Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# Metot Kullanımı

C# Metot Kullanımı

C# Metot Kullanımı

Metod Nedir?

Metodlar, programlama dillerinde belirli bir işlemi gerçekleştiren ve bu işlemi bir veya daha fazla adımla tanımlayan kod bloklarıdır. C# programlama dilinde de metodlar oldukça önemlidir ve kodun düzenliği, okunabilirliği ve tekrar kullanılabilirliği açısından büyük bir role sahiptirler.

Metodlar, bir veya daha fazla işlemi bir araya getirerek, adımları mantıklı bir sıra içinde gerçekleştiren yapılardır. Bu sayede aynı işlemleri tekrar tekrar yazmak yerine, bir metod içinde tanımlayarak gerektiğinde çağrılabilirler. Bu da kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır ve kodun daha modüler hale gelmesini sağlar.

Metodlar, bir kere tanımlandıktan sonra programın farklı yerlerinde birden fazla kez çağrılabilirler. Bu da kodun daha kolay bakımını sağlar ve geliştirme süreçlerini hızlandırır. Ayrıca, metotlar sayesinde karmaşık işlemler küçük ve daha yönetilebilir parçalara bölünebilir, bu da kodun anlaşılabilirliğini artırır.

Özetle, metodlar C# programlama dilinde belirli bir işlemi gerçekleştiren kod blokları olup, kodun düzenliği, okunabilirliği ve tekrar kullanılabilirliği açısından önemli bir yere sahiptirler. Metodlar sayesinde karmaşık işlemler modüler parçalara ayrılabilir ve kod daha kolay bakılabilir ve geliştirilebilir hale gelir.

Metod Tanımlama

C# programlama dilinde bir metod, belirli bir işlemi gerçekleştiren kod bloğunu tanımlamak için kullanılır. Metodlar, genellikle başka kod blokları içinde çağrılacak tekrar kullanılabilir kod parçalarını temsil ederler. Bir metod tanımlanırken dikkate alınması gereken bazı temel kurallar vardır.

Öncelikle, bir metod tanımlanırken metodun erişim belirleyicisi belirtilmelidir. Erişim belirleyicisi, bu metodun hangi kod bloklarından ve nesnelerden erişilebileceğini belirler. Genellikle "public", "private" veya "protected" gibi erişim belirleyicileri kullanılır.

Bir metodun dönüş tipi belirtilmelidir. Bu, metodun çağrılmasından sonra döndüreceği değerin türünü ifade eder. Dönüş tipi "void" ise, metodun herhangi bir değer döndürmediği anlamına gelir. Aksi durumda, metodun dönüş tipi belirtilen türdendir.

Metodun adı, metodun çağrılması için kullanılan isimdir. Genellikle anlaşılır, açıklayıcı ve CamelCase yazım stiline uygun olmalıdır.

Metod tanımı parantezlerle başlar ve parantez içerisinde gerekli parametreler bulunabilir. Parametreler, metodun işlevselliğini sağlamak için gerekli olan bilgileri alır. Parametrelerin türü ve ismi belirtilmelidir.

Örneğin, aşağıdaki kod örneği "MerhabaDe" isimli bir metodu tanımlar. Bu metodun geri dönüş tipi "void" olduğu için herhangi bir değer döndürmez. Metodun içinde "Console.WriteLine()" metodu kullanılarak "Merhaba Dünya!" mesajı ekrana yazdırılır.Geri Dönüş Türü

Metodlar bir değer döndürebilir veya döndürmeyebilir. Bu geri dönüş türü, metodun çağrılmasından sonra döndüreceği değerin türünü belirtir. C# programlama dilinde geri dönüş türü, metodun tanımında belirtilir.

Eğer bir metod bir değer döndürüyorsa, geri dönüş türü olarak dönüş değerinin türü belirtilir. Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde "Topla" adında bir metod tanımlanmıştır. Bu metod, "int" türünde iki parametre alır ve bu parametreleri toplar. Sonuç olarak, bu metodun geri dönüş türü de "int" olarak belirtilmiştir.Eğer bir metod herhangi bir değer döndürmüyorsa, geri dönüş türü olarak "void" kullanılır. Bu durumda, metodun çağrılmasından sonra herhangi bir değer döndürülmez.

Geri dönüş türü, metodun işlevselliği ve nasıl kullanılacağı hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu sayede metodun kullanımı daha anlaşılır hale gelir ve kodun düzenliği artar.

Metod İsmi

Metod isimleri, bir metodun ne iş yaptığını açık bir şekilde ifade etmelidir. Anlaşılır ve açıklayıcı metod isimleri, kodun okunabilirliğini artırır ve kodun ne yaptığını hızlıca anlamayı sağlar. Genellikle fiilimsi tercih edilir ve metodun yapacağı işi ifade eder.

Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde "UrunEkle" adında bir metod tanımlanmıştır. Bu metodun ismi, içeriğini açık bir şekilde ifade eder ve metodun ne yapacağını anlamak kolaydır.Bu şekilde, metod isimleri seçilirken anlaşılır ve açıklayıcı olmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, metod isimleri genellikle CamelCase yazım stiline uygun olmalıdır.

C# Metot Parametreler

C# programlama dilinde metotlar, belirli işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu işlevler, sıklıkla belirli parametrelerle çalışır ve bu parametreler, metotun işleyişini ve davranışını belirler. Parametreler, metot tanımlanırken belirtilen değişkenlerdir ve metot çağrıldığında bu değişkenlere değerler geçirilir. C# metotlarında farklı türlerde parametreler kullanılabilir, bunlar değer türleri ve referans türleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Değer türü parametreler, metot tarafından işlendikten sonra kopyalanır ve orijinal değerleri değiştirilmez. Referans türü parametreler ise orijinal verinin bellek referansı üzerinden işlenir, bu nedenle metot tarafından yapılan değişiklikler orijinal veriyi etkileyebilir.

Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, bir metot tanımlanmış ve bu metot bir değer türü parametresi alarak bu parametreyi bir artırma işlemine tabi tutmaktadır:Bu örnekte, "Arttir" metodu çağrıldığında, "sayi" değişkeni 5 değeri ile geçirilmiş ve metot içinde bu değer bir artırma işlemine tabi tutulmuştur. Ancak, "sayi" değişkeninin değeri "Arttir" metodu içinde artırıldığı halde, ana metot içindeki "sayi" değişkeni hala 5 değerini korur. Çünkü "sayi" değişkeni, metoda değer olarak geçirilmiş ve değer türü parametre olduğu için metot içinde yapılan değişiklikler ana metodu etkilemez.

Bu örnek, değer türü parametrelerin nasıl kullanıldığını göstermektedir. C# metotlarında kullanılan parametre türlerinin detaylı açıklamaları ve örneklerle desteklenmiş kullanımları, yazılım geliştiricilere C# programlama dilinde metot kullanımını daha iyi anlamalarını sağlar.

C# Metot Metodların Çağrılması

Metotlar, C# programlama dilinde işlevlerin modülerleştirilmesini sağlayan temel yapı taşlarıdır. Metotların çağrılması, bir metodu program içinde kullanmak ve işlevselliğinden yararlanmaktır.

Metotların çağrılması işlemi, metot adı ve gerekli parametrelerin belirtilmesiyle gerçekleşir. Bir metot, belirli bir işlevi yerine getiren kod bloğudur ve bu işlevi gerçekleştirmek için çağrıldığında, parametrelerle birlikte belirtilen işlemi gerçekleştirir.

Örneğin, bir toplama işlemi yapan bir metot çağrısı şu şekilde olabilir:Bu örnekte, `Topla` adlı bir metot tanımlanmış ve bu metot iki parametre alarak bunları toplamıştır. Metot çağrısı yapıldığında, belirtilen parametrelerle birlikte metot çalıştırılır ve toplam sonucu döndürülür. Daha sonra bu sonuç, programın ilgili bölümünde kullanılabilir veya başka bir işlem için saklanabilir.

C# Metot Metodlarda Geri Dönüş Değeri

C# programlama dilinde, metotlar genellikle bir değer döndürmek için kullanılır. Metotlardan geri dönüş değeri almak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, metot tanımlanırken belirtilen dönüş türüne göre değişiklik gösterir.

1. Değer Döndürme:

Bir metot, bir değer döndürmek için 'return' anahtar kelimesiyle sonlanır. Döndürülen değer, metotun dönüş türüyle uyumlu olmalıdır. Örneğin:2. Çoklu Değer Döndürme:

C# 7.0 ve sonraki sürümlerde, bir metot birden fazla değer döndürebilir. Bunun için 'tuple' veya 'out' parametreleri kullanılabilir. Örneğin:3. Değer Döndürmeme:

Bazı durumlarda, bir metot herhangi bir değer döndürmez. Bu tür metotlara 'void' dönüş türü atanır. Örneğin:Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, C# metotları farklı dönüş değerleri ile tanımlanabilir ve kullanılabilir. Bu, programcılara esneklik sağlar ve çeşitli senaryolara uygun çözümler üretmelerine olanak tanır.

C# Metot Parametre Türleri

C# metotlarında kullanılan parametreler, farklı türlerde olabilir. Bu parametre türleri, metotların davranışını belirlemekte ve metotların daha esnek ve genel amaçlı olmasını sağlamaktadır. İşte C# metotlarında sıkça kullanılan parametre türlerinden bazıları:

 • Değer Türü Parametreler: Değer türü parametreler, metoda kopyalanarak geçirilir ve metot içinde değişiklik yapılmasına izin vermez. Örneğin:


 • Referans Türü Parametreler: Referans türü parametreler, referansları üzerinden metoda geçirilir ve metot içinde yapılan değişiklikler çağıran kodu etkileyebilir. Örneğin:


 • Çıktı Parametreleri: Çıktı parametreleri, metot tarafından döndürülen birden fazla değeri temsil eder. Örneğin:


C# Metot Değer Türü Parametreler

C# programlama dilinde metotlara değer türü parametreler geçirilebilir. Değer türü parametreler, metot çağrılırken argüman olarak belirtilen değerlerdir. Bu parametreler, metot içinde kullanılacak olan kopya değerlerini temsil eder. Değer türü parametreler, metot içindeki işlemler sonucunda kopya değerler üzerinde değişiklik yapar, ancak orijinal değerleri değiştirmez.

Örnek olarak, aşağıdaki kod örneğinde, bir metot tanımlanmıştır. Bu metot, bir değer türü parametresi alır ve bu parametreyi bir işlem gerçekleştirerek günceller. Ancak, metot çağrıldığında orijinal değişkenin değeri değişmez:Yukarıdaki örnekte, metot içinde parametre olarak geçirilen `deger` değişkeni 5 birim arttırılırken, orijinal `sayi` değişkeninin değeri değişmemektedir. Çünkü `deger` değişkeni metoda bir kopya değer olarak geçirilmiş ve metot içinde yapılan değişiklikler sadece bu kopya değeri etkilemektedir.

C# Metot Referans Türü Parametreler

C# programlama dilinde metotlar, referans türü parametrelerle çağrılabilir. Bu parametreler, metoda bir referansın kopyasını sağlar.

Referans türü parametreler, bir metoda bir nesnenin referansını geçmek için kullanılır. Bu, metot içinde yapılan değişikliklerin, orijinal nesneyi etkilemesini sağlar. Referans türü parametrelerin kullanımı, özellikle büyük veri yapılarını işlerken bellek ve performans avantajları sağlar.

Örnek olarak, bir dizi üzerinde işlem yapan bir metot düşünelim:Bu örnekte, "DoubleArrayElements" metodu bir dizi referansını kabul eder ve her elemanın değerini iki katına çıkarır. Ana programda, bu metot çağrıldıktan sonra "numbers" dizisinin elemanları güncellenir ve çıktı olarak her bir elemanın iki katı değeri yazdırılır.

C# Metot Çıktı Parametreleri

Çıktı parametreleri, bir metottan birden fazla değer döndürmek için kullanılır. Bu, metodun çağrıldığı yerde değişkenlerin değerlerini değiştirmesini sağlar. Örneğin, bir metot bir dizi içindeki en büyük ve en küçük sayıyı döndürebilir. Bu durumda, çıktı parametreleri kullanılarak hem en büyük hem de en küçük sayı değerleri aynı anda döndürülebilir. Aşağıdaki örnek, bir metot tarafından hesaplanan en büyük ve en küçük sayıları bulmak için çıktı parametrelerini kullanır:Bu örnekte, FindMaxAndMin metodu numbers dizisindeki en büyük ve en küçük sayıları bulur ve max ile min çıktı parametreleri aracılığıyla bu değerleri geri döndürür.

C# Metot Parametre Geçme Yöntemleri

C# programlama dilinde metotlara parametreler, değer ve referans ile geçirilebilir. Parametrelerin nasıl geçirileceğine karar vermek, metotların işlevselliğini ve performansını etkileyebilir.

Değer ile Geçme

Değer ile geçme, parametrenin değerinin kopyalanarak metoda iletilmesini sağlar. Bu yöntemde, orijinal parametre değişkeninin değeri değiştirilse bile, metot içindeki kopya değişkeni etkilemez. Aşağıdaki örnek, değer ile geçme yöntemini göstermektedir:Referans ile Geçme

Referans ile geçme, parametrenin bellek adresinin kopyalanarak metoda iletilmesini sağlar. Bu yöntemde, orijinal parametre değişkeninin değeri metot içinde değiştirilebilir. Aşağıdaki örnek, referans ile geçme yöntemini göstermektedir:C# Metot Metodların Aşırı Yüklenmesi (Overloading)

Metodların aşırı yüklenmesi, aynı isimde fakat farklı parametre listelerine sahip metotların tanımlanmasıdır. Bu, aynı işlevi farklı parametrelerle kullanma esnekliği sağlar. Örneğin, bir matematik kütüphanesinde toplama işlemini gerçekleştiren bir metot düşünelim. Bu metot, hem iki sayıyı toplamak için kullanılabilir hem de üç sayıyı toplamak için kullanılabilir. İşte bu durumda aşırı yüklenmiş metotlar devreye girer. İşte bir örnek:Yukarıdaki örnekte, Matematik sınıfında iki farklı Topla metodu bulunmaktadır. Birincisi, iki integer parametre alır ve bu parametreleri toplar. İkincisi ise üç integer parametre alır ve bu parametreleri toplar. Bu sayede aynı isimdeki metotlar, farklı sayıda parametrelerle kullanılabilir.

C# Metot Metodların İç İçe Kullanımı

C# programlama dilinde, bir metot başka bir metot içinde çağrılabilir. Bu, daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için metotları birleştirme ve modülerleştirme olanağı sağlar. İç içe metot çağrıları, kodun daha okunabilir ve bakımı daha kolay hale getirilmesine olanak tanır.

Örneğin, bir dizi işlemi gerçekleştiren ve sonucu döndüren bir ana metot içinde, her bir alt işlemi ayrı bir yardımcı metotta tanımlayabiliriz. Bu, kodun daha modüler olmasını ve her bir alt işlemin daha anlaşılır olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnek, bir dizi sayının toplamını hesaplayan ve sonucu döndüren bir ana metot içinde, toplama işlemini gerçekleştiren bir yardımcı metodu içerir:Bu örnekte, `ToplamaYap` metodu içinde `SayiTopla` metodu çağrılmıştır. `SayiTopla` metodu, aldığı sayıyı 2'ye böler ve kendisiyle toplar. Bu işlem, `ToplamaYap` metodu içinde bir dizi sayının toplamını hesaplarken her bir sayı için uygulanır. Sonuç olarak, `ToplamaYap` metodu toplamı hesaplar ve ana metota geri döndürür.

C# Metot Recursive Metodlar

C# programlama dilinde, recursive (özyineli) metotlar, kendini çağıran metotlardır. Bu, bir problemin birden fazla alt probleme bölünmesi gerektiğinde veya aynı işlemin tekrarlanması gerektiğinde kullanılır. Recursive metotlar, genellikle algoritmaların ve veri yapılarının uygulanmasında ve özellikle ağaç yapıları gibi yapılarda yaygın olarak kullanılır.

Bir recursive metot genellikle bir sonlandırma koşulu ve bir veya daha fazla kendini çağıran kısmı içerir. Sonlandırma koşulu, metotun kendini çağırmayı durdurduğu ve rekürsif çağrı zincirinin sona erdiği noktadır.

Aşağıdaki örnekte, bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir recursive metot verilmiştir:Bu örnekte, `FaktoriyelHesapla` adlı bir recursive metot tanımlanmıştır. Bu metot, bir sayının faktöriyelini hesaplar. Metot, kendisini çağırarak `n` sayısının faktöriyelini `n - 1`'in faktöriyeliyle çarparak hesaplar. Sonlandırma koşulu olarak `n` değeri 0 veya 1 olduğunda 1 döndürülür, çünkü 0 faktöriyeli 1 olarak kabul edilir.

Recursive metotlar, algoritmaların ve problemlerin basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Ancak, yanlış bir şekilde kullanıldığında ve sonlandırma koşulu dikkate alınmadığında sonsuz döngülere neden olabilir. Bu nedenle, recursive metotlar dikkatlice tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

C# Metot Anonim Metodlar

Anonim metotlar, isimsiz olarak tanımlanan ve bir delegeye atanabilen metotlardır. Bu, özellikle olay işleyicilerinde ve LINQ sorgularında kullanışlıdır. Anonim metotlar, bir işlevi kod içinde doğrudan tanımlamak ve kullanmak için pratik bir yol sağlar.

Bir listeyi sıralama işleminde anonim metotlar kullanılabilir:Burada, isimler listesi üzerinde bir sıralama işlemi gerçekleştirilmiştir. Delegemiz, iki dizeyi alır ve uzunluklarına göre karşılaştırır. Bu sayede, isimler listesi uzunluklarına göre sıralanır.

Anonim metotlar ayrıca bir LINQ sorgusunun Select veya Where yöntemlerinde de kullanılabilir. Örneğin, bir listedeki pozitif sayıları seçmek için:Burada, pozitifSayilar değişkenine atanan yeni liste, sayilar listesindeki pozitif sayıları içerir. Anonim metot, her numarayı alır ve pozitif olup olmadığını kontrol eder.

Anonim metotlar, kodun daha esnek ve okunabilir olmasını sağlar. Küçük işlevleri doğrudan kod içinde tanımlamanıza ve kullanmanıza izin verirler, böylece ayrı bir yöntem tanımlamak ve adlandırmak zorunda kalmazsınız.

C# Metot Lambda İfadeleri

Lambda ifadeleri, kısa ve öz metotlar oluşturmak için kullanılır. Bu ifadeler, genellikle anonim fonksiyonlar olarak adlandırılır ve C# 3.0 ile birlikte tanıtılmıştır. Lambda ifadeleri, özellikle LINQ sorgularında ve event handling gibi senaryolarda yaygın olarak kullanılır.

Bir lambda ifadesi bir parametre listesi, bir lambda operatörü (=>) ve bir ifade veya kod bloğu içerir. Lambda operatörü, parametreleri ifadeye (veya kod bloğuna) bağlar.

Örneğin, bir listeyi sıralamak için lambda ifadelerini kullanabiliriz:Burada, Sort metodu bir lambda ifadesi alır. Bu ifade, iki parametre alır (x ve y) ve bu parametreleri karşılaştırarak sıralama işlemi gerçekleştirir. x.CompareTo(y) ifadesi, x'in y'den küçük, eşit veya büyük olup olmadığını belirler.

Lambda ifadeleri, kısa ve okunabilir kod yazımını teşvik eder. Ancak, karmaşık lambda ifadeleri karmaşıklığı artırabilir ve kodun anlaşılmasını zorlaştırabilir, bu yüzden dikkatli kullanılmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, aynı sıralama işlemini lambda ifadesi yerine geleneksel bir fonksiyon kullanarak gerçekleştiriyoruz:Bu kod, lambda ifadesi yerine bir CompareNumbers adlı geleneksel bir fonksiyon kullanarak aynı sıralama işlemini gerçekleştirir. CompareNumbers fonksiyonu, iki tamsayı parametresi alır ve bunları karşılaştırarak sıralama işlemini gerçekleştirir.

C# Metot Genişletme Metodları (Extension Methods)

Genişletme metotları, C# programlama dilinde mevcut bir sınıfa yeni metotlar eklemek için kullanılır. Bu, .NET framework'ünün temel sınıflarına veya kendi özel sınıflarınıza ek işlevsellikler eklemenizi sağlar.

Genişletme metotları, var olan bir sınıfın üyelerini değiştirmeden, sınıfın davranışını genişletmenin bir yolunu sağlar. Bu, özellikle .NET framework'ünün temel sınıflarına yeni işlevsellikler eklemek veya mevcut işlevselliği özelleştirmek için kullanışlıdır.

Örneğin, varsayılan olarak sağlanan bir sınıfın (örneğin, string sınıfı) davranışını değiştirmeden, belirli bir projenin gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, bir string'in ilk harfini büyük harfe dönüştüren bir genişletme metodu tanımlar:Bu örnekte, StringExtensions adında bir static sınıf oluşturulmuş ve içinde FirstCharToUpper adında bir genişletme metodu tanımlanmıştır. Bu metot, string tipine genişletme yapmak için kullanılır ve stringin ilk harfini büyük harfe dönüştürür.

Genişletme metotları, projenizde tekrar eden işlemleri azaltmanıza ve kodunuzu daha modüler hale getirmenize yardımcı olabilir. Ancak, dikkatli kullanılmalıdır çünkü bu tür metotlar, kodunuzu daha karmaşık hale getirebilir ve okunabilirliği azaltabilir.

C# Metot Metodların İçerisinde Metod Tanımlama (Nested Methods)

İç içe metot tanımlama, bir metot içinde başka bir metotun tanımlanmasına olanak sağlar. Bu teknik, belirli bir metot tarafından kullanılan yardımcı işlevlerin gizlenmesini ve kodun daha modüler hale getirilmesini sağlar.

Örneğin, bir matematiksel hesaplama işlevi içeren bir metot düşünelim. Bu metot, çeşitli aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi alt işleve ihtiyaç duyabilir. Ancak, bu alt işlevlerin sadece belirli bir ana işlev içinde kullanılması gerekebilir ve diğer kod parçalarından erişilmesi istenmeyebilir.

Aşağıdaki örnekte, bir dikdörtgenin alanını hesaplayan bir metot bulunmaktadır. Bu metot içinde, dikdörtgenin kenar uzunluklarını çarpma işlemini gerçekleştiren yardımcı bir iç içe metot tanımlanmıştır:Bu örnekte, "AlanHesaplaYardimci" adında bir iç içe metot tanımlanmıştır. Bu metot, dikdörtgenin alanını hesaplamak için kullanılmıştır ve sadece "AlanHesapla" metodu içinden erişilebilir durumdadır. Bu şekilde, alan hesaplama işlemi dışarıdan doğrudan çağrılmaz ve kodun daha düzenli ve anlaşılır olması sağlanır.

C# Metot Metodların Kapsamı ve Erişim Belirleyicileri

C# programlama dilinde metotların kapsamı, bir metotun erişebileceği alanı belirler. Erişim belirleyicileri ise bir metotun diğer kod parçalarından erişimini kontrol eder.

Kapsam (Scope), bir değişkenin veya metotun bir program içinde kullanılabilirliğini tanımlar. C# içinde metotlar, aşağıdaki kapsam türlerine sahiptir:

 • Yerel Kapsam (Local Scope): Yerel değişkenler, tanımlandıkları blok içinde erişilebilirler. Bir metot içinde tanımlanan değişkenler, yalnızca bu metot içinde kullanılabilirler.
 • Parametre Kapsamı (Parameter Scope): Metot parametreleri, metotun tüm bloklarında erişilebilirler. Parametreler, metot başlatıldığında geçerli olur ve metot sona erdiğinde yok olur.
 • Sınıf Kapsamı (Class Scope): Bir sınıf içinde tanımlanan metotlar, o sınıfın içinde ve içinde tanımlanan diğer metotlarda erişilebilirler.
 • Namespace Kapsamı (Namespace Scope): Bir metot, tanımlandığı namespace içinde erişilebilir. Farklı dosyalarda aynı namespace'i paylaşan sınıflar birbirlerinin metotlarına erişebilirler.

Erişim belirleyicileri (Access Modifiers), bir metotun diğer kod parçalarından erişimini kontrol eder. C# içinde yaygın olarak kullanılan erişim belirleyicileri şunlardır:

 • public: Bir metotun herhangi bir kod parçasından erişilebilir olduğunu belirtir.
 • private: Bir metotun sadece kendi sınıfı içinden erişilebilir olduğunu belirtir.
 • protected: Bir metotun tanımlandığı sınıf veya bu sınıftan türetilen alt sınıflar içinden erişilebilir olduğunu belirtir.
 • internal: Bir metotun tanımlandığı assembly içinden erişilebilir olduğunu belirtir. Diğer assembly'lerden erişim engellenir.
 • protected internal: Bir metotun tanımlandığı sınıf veya bu sınıftan türetilen alt sınıflar içinden veya aynı assembly'den erişilebilir olduğunu belirtir.

Örnek:


C# Metot Geri Dönüş Değerleri Olmayan Metodlar (void Metodlar)

C# programlama dilinde void metodlar, geri dönüş değeri olmayan metotlardır. Yani, bu tür metotlar herhangi bir değer döndürmezler. Genellikle bir işlemi gerçekleştirirler ve sonuç olarak herhangi bir değer döndürmezler.

Void metodları kullanmanın birçok faydası vardır. Örneğin, bir dosya yazdırma işlemi gerçekleştiren bir metod void olabilir çünkü yazdırma işlemi gerçekleştirildikten sonra geri dönen herhangi bir değer önemli değildir. Ayrıca, birçok durumda, void metodlar başka metotlarla birleştirilerek daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

İşte bir örnek:Bu örnekte, "MerhabaDunya" adında bir void metod tanımlanmıştır. Bu metod, "Merhaba Dünya!" yazısını konsola yazdırır. Main metodu içinde bu void metot çağrılmıştır. Metot çağrıldığında, konsola "Merhaba Dünya!" yazısı basılır.

Void metodlar, genellikle bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır ve herhangi bir geri dönüş değeri beklenmez.

C# Metot Geri Dönüş Değerleri Olan Metodlar

Geri dönüş değeri olan metodlar, bir değer döndüren metotlardır. Bu, metot çağrıldığında bir değer almayı sağlar. Geri dönüş değeri, metot içinde hesaplanan veya işlenen veriyi çağıran yere iletmek için kullanılır.

Örneğin, aşağıdaki metot bir tamsayı değeri döndüren bir hesaplama yapmaktadır:Bu metot, iki tamsayı parametre alır ve bu parametrelerin toplamını döndürür. Metodu çağıran yerde, bu döndürülen değer başka bir değişkene atanabilir veya doğrudan kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki gibi bu metot çağrılabilir:Burada, Topla metodu çağrıldı ve döndürülen değer "sonuc" değişkenine atandı. Daha sonra bu değer, ekrana yazdırıldı.

Bir başka örnek olarak, bir metotun bir dizi içinde belirli bir elemanı araması ve bulunan elemanın indisini döndürmesi düşünülebilir:Bu metot, bir dizi ve aranan bir tamsayı alır. Dizi içinde aranan elemanı bulur ve indisini döndürür. Eğer eleman bulunamazsa -1 döndürülür.

Metotlar genellikle bir işlem sonucunu döndürmek için kullanılır ve geri dönüş değeri, bu işlem sonucunu taşır. Bu şekilde, metotlar daha genel ve tekrar kullanılabilir hale gelir.

C# Metot Metodlar ve İsimlendirme Standartları

Metot isimlendirme standartları, yazılım geliştirme sürecinde oldukça önemli bir rol oynar. Metotların doğru şekilde isimlendirilmesi, kodun anlaşılabilirliğini artırır, bakımını kolaylaştırır ve kodun genel kalitesini yükseltir.

İsimlendirme standartları, genellikle kodun içsel tutarlılığını sağlamak ve ekibin uyumlu bir şekilde çalışmasını desteklemek için belirlenir. Ayrıca, proje veya organizasyon düzeyinde belirlenen standartlar, farklı geliştiricilerin birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

İşte bazı yaygın C# metot isimlendirme standartları:

 • Doğru ve Anlamlı İsimlendirme: Metotların adları, ne yaptıklarını açıkça ifade etmelidir. Karmaşık işlevler veya algoritmalar içeren metotlar bile, adlarında ne yaptıklarını yansıtmalıdır. Örneğin, "hesaplaFiyat", "ürünBilgisiniGüncelle" gibi.
 • Eylem İsimleri: Metotlar, genellikle bir eylemi gerçekleştirdikleri için eylem isimleriyle isimlendirilmelidir. Örneğin, "hesapla", "gönder", "kontrolEt" gibi.
 • İsimlendirme Kalıpları: Proje veya organizasyon içinde belirlenen belirli bir isimlendirme kalıbına uyulmalıdır. Örneğin, "fiilNesneDesen" gibi.
 • Parametrelerin Anlamlı İsimlendirilmesi: Metotlara iletilen parametrelerin de anlamlı isimlerle adlandırılması önemlidir. Bu, metodu kullanırken parametrelerin amacını anlamayı kolaylaştırır. Örneğin, "musteriAdi", "urunFiyati" gibi.
 • Uyumlu Büyük-Küçük Harf Kullanımı: Genel olarak, C# metot isimlerinde "PascalCase", "camelCase" veya "snake_case" gibi belirlenmiş büyük-küçük harf kullanım standartlarına uyulmalıdır. Örneğin, "ToplamFiyat", "urunAdi", "musteriAdSoyad" gibi.
 • Anlaşılır İsim Uzunlukları: İsimler, anlaşılır olmakla birlikte, aşırı uzun veya aşırı kısa olmamalıdır. Uzun isimler karmaşıklığı artırabilirken, çok kısa isimler ise anlaşılabilirliği azaltabilir. Uzunluk, işlevin karmaşıklığına ve kullanım sıklığına bağlı olarak belirlenmelidir.
 • CamelCase

  CamelCase, programlama alanında yaygın olarak kullanılan bir isimlendirme konvansiyonudur. Bu konvansiyona göre, kelimenin ilk harfi küçük olmak üzere her yeni kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Bu stilin kullanılmasının amacı, kelime gruplarını daha okunabilir hale getirmektir.

  Örnekler:

  • methodName
  • calculateArea
  • getUserInfo

  PascalCase

  PascalCase, yine programlama alanında yaygın olarak kullanılan bir isimlendirme konvansiyonudur. Bu konvansiyona göre, her yeni kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Bu stil, genellikle sınıf isimleri veya fonksiyon isimleri gibi öğeler için tercih edilir.

  Örnekler:

  • MethodName
  • CalculateArea
  • GetUserInfo

  snake_case

  snake_case, başka bir yaygın isimlendirme konvansiyonudur. Bu konvansiyona göre, kelimeler küçük harflerle yazılır ve kelimeler arasında alt tire (_) kullanılır. snake_case genellikle değişken veya fonksiyon isimlerinde tercih edilir.

  Örnekler:

  • method_name
  • calculate_area
  • get_user_info

  İsimlendirme konvansiyonları, programcılar arasında kodun okunabilirliğini artırmak ve tutarlılığı sağlamak için önemlidir. Hangi stilin kullanılacağı genellikle proje veya dilin belirlediği standartlara göre belirlenir.

C# metotlarının doğru şekilde isimlendirilmesi, kodun daha okunabilir olmasını sağlar ve proje boyunca tutarlı bir stilin korunmasını sağlar. Bu da kodun bakımını kolaylaştırır, hataları azaltır ve kodun uzun vadeli sağlamlığını artırır.

C# Metot Metot Dokümantasyonu ve XML Yorumları

Metot dokümantasyonu, bir yazılım projesinin kodunu belgelemek için kullanılan önemli bir yöntemdir. Kod belgeleri, kodun nasıl çalıştığını, metodların ne işe yaradığını, parametrelerin ve dönüş değerlerinin ne olduğunu açıklayarak, kodun anlaşılmasını ve bakımını kolaylaştırır. C# dilinde, kod belgeleri oluşturmak için XML yorumları kullanılır.

XML yorumları, C# kod dosyalarında metotların, sınıfların ve diğer kod bloklarının hemen üzerine yerleştirilen özel belirteçlerdir. Bu belirteçler, metotların ne yaptığını, nasıl kullanıldığını ve ne tür girişler ve çıkışlar beklediğini açıklar. XML yorumları, otomatik belge oluşturma araçları tarafından okunabilir ve bu araçlar tarafından derlenerek, kod belgeleri oluşturulabilir. Bu, projenin geliştirilmesi ve bakımı sürecinde oldukça faydalıdır.

XML yorumlarının temel bileşenleri genellikle şunlardır:

 • summary: Metodun kısa bir açıklamasını içerir. Bu, metodun ne işe yaradığını ve ne tür girişler ve çıkışlar sağladığını özetler.
 • param: Metoda geçirilen her bir parametreyi açıklar. Her bir parametre için, parametrenin adı, türü ve kullanımı hakkında bilgi içerir.
 • returns: Eğer metot bir değer döndürüyorsa, bu belirteç, dönüş değerini ve dönüş değerinin anlamını açıklar.
 • remarks: Metodun genel kullanımı veya davranışı hakkında ek açıklamalar içerebilir.
 • example: Metodun kullanımını gösteren bir veya daha fazla örnek içerebilir.

Özellikle büyük ve karmaşık projelerde, iyi belgelenmiş kod, kodun anlaşılmasını ve bakımını büyük ölçüde kolaylaştırır. XML yorumları, bir proje ekibi arasında kodun paylaşılmasını ve işbirliğini artırabilir, çünkü metodların nasıl kullanılacağı hakkında net bir rehber sağlar. Ayrıca, otomatik belge oluşturma araçları, güncel belgelerin tutulmasını sağlayarak, kod belgelerinin sürekli olarak güncel kalmasını sağlar.

Örnek:

Aşağıdaki örnek, bir XML yorumu içeren ve basit bir hesaplama yapan bir C# metodu göstermektedir:Yukarıdaki örnek, Topla adında bir metodu belgelemek için XML yorumlarını kullanır. Bu yorumlar, metodu kısa ve anlaşılır bir şekilde açıklar. Ayrıca, summary, param ve returns belirteçleri, metodun ne yaptığını, ne tür girişler aldığını ve ne tür bir çıkış ürettiğini net bir şekilde belirtir.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.