Top Ad unit 728 × 90

Konularımız

random
[post_ad]

C# ile FileSystemWatcher Kullanımı: Dosya Değişikliklerini İzleme

 

C# Programlama Diline Giriş: Başlangıçtan Uzmanlığa Adım Adım Rehber


Giriş

C# ile uygulama geliştirirken, çeşitli senaryolarda dosya sistemi değişikliklerini izlemek ve buna tepki vermek oldukça önemli olabilir. Dosyaların oluşturulması, değiştirilmesi, veya silinmesi gibi olaylara tepki vermek, iş süreçlerini otomatikleştirmek veya uygulamalar arasında veri senkronizasyonu sağlamak gibi birçok senaryoda işimizi kolaylaştırabilir.

Bu makalede, C#'ın güçlü sınıf kütüphanesi olan FileSystemWatcher ile dosya sistemi değişikliklerini nasıl izleyebileceğimizi öğreneceğiz. Ayrıca, FileSystemWatcher'ın avantajları, dezavantajları, performansı, güvenlik uyarıları ve benzeri konularda da bilgi sahibi olacağız.

FileSystemWatcher Nedir?

FileSystemWatcher, C# ile geliştirilen uygulamalarda dosya sistemi değişikliklerini izlememizi sağlayan .NET Framework tarafından sağlanan bir sınıf kütüphanesidir. Bu sınıf sayesinde, belirlediğimiz klasörleri veya dosyaları izleyebilir ve bu klasörlerde yapılan değişikliklere anında tepki verebiliriz.

Bu kütüphane, kullanımı kolay arayüzü ve olay tabanlı yapısıyla geliştiricilere büyük esneklik sağlar. Örneğin, bir dosya oluşturulduğunda veya silindiğinde, olayları yakalayarak bu değişikliklere özel işlemler atayabiliriz.

FileSystemWatcher'ı Projenize Eklemek

FileSystemWatcher sınıfını projenize eklemek oldukça kolaydır. Bir C# projesinde System.IO ad alanını ekleyerek ve ardından FileSystemWatcher sınıfını oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

csharp
using System; using System.IO; class Program { static void Main() { // FileSystemWatcher kullanımı burada olacak } }

Dosya İzleme Olayları

FileSystemWatcher ile izleyebileceğimiz temel olaylar şunlardır:

Dosya Oluşturma

Dosya sisteminde belirtilen klasöre yeni bir dosya eklendiğinde tetiklenir. Bu olayı ele alarak, yeni oluşturulan dosya ile belirli işlemler yapabiliriz.

Dosya Silme

Belirtilen klasördeki bir dosya silindiğinde bu olay tetiklenir. Silinen dosyayla ilgili gereken aksiyonları bu olayı ele alarak gerçekleştirebiliriz.

Dosya Değiştirme

Klasöre ait bir dosyanın içeriği değiştirildiğinde tetiklenir. Değiştirilen dosyanın içeriğine göre uygulama davranışını ayarlayabiliriz.

Farklı Dosya Tiplerini İzlemek

FileSystemWatcher, belirli dosya türlerini izlemek için de yapılandırılabilir. Örneğin, yalnızca belirli bir uzantıya sahip dosyaları izleyebiliriz.

csharp
// Yalnızca .txt uzantılı dosyaları izlemek için FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher { Path = "C:\\myFolder", Filter = "*.txt" };

Alt Klasörleri İzlemek

FileSystemWatcher, varsayılan olarak yalnızca belirtilen klasördeki değişiklikleri izler. Ancak, alt klasörlerdeki değişiklikleri de izlemek için IncludeSubdirectories özelliğini true olarak ayarlayabiliriz.

csharp
FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher { Path = "C:\\myFolder", IncludeSubdirectories = true };

Örnek Uygulama: Log Dosyalarını İzlemek

FileSystemWatcher'ı log dosyalarını izlemek için kullanabileceğimiz basit bir uygulama yazalım.

csharp
using System; using System.IO; class Program { static void Main() { // İzlemek istediğimiz klasörü belirtelim string folderPath = "C:\\Logs"; // FileSystemWatcher nesnesini oluşturalım FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher { Path = folderPath, Filter = "*.log", NotifyFilter = NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName }; // Olay işleyicilerini tanımlayalım watcher.Created += OnLogCreated; watcher.Changed += OnLogChanged; watcher.Deleted += OnLogDeleted; // İzlemeyi başlatalım watcher.EnableRaisingEvents = true; Console.WriteLine("Log dosyaları izleniyor. Çıkmak için 'q' tuşuna basın."); while (Console.Read() != 'q') ; } static void OnLogCreated(object sender, FileSystemEventArgs e) { Console.WriteLine($"Yeni log dosyası oluşturuldu: {e.Name}"); } static void OnLogChanged(object sender, FileSystemEventArgs e) { Console.WriteLine($"Log dosyası değiştirildi: {e.Name}"); } static void OnLogDeleted(object sender, FileSystemEventArgs e) { Console.WriteLine($"Log dosyası silindi: {e.Name}"); } }

FileSystemWatcher Performansı ve İlgili İpuçları

FileSystemWatcher, çok fazla dosya değişikliği olan klasörlerde performans sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki ipuçlarını dikkate almak önemlidir:

 1. Filtreleme: İzlemek istediğiniz dosya türünü ve olayları mümkün olduğunca filtreleyin.
 2. Uygun Pencere Boyutu: InternalBufferSize özelliğini değiştirerek bekleyen olayların boyutunu ayarlayabilirsiniz.
 3. Düzgün İşleme: Olay işleyicilerinizde hızlı ve etkili kodlar kullanmaya özen gösterin.

Yaygın Sorunlar ve Çözümleri

"The requested operation requires elevation" Hatası

Bu hata, uygulamanın yönetici olarak çalıştırılmadığı durumlarda oluşabilir. Uygulamanızı yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.

"The network BIOS command limit has been reached" Hatası

Ağ sürücülerinde büyük bir dosya hareketi gerçekleştirirken bu hata alınabilir. Bu durumda, InternalBufferSize değerini artırarak çözüm sağlayabilirsiniz.

FileSystemWatcher'ın Avantajları ve Dezavantajları

FileSystemWatcher kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

 • Dosya sistemi değişikliklerine anında tepki verebilme.
 • Otomatik veri senkronizasyonu sağlama.
 • Dosya tabanlı uygulamaları otomatikleştirme.

Ancak, dezavantajları da göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Yoğun dosya değişiklikleri durumunda performans sorunları.
 • Gözden kaçırılan veya aynı anda işlenemeyen olaylar.
 • Bütün Özellikleri

 • FileSystemWatcher, C# ile dosya sistemini izlemek için kullanılan güçlü bir sınıf kütüphanesidir. Bu sınıfın bir dizi özelliği mevcuttur ve aşağıda en sık kullanılan özellikler açıklanmıştır:

  1. Name Özelliği:

  Name özelliği, FileSystemWatcher nesnesinin adını içerir. Bu özellik, FileSystemWatcher nesnesinin tanımlaması ve kullanımı için kolaylık sağlar.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Name = "logFileWatcher";

  2. EnableRaisingEvents Özelliği:

  EnableRaisingEvents özelliği, FileSystemWatcher'ın olayları tetiklemek için hazır olup olmadığını belirler. Varsayılan olarak bu özellik true'dır, yani olaylar aktiftir. Eğer false olarak ayarlanırsa, FileSystemWatcher olayları tetiklemez.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.EnableRaisingEvents = true;

  3. Filter Özelliği:

  Filter özelliği, izlemek istediğiniz dosya türlerini belirtmek için kullanılır. Bu özelliği belirli bir dosya uzantısına sahip dosyaları izlemek için kullanabilirsiniz.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Filter = "*.txt";

  4. IncludeSubdirectories Özelliği:

  IncludeSubdirectories özelliği, FileSystemWatcher'ın alt klasörleri de izleyip izlemeyeceğini belirler. Varsayılan olarak bu özellik false'dır, yani sadece belirtilen klasördeki değişiklikleri izler. Eğer true olarak ayarlanırsa, alt klasörlerdeki değişiklikleri de izler.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.IncludeSubdirectories = true;

  5. Modifiers Özelliği:

  Modifiers özelliği, FileSystemWatcher'ın izlediği olayları belirlemek için kullanılır. Bu özelliğe eşleşen olayları izlemek için NotifyFilter özelliği ile birlikte kullanılır. Değerler public, private, protected, internal ve protected internal olabilir.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Modifiers = System.Reflection.BindingFlags.Public;

  6. NotifyFilter Özelliği:

  NotifyFilter özelliği, FileSystemWatcher'ın hangi türdeki değişiklikleri izleyeceğini belirler. Bu özelliği kullanarak, örneğin dosya isim değişikliklerini, dosya boyutu değişikliklerini veya dosya içeriği değişikliklerini izleyebilirsiniz.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.Size;

  7. Path Özelliği:

  Path özelliği, izlenecek klasörün veya dosyanın yolunu belirtir. FileSystemWatcher, belirtilen yoldaki değişiklikleri izleyecektir.

  csharp
  FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Path = "C:\\myFolder";

  Bu özellikler, C# ile FileSystemWatcher'ı başarıyla yapılandırmak ve dosya sistemi değişikliklerini izlemek için kullanılabilir. FileSystemWatcher, dosyaları izleyerek uygulamalarınıza otomatiklik ve etkinlik eklemenin harika bir yoludur. Ancak, kullanırken performansı göz önünde bulundurmak ve güvenlikle ilgili sorunları ele almak önemlidir.

Güvenlik Uyarıları

FileSystemWatcher kullanırken, uygulamanızın izinlerini iyi yönetmeniz önemlidir. Dosya sistemi değişikliklerini izlemek, potansiyel olarak güvenlik riskleri yaratabilir.

Alternatifler: Third-Party Kütüphaneler

FileSystemWatcher'ın bazı kısıtlamaları vardır ve daha gelişmiş özellikler sunan üçüncü taraf kütüphaneler kullanmayı düşünebilirsiniz.

Dosya İzleme Uygulama Senaryoları

FileSystemWatcher'ı farklı senaryolarda kullanmanın bazı örnekleri şunlardır:

Log Dosyalarını İzleme

Bir uygulamanın log dosyalarını izleyerek, hataları ve uyarıları anında tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Konfigürasyon Dosyalarını Otomatik Yenileme

Konfigürasyon dosyalarının değiştiğini algılayarak, uygulamanın yeni ayarları anında kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Veri Senkronizasyonu

Birden fazla cihaz arasında veri senkronizasyonu yapmak için FileSystemWatcher kullanabilirsiniz.

Klasör Temizleme ve Yedekleme

Belirli bir klasördeki eski dosyaları izleyerek, otomatik olarak klasörü temizleyebilir veya yedekleyebilirsiniz.

Sonuç

Bu makalede, C# ile FileSystemWatcher kullanarak dosya sistemi değişikliklerini izlemeyi öğrendik. FileSystemWatcher'ın nasıl kullanılacağını, performans ve güvenlik konularını ele aldık. Ayrıca, uygulama senaryolarını ve farklı kullanım örneklerini gözden geçirdik.

Dosya sistemi değişikliklerini izlemek, uygulamalarınıza yeni işlevselliğin eklenmesine ve verimliliğin artmasına yardımcı olabilir. Ancak, dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve performans etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Csharp Eğitim Dünyası © 2023 - 2023
Powered By Ebubekir Bastama(EBS), Designed by EÇK Yazılım

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.