Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Generic Types (Jenerik Türler) Kullanımı

C# Generic Types (Jenerik Türler) Kullanımı

C# Generic Types (Jenerik Türler) Nasıl Yapılır? Kullanımı Döngüsü

C# Generic Nedir?

C# Generic (Jenerik) yapısı, programlamada farklı veri tipleriyle çalışabilen, tip güvenliği sağlayan ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artıran bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir veri tipine bağlı kalmadan, kod parçalarının genel kullanımını sağlar. Örneğin, aynı sınıf veya metodun farklı veri tipleriyle kullanılması gerektiğinde generic yapılardan faydalanılır. Bu sayede, yazılan kodlar daha esnek hale gelir ve tekrar kullanılabilirlik artar.

Jenerik yapılar, C# dilinde 'T' gibi genel bir tip parametresiyle ifade edilirler. Bu tip parametresi, kodun çalışma zamanında belirlenir ve böylece farklı veri tipleriyle uyumlu hale gelir. Bu özellik, tip güvenliği sağlar ve hata ayıklama sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, generic yapılar sayesinde kod tekrar kullanımı artar ve yazılım geliştirme süreci daha verimli hale gelir.

C# generic yapılarının kullanımı, koleksiyon sınıfları, algoritmalar, delegeler, arabirimler ve sınıflar gibi birçok farklı senaryoda yaygın olarak görülür. Bu yapılar, programcılara daha esnek ve güvenilir kodlar yazma imkanı sunar ve C# programlama dilinin gücünü artırır.

Generic Yapıların Tanımı

C# programlama dilinde, generic yapılar belirli bir veri tipinin belirsiz olduğu ve çalışma zamanında belirlendiği yapıları ifade eder. Bu yapılar, genellikle bir sınıf, metod veya arabirim içinde kullanılır ve kodun daha esnek ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlar.

Generic yapılar, C# dilinde 'T' gibi genel bir tip parametresiyle ifade edilirler. Bu tip parametresi, generic yapı kullanıldığında, belirli bir veri tipiyle yer değiştirir. Bu sayede, aynı kod parçaları farklı veri tipleriyle çalışabilir hale gelir ve kodunuz daha genel ve daha az tekrar içeren bir yapıya kavuşur.

Örneğin, bir liste sınıfı oluştururken, bu liste herhangi bir veri tipini tutabilir. Bu durumda, liste sınıfı generic olarak tanımlanır ve içinde hangi veri tipinin tutulacağı çalışma zamanında belirlenir.

Generic yapılar, kodunuzu daha esnek hale getirirken aynı zamanda tip güvenliği sağlar. Bu sayede, tip dönüşümleri veya hata durumları daha az olur ve kodunuz daha güvenilir hale gelir.

Type-Safety ve Yeniden Kullanılabilirlik

C# generic yapılar, tip güvenliği (type-safety) sağlarlar ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırırlar. Tip güvenliği, derleme zamanında ve çalışma zamanında tip uyumsuzluklarını önler, böylece kodunuzun daha güvenli olmasını sağlar.

Generic yapılar, farklı veri tipleriyle çalışabilme yeteneği sayesinde kodunuzu yeniden kullanılabilir hale getirirler. Bu sayede, aynı kod parçalarını farklı veri tipleriyle kullanabilirsiniz, böylece kodunuzun tekrarını azaltır ve geliştirme sürecini hızlandırırsınız.

Ayrıca, generic yapılar hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırır. Kodunuzun genel yapılarını oluşturduktan sonra, bu yapıları farklı senaryolarda kullanabilirsiniz ve hata ayıklama sürecinde daha az zaman harcarsınız. Bu da kodunuzun daha güvenilir olmasını sağlar.

Özetle, C# generic yapıları tip güvenliği sağlayarak kodunuzu daha güvenli hale getirirken, yeniden kullanılabilirlik özelliği sayesinde kodunuzu daha esnek ve verimli hale getirir.

Genel Kullanım Senaryoları

C# generic yapılarının yaygın kullanım senaryoları, çeşitli programlama alanlarında esneklik ve verimlilik sağlar.

 • Koleksiyonlar ve Algoritmalar için Kullanım: Generic yapılar, koleksiyon sınıflarının ve algoritmaların genel ve farklı veri tipleriyle çalışabilmesini sağlar. Bu sayede, veri yapıları ve algoritmaların tekrar kullanılabilirliği artar ve kodunuz daha esnek hale gelir.
 • Özelleştirilebilir Veri Yapıları Oluşturma: Generic yapılar, özelleştirilebilir veri yapıları oluşturmak için kullanılır. Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan, genel ve yeniden kullanılabilir veri yapıları tasarlayabilirsiniz. Bu, kodunuzun daha modüler ve bakımı daha kolay olmasını sağlar.
 • Tip Güvenliği ve Yeniden Kullanılabilirlik Arttırma: Generic yapılar, tip güvenliği ve yeniden kullanılabilirliği artırarak kodunuzun daha güvenli ve verimli olmasını sağlar. Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan, genel ve tekrar kullanılabilir kod parçaları oluşturabilirsiniz.

Genel olarak, C# generic yapıları programcılara kodlarını daha esnek ve yeniden kullanılabilir hale getirme imkanı sunar. Bu yapılar, kodun daha temiz, daha okunabilir ve daha güvenilir olmasını sağlar, böylece yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır.

C# Generics Ne Zaman Kullanılır?

C# generic yapılar, kodun tip güvenliği ve yeniden kullanılabilirliği için ideal bir seçenektir. Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan kod parçaları oluşturmanıza izin verirler, böylece kodunuz daha esnek hale gelir ve tekrar kullanılabilirliği artar.

Özellikle, farklı veri tipleriyle çalışılması gereken durumlarda generic yapılar tercih edilir. Örneğin, bir koleksiyon sınıfı oluştururken herhangi bir veri tipini saklamak istediğinizde generic yapılar kullanılır. Bu sayede, aynı kod parçalarını farklı veri tipleriyle kullanabilir ve kodunuzu daha verimli hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, kodun esnek olması gerektiğinde de generic yapılar tercih edilir. Örneğin, belirli bir veri tipine bağlı kalmadan çalışan bir metot yazmak istediğinizde generic yapılar kullanılabilir. Bu sayede, aynı metodu farklı veri tipleriyle kullanabilir ve kodunuzu daha modüler hale getirebilirsiniz.

Genel olarak, C# generic yapıları, kodunuzu daha tip güvenliği sağlayarak ve yeniden kullanılabilirliği artırarak daha güvenilir ve verimli hale getirir. Bu nedenle, farklı veri tipleriyle çalışmanız gerektiğinde ve kodunuzun esnek olması gerektiğinde generic yapıları tercih etmek önemlidir.

Kodun Tip Güvenliği ve Yeniden Kullanılabilirliği İçin

C# generic yapılar, kodun tip güvenliği ve yeniden kullanılabilirliği için önemli bir araçtır. Bu yapılar, belirli bir veri tipiyle sınırlı kalmadan kod parçaları oluşturmanıza olanak tanır ve böylece kodunuz daha güvenilir ve esnek hale gelir.

Tip güvenliği, programlama dilinde kodun beklenen veri tiplerine uygun olmasını sağlayarak hata olasılığını azaltır. Generic yapılar, tip parametreleri aracılığıyla bu güvenliği sağlar ve böylece kodunuzun daha sağlam olmasını sağlar.

Yeniden kullanılabilirlik açısından da, generic yapılar oldukça değerlidir. Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan kod parçaları oluşturmak, bu parçaların farklı senaryolarda tekrar kullanılmasını sağlar. Bu, kodunuzun daha modüler ve bakımı daha kolay olmasını sağlar.

Özetle, C# generic yapıları tip güvenliği sağlayarak ve yeniden kullanılabilirliği artırarak kodunuzun daha güvenilir ve esnek olmasını sağlar. Bu nedenle, kodunuzun daha sağlam olması ve geliştirme sürecinin daha verimli olması için generic yapıları kullanmak önemlidir.

Koleksiyonlar ve Algoritmalar İçin

C# generic yapılar, koleksiyonlar ve algoritmaların daha esnek ve genel kullanımını sağlar. Geleneksel olarak, koleksiyonlar belirli bir veri tipiyle sınırlıydı ve her veri tipi için ayrı koleksiyon sınıfı oluşturulması gerekiyordu. Ancak generic yapılar sayesinde, aynı koleksiyon sınıfı farklı veri tipleriyle kullanılabilir hale gelir. Bu sayede, kodunuz daha modüler hale gelir ve tekrar kullanılabilirliği artar.

Aynı şekilde, generic yapılar algoritmaların genel kullanımını sağlar. Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan genel algoritma yapıları oluşturabilir ve farklı veri tipleriyle kullanabilirsiniz. Bu, kodunuzun daha esnek olmasını ve farklı senaryolara uyum sağlamasını sağlar.

Özelleştirilebilir Veri Yapıları İçin

C# generic yapılar, özelleştirilebilir veri yapıları oluşturmak için idealdir. Farklı veri tipleriyle çalışabilen ve ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceğiniz veri yapıları oluşturabilirsiniz. Özellikle, belirli bir veri yapısı üzerinde çalışırken bu yapılar oldukça değerlidir. Herhangi bir veri yapısını temsil eden bir generic sınıf veya yapı oluşturarak, bu yapının farklı veri tipleriyle kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu, kodunuzun daha genel ve daha az tekrar içeren bir yapıya kavuşmasını sağlar.

Ayrıca, generic yapılar sayesinde veri yapılarınızı daha dinamik hale getirebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre veri yapılarınızı şekillendirebilir ve farklı senaryolara uyum sağlayabilirsiniz. Bu, kodunuzun daha esnek ve daha fazla kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

Avantajları

 • Tip güvenliği: Generic yapılar, belirli bir veri tipine bağlı kalmadan kod yazmanıza izin verir, böylece tip uyumsuzluklarını önler.
 • Yeniden kullanılabilirlik: Aynı kod parçalarını farklı veri tipleriyle kullanabilirsiniz, bu da kodunuzu daha modüler hale getirir.
 • Performans: Generic yapılar, tip güvenliği sağlarken performans kaybını minimize eder, çünkü tip dönüşümleri gerektirmezler.
 • Kodun karmaşıklığının azalması: Generic yapılar, kodu daha basit ve anlaşılır hale getirir, çünkü tekrar kullanılabilir ve genel kod parçaları oluşturmanıza olanak tanır.
 • Esneklik: Farklı veri tipleriyle çalışabilen kod parçaları oluşturabilirsiniz, bu da kodunuzu daha esnek hale getirir ve farklı senaryolara uyum sağlar.
 • Verimlilik: Generic yapılar, kod tekrarını azaltır ve yazılım geliştirme sürecini hızlandırır, bu da daha verimli bir kod yazmanızı sağlar.
 • Hata ayıklama kolaylığı: Tip güvenliği sağlayan generic yapılar, hata ayıklama sürecini kolaylaştırır ve kodunuzun daha güvenilir olmasını sağlar.
 • Genel kullanım: Belirli bir veri tipine bağlı kalmadan genel kod parçaları oluşturabilir ve bu parçaları farklı senaryolarda kullanabilirsiniz.
 • Bakım kolaylığı: Generic yapılar, kodunuzun daha modüler olmasını sağlar, bu da bakımını kolaylaştırır ve kodunuzu daha sürdürülebilir hale getirir.
 • Uyum sağlama: Farklı veri tipleriyle çalışabilen kod parçaları oluşturarak, farklı kaynaklardan gelen verilerle uyum sağlayabilirsiniz.
 • Derleme zamanı kontrolü: Generic yapılar, derleme zamanında tip güvenliğini sağlar, bu da hataların erken tespit edilmesini sağlar.
 • Daha az kod yazma: Generic yapılar, aynı kod parçalarını farklı veri tipleriyle kullanmanıza olanak tanır, bu da daha az kod yazmanızı sağlar.
 • Performans iyileştirmeleri: Generic yapılar, belirli durumlarda performans iyileştirmelerine olanak tanır, özellikle tip dönüşümlerinin gerekliliği ortadan kalktığında.
 • Veri tutarlılığı: Generic yapılar, belirli bir veri tipiyle sınırlı kalmadan veri tutarlılığını sağlar, böylece veri bütünlüğünü korur.
 • Gelecek güncellemelere uygunluk: Generic yapılar, gelecekteki değişikliklere uyum sağlamak için daha esnek bir kod tabanı oluşturmanızı sağlar.

Dezavantajları

 • Kodun karmaşıklığı: Bazı durumlarda, generic yapılar kodun karmaşıklığını artırabilir, özellikle çoklu tip parametreleri veya karmaşık kısıtlamaların olduğu durumlarda.
 • Performans etkisi: Generic yapılar, bazı durumlarda performans etkisi yaratabilir, özellikle tip dönüşümleri gerektiğinde veya çok sayıda generic yapı kullanıldığında.
 • Daha fazla bellek tüketimi: Generic yapılar, derleme zamanında ve çalışma zamanında daha fazla bellek tüketebilir, özellikle büyük ve karmaşık projelerde.
 • Anlaşılabilirlik zorluğu: Bazı durumlarda, generic yapılar kodun anlaşılabilirliğini azaltabilir, özellikle tip parametreleri veya kısıtlamaları karmaşık olduğunda.
 • Özelleştirme zorluğu: Generic yapılar bazı durumlarda özelleştirmeyi zorlaştırabilir, özellikle karmaşık kısıtlamalar veya çoklu tip parametreleri olduğunda.
 • Derleme süresi uzaması: Çok sayıda generic yapı kullanıldığında, derleme süresi uzayabilir, özellikle büyük ve karmaşık projelerde.
 • Desteklenmeyen senaryolar: Bazı durumlarda, generic yapılar belirli senaryolarda kullanılamayabilir veya uygun olmayabilir, bu da kodunuzun esnekliğini azaltabilir.
 • Debugging zorluğu: Bazı durumlarda, generic yapılar hata ayıklama sürecini karmaşıklaştırabilir, özellikle çok sayıda generic yapı kullanıldığında.

List<T> Kullanımı ve Örnekleri

C# generic yapılarında, `List` sınıfı sıkça kullanılan bir veri koleksiyonudur. Bu sınıf, dinamik boyuta sahip bir diziyi temsil eder ve içinde tuttuğu öğeler belirli bir veri tipine bağlı değildir, yerine `T` tipinde olabilir. Bu sayede, `List` sınıfı farklı veri tipleriyle kullanılabilir ve yeniden kullanılabilir kod parçaları oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, bir `List` oluşturarak bir tam sayı listesi saklayabilirsiniz:


List<int> tamSayiListesi = new List<int>();
tamSayiListesi.Add(10);
tamSayiListesi.Add(20);
tamSayiListesi.Add(30);

Ayrıca, `List` kullanarak bir metin listesi oluşturabilirsiniz:


List<string> metinListesi = new List<string>();
metinListesi.Add("Merhaba");
metinListesi.Add("Dünya");

`List` sınıfı, birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Örneğin, veri tabanından gelen verileri depolamak, kullanıcı girişi bilgilerini saklamak veya çeşitli algoritmalar için geçici depolama alanı olarak kullanmak için kullanılabilir.


Dictionary<TKey, TValue> Kullanımı ve Örnekleri

C# generic yapılarında, `Dictionary<TKey, TValue>` sınıfı anahtar-değer çiftlerini depolamak için kullanılır. Bu sınıf, belirli bir anahtar ile eşleştirilmiş bir değeri içeren bir koleksiyonu temsil eder. Anahtarlar benzersiz olmalıdır ve her anahtar yalnızca bir değerle eşleştirilebilir.

Örneğin, bir `Dictionary<int, string>` oluşturarak bir tam sayı anahtarı ile bir metin değeri eşleştirebilirsiniz:


Dictionary<int, string> sozluk = new Dictionary<int, string>();
sozluk.Add(1, "Bir");
sozluk.Add(2, "İki");
sozluk.Add(3, "Üç");

Bir anahtar kullanarak değerlere erişmek için `[]` operatörünü kullanabilirsiniz:


Console.WriteLine(sozluk[1]); // Çıktı: Bir
Console.WriteLine(sozluk[2]); // Çıktı: İki

`Dictionary<TKey, TValue>` sınıfı, verileri anahtar-değer çiftleri olarak saklamak için idealdir ve birçok farklı senaryoda kullanılabilir. Örneğin, bir sözlük, bir veritabanı kaydı veya bir yapılandırma dosyası gibi veri koleksiyonlarını temsil etmek için kullanılabilir.


Queue<T> ve Stack<T> Kullanımı ve Örnekleri

C# generic yapılarında, `Queue<T>` ve `Stack<T>` sınıfları sırasıyla kuyruk (queue) ve yığın (stack) veri yapılarını temsil eder. Bu yapılar, farklı veri tipleriyle çalışabilen ve genellikle ilk giren, ilk çıkar (FIFO) ve son giren, ilk çıkar (LIFO) mantığıyla çalışan veri yapılarıdır.

Örneğin, bir `Queue<int>` oluşturarak bir tamsayı kuyruğu oluşturabilirsiniz:


Queue<int> kuyruk = new Queue<int>();
kuyruk.Enqueue(10);
kuyruk.Enqueue(20);
kuyruk.Enqueue(30);

Bir `Stack<string>` kullanarak bir metin yığını oluşturabilirsiniz:


Stack<string> yigin = new Stack<string>();
yigin.Push("Bir");
yigin.Push("İki");
yigin.Push("Üç");

`Queue<T>` ve `Stack<T>` sınıfları, farklı senaryolarda kullanılabilir. Örneğin, bir kuyruk, bir işlem sırasını temsil etmek veya bir veri işleme kuyruğu olarak kullanılabilir. Benzer şekilde, bir yığın, geri alınabilir işlemleri veya derinlik öncelikli arama algoritmasını uygulamak için kullanılabilir.
Queue Veri Yapısı

Queue veri yapısı, ilk giren, ilk çıkar (First-In-First-Out, FIFO) mantığına dayanır. Yani, kuyruğa elemanlar eklediğinizde, ilk eklenen eleman ilk çıkar. Bu yapı, çeşitli senaryolarda kullanışlı olabilir:

 • İş Parçacığı Kuyruğu: Bir işlem sırasını temsil etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir işlemciye gelen işleri bir kuyrukta saklayabilir ve işlemci sırayla işleri işleyebilir.
 • Bekleme Kuyruğu: Birçok senaryoda, kullanıcıların belirli bir kaynağa erişmesini bekletmek gerekir. Örneğin, bir yazılım uygulamasında, kullanıcıların bir kaynağa aynı anda erişmesini engellemek için bir kuyruk kullanılabilir.
 • Mesaj Kuyruğu: İletişim uygulamalarında, mesajlar genellikle bir kuyrukta saklanır ve sırayla işlenir. Bu, iletişim hattının aşırı yüklenmesini önleyebilir ve iletilerin kaybolmasını engelleyebilir.
 • Veri İşleme Kuyruğu: Veri işleme sistemlerinde, işlenecek verileri bir kuyrukta saklamak yaygındır. Bu, işleme hızını artırabilir ve veri işleme sürecini daha düzenli hale getirebilir.

Queue yapısının kullanımı, belirli bir senaryoya ve ihtiyaca bağlıdır. Eğer verilerinizi sırayla işlemek istiyorsanız ve ilk giren, ilk çıkar mantığı size uygunsa, Queue yapısını kullanabilirsiniz.Stack Veri Yapısı

Stack veri yapısı, Last In First Out (LIFO) mantığına dayalı olarak çalışır. Yani, en son eklenen öğe en önce çıkarılır. Stack, özellikle verilerin sıralı bir şekilde depolanması ve geri alınması gereken durumlarda kullanışlıdır. İşte Stack'in kullanım alanlarından bazıları:

 • Geri Alma İşlemleri: Bir uygulamada kullanıcı tarafından geri alınabilir işlemler yapılması gerektiğinde Stack kullanılabilir.
 • Derinlik Öncelikli Arama (DFS) Algoritmaları: Stack veri yapısı, graf veya ağaç veri yapılarında gezinme işlemlerinde kullanılabilir.
 • Yığın Temelli Algoritmalar: Bazı algoritmalar, özellikle yığın yapısının gerektiği durumlarda Stack kullanır.
 • Parantez Eşleştirme: Stack, parantezlerin eşleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılabilir.
 • Recursive Fonksiyon Çağrıları: Recursive fonksiyonlar, kendi kendini çağırırken Stack kullanır.

Generic Delegates C#

C# generic yapılarında, `Func` ve `Action` gibi generic delegeler, fonksiyon veya method referanslarını temsil etmek için kullanılır. Bu delegeler, farklı parametre tipleriyle çalışabilen ve dönüş değeri olup olmayan metodları işaret etmek için kullanılır.

`Func` delegesi, belirli bir parametre tipi alıp belirli bir dönüş değeri döndüren metodları temsil ederken, `Action` delegesi belirli bir parametre tipi alıp dönüş değeri olmayan metodları temsil eder.

Örneğin, `Func` kullanarak bir tam sayı parametresi alan ve bir metin döndüren bir metodun referansını tutabilirsiniz:


Func<int, string> metinUretici = SayiyiMetneCevir;
string sonuc = metinUretici(10); // Çıktı: "10"

Aynı şekilde, `Action` kullanarak bir metin parametresi alan ve işlem yapan bir metodun referansını tutabilirsiniz:


Action<string> metniYazdirici = MetniYazdir;
metniYazdirici("Merhaba"); // Çıktı: "Merhaba"

Bu generic delegeler, genellikle LINQ sorguları, event yönetimi ve callback fonksiyonları gibi senaryolarda kullanılır.

Func Kullanımı ve Faydaları

 • Metodları Parametre Olarak Geçme: Func, bir metodu başka bir metoda parametre olarak geçmenizi sağlar. Özellikle callback fonksiyonları veya LINQ sorgularında kullanıldığında faydalı olabilir.
 • LINQ Sorguları: LINQ sorgularında, veri koleksiyonları üzerinde filtreleme, sıralama ve projeksiyon gibi işlemler yapabilirsiniz. Bu işlemler genellikle Func ile ifade edilir.
 • Hesaplamalı İfadeler: Bazı durumlarda, özellikle matematiksel hesaplamalarda veya formüllerin uygulanmasında Func kullanılabilir. Örneğin, bir formülü hesaplamak için bir Func kullanabilirsiniz.
 • Dinamik Davranış: Func kullanarak, kodunuzu daha esnek hale getirebilirsiniz. Çünkü Func, çalışma zamanında belirli bir metodun referansını alabilir ve bu sayede kodunuzun davranışını dinamik olarak değiştirebilirsiniz.
 • Tekrar Kullanılabilir Kod: Func, belirli bir işlevi ifade eden ve tekrar tekrar kullanılabilecek kod bloklarını temsil etmek için kullanılabilir. Bu, kodunuzu daha düzenli ve okunabilir hale getirebilir.


Action Kullanım Alanları

Action, C# dilinde bir işlev veya metot referansını temsil eden bir delegedir. Action, genellikle geri dönüş değeri olmayan işlemleri temsil etmek için kullanılır.

 • Event Yönetimi: Bir olayın gerçekleştiğini bildirmek için kullanılabilir.
 • Asenkron İşlemler: Genellikle geri dönüş değeri olmayan işlemleri temsil etmek için kullanılır.
 • Callback Fonksiyonları: Bir işlem tamamlandığında belirli bir kod bloğunun çalıştırılması gerektiği durumlarda kullanılabilir.
 • LINQ Sorguları: Veri sorgulama işlemlerini kolaylaştırmak için kullanılabilir.
 • İş Parçacığı (Thread) Yönetimi: Birden fazla iş parçacığında çalışan kodların senkronize edilmesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Delegate'lerin Genel Kullanım Senaryoları

C# delegate'leri, genellikle çeşitli senaryolarda kullanılan işlev veya metot referanslarını temsil etmek için kullanılır. Generic yapılar içinde delegate'lerin genel kullanım senaryoları şunlardır:

 • Event Yönetimi: Bir olayın gerçekleştiğini bildirmek ve bu olaya abone olan diğer kod bloklarını çalıştırmak için delegate'ler kullanılır.
 • Callback Fonksiyonları: Belirli bir işlem tamamlandığında veya belirli bir koşul gerçekleştiğinde çağrılacak fonksiyonları temsil etmek için delegate'ler kullanılabilir.
 • Asenkron İşlemler: Asenkron işlemler genellikle geri dönüş değeri olmayan ve parametre alan metotları temsil eder. Bu tür işlemler için delegate'ler kullanılabilir.
 • Genel Metot Referansları: Çeşitli senaryolarda, farklı metotları tek bir imza altında temsil etmek ve bunları dinamik olarak çağırmak için delegate'ler kullanılabilir.

Örnekler ve Uygulamalar

C# generic yapılarının kullanımına yönelik çeşitli örnekler ve uygulamalar şunları içerebilir:

 • Koleksiyonlar: `List`, `Dictionary`, `Queue`, `Stack` gibi generic koleksiyon sınıflarının kullanımı ve örnekleri.
 • Delegeler: `Func`, `Action` gibi generic delegelerin kullanımı ve örnekleri.
 • Arayüzler: `IComparable`, `IEnumerable` gibi generic arayüzlerin kullanımı ve örnekleri.
 • Class ve Inheritance: Temel ve türetilmiş generic sınıfların oluşturulması, kalıtım kullanımı ve örnekleri.
 • Metotlar ve Overloading: Generic metot tanımlama, metot overloading ve özel durumların ele alınması.
 • Boxing ve Unboxing: Generic yapılarla ilgili boxing ve unboxing işlemlerinin açıklaması ve örnekleri.
 • Anonymous Metotlar: Generic yapılar içinde anonim metotların kullanımı ve örnekleri.

Generic Interfaces C#

C# generic yapılarında, 'IComparable' ve 'IEnumerable' gibi generic arabirimler, farklı tiplerle çalışabilen ve belirli davranışları tanımlayan arabirimlerdir.

`IComparable` arabirimi, nesnelerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak için kullanılır. Bu arabirim, bir nesnenin diğer bir nesneyle nasıl karşılaştırılacağını tanımlayan bir `CompareTo` metodu içerir.

`IEnumerable` arabirimi, bir koleksiyonun elemanlarını tek tek gezinmeyi sağlayan bir arabirimdir. Bu arabirim, koleksiyonun elemanlarını sıralı bir şekilde döndürebilen bir `GetEnumerator` metodu içerir.

Örnekler ve kullanımlar için, `List` veya `Array` gibi generic koleksiyon sınıflarını ele alabiliriz. Bu sınıflar, `IEnumerable` arabirimini uygular ve koleksiyonun elemanlarını dolaşmak için kullanılabilir.


Genel Kullanım Senaryoları

C# generic yapılarının genel kullanım senaryoları şunları içerebilir:

 • Koleksiyonlar ve Veri Yapıları: Farklı veri tipleriyle çalışabilen ve genellikle koleksiyonlar veya özel veri yapıları oluşturmak için generic yapılar kullanılır.
 • Algoritmalar: Genel algoritmalar oluşturmak ve farklı veri tipleriyle çalışabilen algoritmalar yazmak için generic yapılar tercih edilir.
 • Delegeler ve Callback Fonksiyonları: Delegelerin ve callback fonksiyonlarının kullanıldığı senaryolarda, farklı parametre tipleriyle çalışabilen generic delegeler tercih edilir.
 • Arayüzler ve Interface'ler: Generic arabirimler, farklı tiplerle çalışabilen ve belirli davranışları tanımlayan interface'ler oluşturmak için kullanılır.
 • Kodun Tekrar Kullanılabilirliği: Generic yapılar, kodun daha modüler ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlar, çünkü aynı kod parçası farklı veri tipleriyle çalışabilir.


C# Generic Class ve Inheritance

C# generic yapılarında, temel ve türetilmiş generic sınıfların oluşturulması ve inheritance kullanım senaryoları şunları içerebilir:

 • Temel Generic Sınıfların Oluşturulması: Temel generic sınıflar, bir veya daha fazla tür parametresi alabilir ve belirli bir veri yapısını veya işlevselliği temsil eder. Örneğin, `GenericClass` şeklinde bir temel sınıf oluşturabiliriz.
 • Türetilmiş Generic Sınıfların Oluşturulması: Temel generic sınıflardan türetilmiş sınıflar, temel sınıfın tür parametrelerini belirleyerek veya genişleterek özelleştirilmiş bir işlevselliği sağlar. Örneğin, `DerivedClass` şeklinde bir türetilmiş sınıf oluşturabiliriz.
 • Inheritance Kullanım Senaryoları: Inheritance, generic sınıfların ve arabirimlerin ortak davranışları ve özellikleri paylaşmasını sağlar. Bu sayede, kod tekrarını azaltır ve yeniden kullanılabilirliği arttırır.

C# Generic Metotlar ve Overloading

C# generic yapılarında generic metot tanımlama, kullanma, overloading ve özel durumlar şunları içerebilir:

 • Generic Metot Tanımlama ve Kullanma: Generic metotlar, bir veya daha fazla tür parametresi alabilir ve farklı veri tipleriyle çalışabilir. Bu metotlar, belirli bir işlevselliği farklı türlerle kullanmak için kullanılır.
 • Overloading ve Özel Durumlar: Generic metotlar, aynı isimde birden fazla tanımlanabilir ve farklı parametre listeleriyle çağrılabilir. Bu durum, aynı işlevselliğin farklı veri tipleri veya parametre yapılarıyla kullanılmasını sağlar.
 • Genel Kullanım Senaryoları: Generic metotlar, genellikle koleksiyonlar, algoritmalar, veri dönüşümleri ve diğer genel işlevler için kullanılır. Bu metotlar, kodun yeniden kullanılabilirliğini arttırır ve tip güvenliğini sağlar.

C# Generic Boxing ve Unboxing

C# generic yapılarında boxing ve unboxing işlemleri, değer türlerini ve referans türlerini birbirine dönüştürmek için kullanılır.

 • Boxing: Bir değer türünü bir object türüne dönüştürme işlemidir. Bu işlem, değer türünü heap bellek bölgesinde bir nesne olarak saklar.
 • Unboxing: Bir object türünü, içinde saklanan değer türüne geri dönüştürme işlemidir. Bu işlem, heap bellek bölgesinde saklanan nesnenin değer türüne çevrilmesini sağlar.

Örnek:


List<object> objeler = new List<object>();
int sayi = 42;
objeler.Add(sayi); // Boxing işlemi gerçekleşir

int cikti = (int)objeler[0]; // Unboxing işlemi gerçekleşir

C# Generic Anonymous Metot

C# generic yapılarında anonymous (anonim) metotlar, isimsiz ve tek seferlik olarak tanımlanan metotlardır. Bu metotlar, genellikle delegate'lerle birlikte kullanılır ve kod bloklarını daha esnek hale getirir.

Örnek:


Func<int, int, int> toplama = delegate(int x, int y)
{
  return x + y;
};

int sonuc = toplama(3, 5); // Çıktı: 8


Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.