolaylaştırır.Yukarıdaki kod, "Database" sınıfı içinde MySQL veritabanı işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bağlantı, ekleme, silme, güncelleme ve bağlantıyı kapatma işlemleri, SQL Injection saldırılarına karşı korunmak için parametreler aracılığıyla gerçekleştirilir. Main metodu içinde, bir "DatabaseOperation" delegesi oluşturulur ve bu delegenin ardışık olarak "Database" sınıfının yöntemlerine atanır. Ardından, bu delegate çağrılarak, ilişkilendirilmiş tüm yöntemler sırayla çağrılır ve konsola ilgili mesajlar yazdırılır.

Performans Testi Sonuçları ve Yorum

Aşağıdaki performans testi, delegate kullanarak metodları çağırmanın normal metot çağırma süresinden daha uzun olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, beklenenin aksine, delegate kullanımının daha yüksek performans getirdiğini göstermektedir.

Bu sonuçlar, beklenenin aksine, delegate kullanımının daha fazla sistem kaynağı gerektirdiğini göstermektedir. Delegate, bir dizi metodun veya yöntemin referansını saklar ve çağrıldığında bu referansları takip etmek için ek işlem yapılması gerekebilir. Bu, normal metot çağırma sürecine göre daha fazla zaman ve kaynak kullanımı gerektirebilir.

Bu sonuçlar, performans testlerinin karmaşıklığını ve değişkenliğini vurgulamaktadır. Gerçek dünya senaryolarında, farklı koşullar altında delegate ve normal metot çağırma performansı değişebilir. Bu nedenle, performans testleri yapılırken geniş ve çeşitli bir test seti kullanmak önemlidir.

Sonuç olarak, bu testin sonuçlarına dayanarak, delegate kullanarak metodları çağırmanın normal metot çağırma süresinden daha yüksek performans getirdiği görülmektedir. Ancak, bu sonuçlar genel geçerli değildir ve gerçek dünya senaryolarında farklılık gösterebilir.Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.