Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

Değişkenler ve Veri Tipleri 2

  

Değişkenler ve Veri Tipleri 1 | Ebubekir Bastama

Değişken Tiplerini Nasıl Öğrenebiliriz

GetType metodu

Bir değişkenin tipinin öğrenilmesinde kullanılmaktadır. "Type" türünden sonuç üretir.


TypeOf metodu

Bir değişken tipinin başka bir değişken tipi ile karşılaştırılması ya da kontrol edilmesinde kullanılır. Bu metod ile aynı zamanda bir cümlenin string ve ya sayı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

TİP DÖNÜŞÜMLERİ (Castıng)

Farklı tipteki veriler üzerinde çalışılırken karşılaştırma, mantıksal ve aritmetiksel işlemler için türler arası dönüşüm yapılması gerekir.

    Bu işleme Tip Dönüşümü (casting) adı verilir. Başka bir deyişle; Tip dönüşümü, bir veri tipinin bir başka veri tipine dönüştürülmesidir.

C# programlama dilinde 4 (dört) adet tip dönüşümü bulunmaktadır.

 1. Örtülü/Otomatik Dönüşüm (Implicit Conversions) 
 2. Açık/Manuel Dönüşüm (Explicit Conversions)
 3. Kullanıcı Tanımlı Dönüşüm (User-defined conversions)
 4. Yardımcı Sınıflarla Dönüşüm (Conversions with helper classes)

Örtülü/Otomatik Dönüşüm (Implicit Conversions)

Dönüşecek değişkenin bellekte kapladığı alan, dönüştürülmek istenen değişken tipinin kapsadığı alandan daha küçük ise bu dönüşüm işlemi C# tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. 

Örtülü/Otomatik Dönüşüm (Implicit Conversions) İşlemini Destekleyen Veri Tipleri

byte    =  short, int, long, float, double 

short   =  int, long, float, double

int     =  long, float, double 

long    =  float, double float double 


Açık/Manuel Dönüşüm (Explicit Conversions)


   Dönüşecek değişkenin bellekte kapladığı alan, dönüştürülmek istenen değişken tipinin kapsadığı alandan daha büyük ise bu dönüşüm işlemi C# tarafından otomatik olarak gerçekleştirilemez. 

   Ayrıca bu durum programda derleme hatasına sebep olur.

 Dönüşecek değişkenin değerinin, dönüştürülmek istenen hedef veri tipinin değer aralığında olduğu biliniyor ise manuel dönüşüm işlemi gerçekleştirilerek derleyicinin bu işlemi hata olarak algılamaması sağlanabilir. Bunun için atama işlemi esnasında dönüştürülmek istenen değişkenin önüne parantez sembolü içerisinde değişken tipi ifadesi eklenir. Bir örnek ile bu işlemi açıklamak için "double" veri tipinden "int" veri tipine dönüşüm sürecini ele alalım. 


 1. double veri tipinde tanımlanmış “DoubleSayi” isimli değişkenin bellekte kapladığı alan 8 byte’dır.
 2. int veri tipinde tanımlanmış olan IntSayi isimli değişkenin bellekte kapladığı alan 4 byte’dır.
 3. DoubleSayi değişkeninin değeri IntSayi isimli değişkene aktarılmak istendiğinde; double tipindeki değişken bellekte 8 byte’lık alandan 4 byte’lık alana taşınacağından dolayı veri kaybı söz konusu olacaktır. Çünkü değişken kendisinden daha küçük bir alana taşınmak istenmektedir.
 4. Bu sebeple C# bu işlemi gerçekleştirilmeyecek ve bir derleme hatası olarak değerlendirilecektir. 
Dönüşüm (casting) ifadesi kullanılarak gerçekleştirilen bu dönüşüm işlemine Açık/Manuel Dönüşüm (Explicit Conversions) adı verilmektedir.

Parse metodu

String veri tipindeki bir değişkenin değerini farklı bir değişken türüne dönüştürmek için kullanılır. 

Parse metodu kullanılırken dönüşecek değişkenin değerinin null olmaması ve değerinin hedef değişkenin değer aralığında olması gerekmektedir.

TryParse metodu

İşlevi Parse komutu ile aynıdır. Tek farkı; Dönüşecek değişkenin değerinin null veya değer aralığı dışında olması ya da değişkenin farklı bir değişken tipine ait olması durumunda meydana gelecek hatada geriye 0 (sıfır) değeri döndürmesidir. out eki ile birlikte kullanılır ve sonuç out referanslı değişkene aktarılır.


Convert Sınıfı


Değişken tipleri arasında dönüşüm yapmak için kullanılan bir sınıftır. 


 • ToBase64String() Verilen bir string değeri Base64 şifreleme tipine dönüştürür. 
 • FromBase64String() Base64 şifreleme tipinden “string” tipine dönüştürme yapar. 
 • ToBoolean() Boolean tipine dönüştürme yapar. 
 • ToByte() Byte tipine dönüştürme yapar. 
 • ToChar() Char tipine dönüştürme yapar. 
 • ToDateTime() Tarih ve zaman tipine dönüştürme yapar. 
 • ToDecimal() Decimal tipine dönüştürme yapar. 
 • ToDouble() Double tipine dönüştürme yapar. 
 • ToInt16() Int16 tipine dönüştürme yapar.
 • ToInt32() Int32 tipine dönüştürme yapar. 
 • ToInt64() Int64 tipine dönüştürme yapar. 
 • ToSByte() SByte tipine dönüştürme yapar. 
 • ToSingle() Single tipine dönüştürme yapar. 
 • ToString() String tipine dönüştürme yapar. 
 • ToUInt16() UInt16 tipine dönüştürme yapar.
 • ToUInt32() UInt32 tipine dönüştürme yapar.
 • ToUInt64() UInt64 tipine dönüştürme yapar.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.